Najtrudniej poznać samego siebie

Category archive

zdrowotnie - page 3

Zdrowotnie - Obserwacja: Zdrowotnie czyli służący zdrowiu. Zdrowie to stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu (w tym dobrostan subiektywny). Nie tylko całkowity brak choroby czy niepełnosprawności. Jest uznawane za wartość społeczną, ochranianą na poziomie populacji ludzkiej. Wyróżnia się: zdrowie fizyczne, jako prawidłowe funkcjonowanie organizmu, jego układów i narządów, zdrowie psychiczne. Jest to zdrowie emocjonalne jako zdolność do rozpoznawania emocji, wyrażania ich w odpowiedni sposób. Ale i umiejętność radzenia sobie ze stresem, napięciem, lękiem, depresją, agresją. Zdrowie umysłowe jako zdolność do logicznego, jasnego myślenia. Zdrowie społeczne jako zdolność do nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania prawidłowych relacji z innymi ludźmi. Oraz zdrowie duchowe, które jest u niektórych ludzi związane z wierzeniami i praktykami religijnymi. A u  innych osobisty zbiór zasad, zachowań i sposobów osiągania wewnętrznego spokoju i równowagi. Zdrowie jest wynikiem działania czynników związanych z dziedziczeniem genetycznym, środowiskiem, stylem życia i opieką medyczną. Promocja zdrowego stylu życia może wpłynąć na poprawę stanu zdrowia i ograniczyć zapotrzebowanie na opiekę medyczną. Zdrowotnie - Rozważania: Ochrona zdrowia polega na zapobieganiu i leczeniu chorób, a także na utrzymaniu dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego poprzez korzystanie z wiedzy. W celu uzyskania odpowiednich warunków zdrowotnych należy brać pod uwagę istnienie lub brak środowisk wspierających zdrowie. Istnieje pięć zasadniczych grup. Środowisko fizyczne - powietrze, woda, odpady oraz inne substancje, promieniowanie, mieszkanie, przestrzenie otwarte, przyroda oraz struktury globalne (warstwa ozonowa, obieg węgla w przyrodzie i inne). Inne czynniki sprzyjające utrzymaniu zdrowia to dieta wpływa na zdrowie i wydajność organizmu. Dietetyka analizuje pewne składniki pożywienia, które mogą powodować różne choroby, a także wpływają na pogorszenie stanu zdrowia. Analizuje również suplementy diety, które są skuteczne w zapobieganiu rozmaitym chorobom. Dietetyka próbuje również analizować jak i dlaczego niektóre trendy w dietetyce wpływają na stan zdrowia. Właściwa dieta powinna być także pomocna w wyrównywaniu poziomu energetycznego i właściwego napięcia mięśniowego. Ćwiczenia fizyczne mają na celu polepszenie lub utrzymanie sprawności fizycznej oraz zdrowia człowieka. Ponadto jednym z ich celów jest doskonalenie zdolności i umiejętności ruchowych. Częste i regularne ćwiczenia fizyczne są ważnym elementem w zapobieganiu wielu chorób, takich jak: rak, miażdżyca, choroby krążeniowo-naczyniowe, cukrzyca typu drugiego, otyłość czy bóle pleców. Medycyna naturalna należy do nurtów medycyny niekonwencjonalnej. Można ją zdefiniować jako system praktyk mających na celu poprawę stanu zdrowia. Do zadań medycyny naturalnej należy też promocja zdrowego stylu życia oraz zapobieganie chorobom. Do praktyk tych zalicza się dietę, ćwiczenia fizyczne, kręgarstwo, naturopatię, ziołolecznictwo. Ponadto utrzymanie higieny, homeopatię, masaże, techniki relaksacyjne /Joga, Taijiquan/, akupunkturę, saunę, aromaterapię i terapię Kneippa oraz ozonoterapię czy przykłada do ran larwy i pijawki. Zdrowotnie - Podsumowanie: Higiena pozwala na utrzymanie skóry w czystości w celu zapobiegania infekcjom i chorobom oraz o unikaniu kontaktu z drobnoustrojami. Do higieny zalicza się następujące czynności: kąpiel, mycie zębów, używanie nici dentystycznych, mycie rąk szczególnie przed posiłkami, mycie jedzenia przed spożyciem, sterylizacja narzędzi kuchennych przed i po przygotowaniu posiłków i wiele innych.

Świadome życie
świadomie/zdrowotnie

Świadome życie

Świadome życie. Nasze życie z wyboru jest świadomym działaniem, skierowanym na rozwój osobisty i dążność do szczęścia. Inna forma życia, bezcelowa, przypadkowa, … czytaj dalej

Kochać siebie
świadomie/zdrowotnie

Kochać siebie

Kochać siebie to dla wielu jeszcze niezrozumiały temat, gdyż nadal stosujemy podział: ja – reszta świata. A w świadomości podziałów niema, świadomość … czytaj dalej

Czym jest przepływ
świadomie/zdrowotnie

Czym jest przepływ?

Czym jest przepływ? Jeśli kiedykolwiek czuliśmy się całkowicie pochłonięci czymś co robimy, być może doświadczyliśmy stanu psychicznego, który nazywamy przepływem. Osiągnięcie tego … czytaj dalej

Strach a choroby
świadomie/zdrowotnie

Strach a choroby

Strach a choroby. Strach to ludzka emocja, która jest wyzwalana przez postrzegane zagrożenie. To podstawowy mechanizm przetrwania, który sygnalizuje organizmowi reakcję walki … czytaj dalej

Praktyka uwagi
świadomie/zdrowotnie

Praktyka uwagi

Praktyka uwagi. Obecność to tak naprawdę medytacja w ruchu. Wymaga ona jednak wprowadzania uważności do życia. Obecność powoduje dużą zmianę. Zmieniamy zwykły … czytaj dalej

Translate »
idź do góry