12 uniwersalnych praw duchowych

12 uniwersalnych praw duchowych

w świadomie

12 uniwersalnych praw duchowych jest niepodważalnym wyjaśnieniem tego, jak rzeczy działają w czasoprzestrzennej rzeczywistości. Tych praw nie można obalić ani zniszczyć. Opisują one jedynie fakt, jak rzeczy się mają. Tych 12 praw wszechświata to prawo boskiej jedności, prawo wibracji, prawo zgodności, prawo przyciągania, prawo natchnionego działania, prawo nieustannej transmutacji energii, prawo przyczyny i skutku, prawo kompensacji, prawo względności, prawo biegunowości, prawo rytmu i prawo płci. Skąd wzięło się te 12 uniwersalnych praw duchowości? Te prawa pochodzą ze Źródła znanego również jako Bóg, Wszechświat, Siła Wyższa, Uniwersum, Orgon itp. Podobnie jak prawa fizyki, takie jak prawa grawitacji, te uniwersalne prawa nie zostały wymyślone, ale raczej odkryte przez ludzi poprzez ich obserwacje i doświadczenia. Na przestrzeni wieków, a nawet tysiącleci zostały potwierdzone i spisane. Stanowią duchowe prawa każdej świadomej istoty i są niepodważalne.

12 uniwersalnych praw duchowych12 uniwersalnych praw duchowych – Obserwacja:

Tych 12 praw Wszechświata opisuje sposób, w jaki rzeczy działają w tej czasoprzestrzennej rzeczywistości. Te uniwersalne prawa zawsze działają, niezależnie od tego, czy jesteśmy ich świadomi, czy nie. A nieświadomość ich i niezrozumienie stawia nas w niekorzystnej sytuacji życiowej. Są one swego rodzaju regułami gry, a jeśli chcesz wygrać tę życiową grę, musisz najpierw poznać zasady. Zrozumienie tych praw wszechświata pomaga nam nie tylko przetrwać w tym świecie, ale także rozwijać się we Wszechświecie. Ich liczba to nie bez kozery 12 /tuzin/. Są one powszechnie akceptowane jako prawdziwe, niezłamane, wiekuiste i często nazywane są prawami boskimi.

12 oznacza porządek boży, doskonałość:

 • 12 synów Jakuba;
 • 12 pokoleń Izraela;
 • 12 chlebów na stole przed zasłoną Arki Przymierza;
 • 12 koszy z ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych;
 • 12 apostołów (posłańców Nowego Przymierza);
 • wieniec z 12 gwiazd na głowie Niewiasty;
 • 12 tysięcy sprawiedliwych;
 • 12 bram;
 • 12 aniołów;
 • 12 pokoleń wypisanych na bramach nowego miasta w niebie;
 • 12 fundamentów murów miasta;
 • bramy wykonane z 12 pereł;
 • Drzewo Życia wydające co miesiąc 12 rodzajów owoców, przynoszących uzdrowienie narodom;
 • 12 godzin dnia i 12 nocy.

A to nie wszystkie odwołania do tej liczby.

12 uniwersalnych praw duchowych:

1. Prawo Boskiej Jedności

Prawo Boskiej Jedności stwierdza, że ​​wszystko jest ze sobą połączone. Jest to pierwsze fundamentalne prawo wszechświata. Wszystko we Wszechświecie jest przedłużeniem energii Źródła, co oznacza, że ​​nic nie jest oddzielone na poziomie duchowym. Praktykujemy to prawo, kiedy okazujemy współczucie i świadomie uznajemy, że ostatecznie wszyscy jesteśmy jedną istotą. Technika: medytacja oddechu.

2. Prawo wibracji

Prawo wibracji mówi, że wszystko na tym świecie, zarówno materialne, jak i niematerialne, składa się z energii, która wibruje z określoną częstotliwością. Oznacza to, że wszystko, co widzisz, jak i wszystko, czego nie widzisz, jak twoje myśli, uczucia i emocje, składa się z energii, która nieustannie wibruje. Samo w sobie może to zabrzmieć dziwnie, ale kiedy połączysz Prawo Wibracji z Prawem Przyciągania, masz formułę tego, czego potrzeba, aby przyciągnąć swoje pragnienia do swojej rzeczywistości poprzez wyrównanie wibracyjne. Aby zamanifestować swoje pragnienie za pomocą Prawa Wibracji, wszystko, co musisz zrobić, to zidentyfikować wibrację swojego pragnienia, a następnie podnieść swoją wibrację, aż staniesz się wibracyjnym dopasowaniem do tego, czego chcesz. Zgodnie z Prawem Przyciągania, twoja wibracja przyciągnie rzeczy, ludzi, sytuacje, doświadczenia i wyniki z tą samą wibracją do twojego życia. Technika: hooponopono.

3. Prawo korespondencji

To prawo nazywane prawem zgodności mówi, że twoja zewnętrzna rzeczywistość jest bezpośrednim odzwierciedleniem twojego wewnętrznego stanu. Ułatwia ocenę wyrównania wibracji. Jeśli życie wydaje się być nie w porządku, oznacza to, że wibracje nie są zgodne z kochającą energią Wszechświata. Jeśli twoje życie wydaje się kwitnąć, oznacza to, że twoja wibracja jest w zgodzie z kochającą energią Wszechświata.

