Analiza świadomości

Analiza świadomości

w filozoficznie/prawdziwie/świadomie

Analiza świadomości – w dosłownym sensie “conscientia” /łać./ oznacza wiedzę z wiedzą, czyli wspólną wiedzę, wiedzę ogólną. Słowo to pojawia się po raz pierwszy w łacińskich tekstach prawniczych autorstwa Cyceron i jego współczesnych. Rozumiane zaś było jako sumienie, czyli wiedza, którą posiada świadek o czynie kogoś innego. W teologii chrześcijańskiej /najbliższej nam/ sumienie to sumienie moralne, w którym zarejestrowane są nasze działania i intencje, które zaś w pełni są znane Bogu.

Analiza świadomościAnaliza świadomości

Filozofowie średniowieczni, jak Tomasz z Akwinu, opisują sumienie jako akt, poprzez który stosujemy i dostosowujemy praktyczną moralną wiedzę do naszych własnych działań. René Descartes /Kartezjusz/ uznany został za pierwszego filozofa, który użył słowa świadomość /conscientia/ w sposób współczesny.

Jednakże John Locke był w rzeczywistości pierwszym, który użył współczesnego znaczenia świadomości w “Essay Concerning Human Understanding” /Esej o ludzkim zrozumieniu/ dotyczącym podstaw ludzkiej wiedzy i zrozumienia.

Współczesne znaczenie “świadomości” zostało zatem po raz pierwszy zastosowane nie w pracach Kartezjusza, ale w tekście Locke’a. Współczesność nadaje sens temu słowu jako świadomość związana z ideą osobistej tożsamości, którą zapewnia powtarzająca się świadomość siebie. Natomiast słowo “sumienie” wymyślił Pierre Costes. Wpływ Locke’a na tę koncepcję można znaleźć w słynnym słowniku Samuela Johnsona, w którym autor po prostu zacytował definicję Locke’a.

Świadomość to stan bycia świadomym zewnętrznego obiektu lub czegoś w sobie. Zdefiniowana jako: samoświadomość, świadomość, podmiotowość, możliwość doświadczenia i czuwania, mające cechy indywidualności i wykonawczej kontroli umysłu. Jak napisali Max Velmans i Susan Schneider: “Wszystko, czego jesteśmy świadomi w danym momencie, stanowi część naszej świadomości, czyniąc świadome doświadczenie jednocześnie najbardziej znanym i najbardziej tajemniczym aspektem naszego życia”.

Wielu naukowców do dziś traktuje świadomość ze sceptycyzmem. Jednak w ostatnich latach stała się ona istotnym tematem badań w psychologii i neurobiologii. Podstawowym celem tychże badań jest zrozumienie, co oznacza być obecnym w świadomości. Większość badań eksperymentalnych ocenia świadomość na podstawie doświadczeń indywidualnych. Te empiryczne zagadnienia obejmują takie zjawiska, jak percepcja podprogowa, ślepowidzenie, odmienne stany świadomości wywołane przez leki psychoaktywne lub techniki duchowe lub medytacyjne.

Współczesna medycyna analizuje świadomość poprzez obserwację pobudzenia i reakcji pacjenta. Postrzegana jako kontinuum stanów od pełnej czujności i zrozumienia, poprzez dezorientację, majaczenie, utratę sensownej komunikacji. Jako utratę ruchu w odpowiedzi na bolesne bodźce. Praktyka badań obejmuje sposób oceny obecności świadomości u osób ciężko chorych, w stanie śpiączki lub znieczulenia oraz sposoby leczenia stanów, w których świadomość jest osłabiona lub zakłócona. Czyli daleko od samej istoty świadomości.

Samoświadomość:

Najbardziej trafnym i celnym jest podejście duchowości, która trafnie określa, że pokój wewnętrzny zaczyna się od świadomości. A co ważniejsze, od zdolności pozostania świadomym. To geneza wszystkich korzystnych zmian w naszym życiu i konieczność. O ile chcemy wprowadzić wewnętrzny spokój, radość i zadowolenie do naszego codziennego życia.

Samoświadomość jest fundamentem wszelkiego emocjonalnego, psychicznego i duchowego wzrostu. Brak samoświadomości prowadzi do nieautentycznego i chaotycznego życia, napędzanego nieokiełznanymi impulsami, nieświadomymi nawykami i niekwestionowanymi przekonaniami.

Analiza świadomości – Podsumowanie:

Świadomość sensu stricte w moim rozumieniu, to wszystko co jest, bez podziałów, rozgraniczeń, bez dualności, bez oceny, bez aspektu moralnego. To wszystko co jest, było i będzie w ludzkim rozumieniu. To continuum absolutu który jest. Zatem nie możemy i nie powinniśmy w żaden sposób dzielić świadomości, bo ona tak czy inaczej jest. JAM JEST. Zatem świadomość jest wszystkim, jest niedualna, jest nieocenialna, jest wszechświatem, jest bogiem. Ta zmiana paradygmatu, to porzucenie dotychczasowych wartości,  porzucenie wszelkich wartości, bo wartość jest oceną.

PS. Świadomość jest kreatorem wszelkiego życia. – August Witti