Najtrudniej poznać samego siebie

Category archive

wizualizacje

Wizualizacja to ogólna nazwa metody tworzenia, analizy i przekazywania informacji. Za pomocą środków wizualnych ludzie wymieniają się zarówno ideami abstrakcyjnymi. Komunikatami mającymi bezpośrednie oparcie w rzeczywistości. W dzisiejszych czasach wizualizacja wpływa na sposób prowadzenia badań naukowych. Jest rutynowo wykorzystywana w dyscyplinach technicznych i medycynie. Służy celom dydaktycznym, a także bywa pojmowana jako środek wyrazu artystycznego. Problem wizualnego przetwarzania dostępnych informacji istnieje od początku ludzkiej cywilizacji. Do historycznego dziedzictwa technik wizualnych zalicza się malowidła naskalne, egipskie hieroglify, ryciny ze starożytnych traktatów matematycznych. Także szkice pionierskich wynalazków autorstwa Leonarda da Vinci. Większość najnowszych koncepcji opiera się na wykorzystywaniu potencjału technik informatycznych. Wizualizacje ułatwiają zrozumienie skomplikowanych zjawisk i procesów. W telewizyjnej prognozie pogody zastępują one prawdziwe zdjęcia satelitarne. Podczas programów informacyjnych wszelkie mapy, rekonstrukcje wydarzeń i katastrof oraz dane statystyczne są przedstawiane w formie łatwo przyswajalnej dla przeciętnego odbiorcy. Podręczniki szkolne oraz czasopisma popularnonaukowe oferują często bardziej wyrafinowane przykłady infografik, zakładające umiejętność krytycznego myślenia czytelnika. Największe korzyści z tych technik są widoczne w pracach naukowych. Ale ci co poznali technikę wizualizacji i umieją sobie rzeczy, zjawiska, zdarzenia wyobrazić. Pozwalają one przedstawiać zarówno abstrakcyjne, nieprzetworzone bloki danych eksperymentalnych, jak i rezultaty obliczeń opartych modelach teoretycznych. Rezultatem może być obraz znajdujący się w przestrzeni dwu- lub trójwymiarowej.

Translate »
idź do góry
Skip to content