Najtrudniej poznać samego siebie

Świadomość Chrystusowa

Świadomość Chrystusowa

w kwantowo/oświecenie/prawdziwie

Skala Świadomości Dr Hawkinsa, największego współczesnego badacza świadomości, zawiera się od 0-1000. Wielkie awatary wyznaczają ostateczny paradygmat rzeczywistości i standard postępowania dla całej ludzkości na przestrzeni tysięcy lat. Awatary, bo tak ich nazywamy, to Jezus Chrystus, Budda, Kryszna, Zoroaster i kalibrują na poziomie 1000. A, że kulturowo najbliżej nam do Chrystusa – stąd …

świadomość Chrystusowa.

Świadomość ChrystusowaTermin świadomość Chrystusowa zdobył popularność w ostatnich latach i jest zasługą Dr Davida Hawkinsa. Świadomość Chrystusowa uważana jest jako „najwyższy stan rozwoju intelektualnego i dojrzałości emocjonalnej”. „Jezus osiągnął ten stan istnienia w swoim ludzkim życiu i otrzymał miano Chrystusa jako uznanie jego osiągnięć duchowych”. Ta ścieżka świadomości jest otwarta dla każdego, niezależnie od jego tradycji religijnej. Jeśli osoba jest otwarta, wówczas coraz bardziej staje się żywym naczyniem miłości i prawdy.”

„Świadomość Chrystusa jest to stan świadomości naszej prawdziwej natury, naszego wyższego ja i naszego pierworództwa jako dzieci Bożych”. To ta sama filozofia skoncentrowana na człowieku, która stoi za większością religii.

Wszyscy jesteśmy częścią tej samej chmury świadomości. Wszystko łączy się z tą chmurą – flora, fauna, rzeczy materialne i niematerialne są ze sobą nieustannie związane. Dlatego każdy z nas jest odpowiedzialny za całość tej świadomości. Każda myśl, emocja, wibracja przepływają przez całość. Jeśli prezentujemy radość, miłość i pogodę ducha, to radość, miłość i pogoda ducha przepływają przez chmurę /sieć/. Jeśli zaś prezentujemy sobą chciwość, strach i osąd, to chciwość, strach i osąd będą przepływać przez całą sieć świadomości /dostaną się do chmury/. Wszystko, co przepływa przez sieć świadomości, wpływa na każde pojedyncze ogniwo, a zatem wpływa na każdą indywidualną świadomość.

Każdy z nas jest odpowiedzialny za całą sieć /chmurę/ świadomości. Codziennie zachodzą w niej miliony interakcji. Jedne bardzo ciche i nieświadome, inne bardzo głośne i świadome. Stale skupiając się na tym co namacalne, alienujemy się, a tym samym odłączamy się od świadomości jako całości. Wszystko, co mówimy, robimy, myślimy i wybieramy, wpływa na całą sieć świadomości. Każda osoba ma moc, by wzmocnić lub zniszczyć strukturę świadomości jedynie poprzez własne myśli. Ale zachowując i potęgując świadomość i uważność możemy powrócić do świadomości i cudów z nią związanych.

PS. Moc jest w nas. Nie gdzie indziej, poza, ale w nas samych.

ostatnie z kwantowo

krótko i na temat

Krótko na temat

To ty ustalasz co jakie jest – nikt inny. Ty określasz ramy
po co nam wiara

Po co nam wiara

Temat „po co nam wiara?”, „pzym jest wiara?”, „po to jest wiara?”

Jak być szczęśliwym

Mało kto rozumie czym jest miłość, szczęście, dobrostan. Czasami rozumiemy czym jest
idź do góry