4. Prawo przyciągania

Prawo przyciągania mówi, że to, co jest podobne do siebie, jest przyciągane. Odnosi się to do wszystkiego, co istnieje we wszechświecie, od rzeczy materialnych, takich jak przedmioty, ludzie i sytuacje, po rzeczy niematerialne, takie jak myśli, uczucia i emocje. Stąd też takie doświadczenia jak dobra passa, powodzenie lub spirala spadkowa. I to nie przypadek, że kiedy jest dobrze, będzie lepiej. A kiedy jest źle, będzie gorzej. Wszystko zależy od energii nieustannie przyciągającej sytuacje, wydarzenia i doświadczenia, które są bezpośrednio dopasowane do naszej energii. Stosując to prawo, uzyskujemy jasność co do tego, dlaczego sytuacje mają się tak, a nie inaczej. Technika: prawo przyciągania.

5. Prawo natchnionego działania

Prawo natchnionego działania stwierdza, że ​​inspiracja pojawi się, gdy dostosujesz się do tego, kim jesteś. Zrozumiesz, że jesteś przedłużeniem Źródła, zgodnie z Prawem Boskiej Jedności. Praktykowanie tego prawa polega na zwolnieniu, wyciszeniu się i stworzeniu przestrzeni dla boskiego przewodnictwa. Gdy rezygnujemy z naszej potrzeby kontrolowania, otwieramy się na wszystkie możliwości. Otwiera się miejsce na nowe sposoby osiągania celów, których inaczej moglibyśmy nie rozważyć. Technika: EFT.

6. Prawo nieustannej przemiany energii

Prawo nieustannej transmutacji energii mówi, że energia nieustannie ewoluuje lub podlega fluktuacjom. To prawo ma sens, ponieważ Prawo Wibracji mówi, że wszystko jest energią, a Prawo Przyciągania mówi, że podobne przyciąga podobne. Twoja energia zawsze porusza się w kierunku wysokich wibracji /pozytywności/, ale bywa też niskich wibracji /negatywności/. Twoim zadaniem jest więc monitorowanie wyrównania wibracji i kierowanie uwagi na myśli poprawiające samopoczucie, gdy jest to konieczne. Technika: uziemienie.

7. Prawo przyczyny i skutku

Prawo przyczyny i skutku mówi, że dla każdej przyczyny istnieje skutek. W życiu przyczyną jest nasze myślenie, a skutkiem naszego myślenia są nasze doświadczenia. Wszelkie próby zmiany naszych doświadczeń są jedynie kosmetyczne, ponieważ wszystkie negatywne doświadczenia są skutkiem naszego myślenia. Jeśli więc chcemy zmienić nasze doświadczenia, musimy zacząć od zmiany naszych myśli. Technika: medytacja i modlitwa.

8. Prawo odszkodowania

Prawo kompensacji mówi, że zbierasz to, co zasiałeś. To, co dajesz innym, będzie dane tobie. To, czego nie dajesz innymi, zostanie ci odmówione. Jeśli ofiarujesz to, co najlepsze i najlepsze wszystkim i wszystkiemu w życiu, zostaniesz nagrodzony najwyższym i najlepszym darem. Technika: wdzięczność i dobroczynność.

9. Prawo względności

Prawo względności mówi, że wszystko jest względne, ponieważ wszyscy postrzegamy rzeczywistość na swój własny indywidualny sposób. Sposób naszego postrzegania jest zakorzeniony w kulturze, nacji, religii, społeczeństwie, edukacji, środowisku, a nawet we wzroście i płci. To prawo wyjaśnia, dlaczego dwie osoby mogą przechodzić przez tę samą sytuację, ale mają dwa zupełnie różne doświadczenia. Zrozumienie tego prawa pomaga przedkładać wewnętrzny spokój nad obronę prawdy, ponieważ „prawda” jest względna. Technika: medytacja i oddychanie.

10. Prawo biegunowości

Prawo biegunowości mówi, że wszystko w życiu ma swoje przeciwieństwo. Na każdy problem istnieje rozwiązanie. Każdą przeszkodę można znieść, zniwelować, ominąć. To prawo rodzi nowe pragnienia, kiedy się manifestują. Za każdym razem, gdy doświadczasz czegoś, czego nie chcesz, to prawo wskazuje, że to, czego pragniesz istnieje i czeka, by zamanifestować się w twoim życiu. Technika: dwupunkt.

11. Prawo rytmu

Prawo rytmu mówi, że cykle są naturalną częścią Wszechświata. Twoje życie ma pory, podobnież jak pory roku. Nie jesteś zawsze jednakowy. Poddaj się przepływowi życia i pozwól swojej wewnętrznej mądrości kierować myślami, słowami i działaniami. Technika: hooponopono, wizualizacja.

12. Prawo płci

Prawo płci mówi, że życie działa najlepiej, gdy boskie energie są w harmonii /żeńska i męska/. Boska kobiecość reprezentuje tę część naszej świadomości, która łączy nas z cechami subtelnymi /intuicja, uczucia, emocje, kreatywność i duchowość/. Kobieca energia jest dokładnym przeciwieństwem boskiej męskości, która to łączy nas z cechami jak logika, autorytet, pewność siebie, obiektywizm i podejmowanie działań. Żadne z nich nie jest lepsze od drugiego. Zarówno boska kobiecość, jak i boska męskość muszą harmonijnie współpracować, aby tworzyć rozwiązania dla najwyższego naszego dobra. Czas najwyższy przywrócić połączenie z boską kobiecością, aby przywrócić równowagę we wszystkich przejawach życia. Technika: mantra, intonacje, bezwarunkowa miłość.

PS. Bóg jest w każdej formie, ale żadna forma nim nie jest. – August Witti

____________
#PrawaDuchowe