Cel i pasja w życiu

Cel i pasja w życiu

w kwantowo/prawdziwie/świadomie

Cel i pasja w życiu. Jak ważna jest celowość życia przekonują się ci co taki cel obrali. Nie chodzi tutaj o ogólny cel życia, ale cel twojego życia. Oba mogą być takie same, ale mogą też być różne. Może i nie ma celu wspólnego dla całej ludzkości, ale jeśli jest, to jest to radość życia i szczęście. Szczęście i radość życia obejmuje wszystko, co dobre. Może to być pomaganie innym w ramach miłości lub po prostu uczynienie świata lepszym, piękniejszym, pełnym miłości. Cel i pasja to dwie różne sprawy. Pasja to coś, na czym ci bardzo zależy, co pociąga cię na tyle, że jesteś skłonny nie spać i nie jeść byle to robić. Cel zaś nie wymaga emocji. Utrwala się samoczynnie tylko dlatego, że istnieje.

Cel i pasja w życiu

Cel i pasja w życiu

Cel i pasja są teoretycznie ze sobą powiązane, ale istotnym jest dostrzeżenie, że jednak się od siebie różnią. Gdy stają się tym samym, pozbywamy się niejako drugiego. Nie ma to większego znaczenia, ale warto pamiętać, że mogą być rozbieżne, aby móc zdefiniować siebie. Cel na ogół jest szlachetny i wysoki.

W etyce pojęcie celu występuje w związku z kreśleniem powinności moralnej /dobra i zła/. W zależności od sposobu rozumienia dobra oraz osób, które w działaniu stanowią dobro najwyższe jako przedmiot działania celowego.

To stan lub obiekt, do którego się dąży. Najważniejszą charakterystyką celu jest to, że wyjaśnia przyczynę sztucznych procesów albo wymaga podjęcia działania i posiada jakąś subiektywną oczekiwaną użyteczność. Pasja zaś to to, co nas kręci, wkręca, absorbuje i porywa. Co nas bez reszty pochłania.

Gdy wkroczysz na ścieżkę poznania celu i pasji w swoim życiu, gdy podejmiesz celowe działania, spowoduje to znaczne zmiany tegoż życia. I nie będą to tylko zmiany w tobie i twoim życiu, ale będą to także zmiany globalne. Pamiętać należy, że wszechświat to wibracje energetyczne. Te wibracje rezonując na różnych częstotliwościach, zapoczątkowują powstawanie wszystkiego. To zaś oznacza, że istnieje nierozerwalne połączenie wszystkiego ze wszystkim.

To nasze działanie wywołuje reakcję zwrotną. Te zaś powodują zmiany we wszechświecie. To szerokie spojrzenie na świat pozwala nam dostrzec połączenia i zrozumieć, że nasze działania maja sens. To zaś powoduje dostrzeżenie zasadności i celu i pasji. Znajomość własnego celu i pasji w życiu skutkuje zmianami. Stajemy się bardziej odpowiedzialni, mamy świadomość swojej boskości i wiemy co jest dla nas istotne w tym życiu.

Kiedy odkrywamy, które aspekty życia nas pasjonują, uświadamiamy sobie, co jest dla nas ważne. Pasja jest tu drogowskazem, który daje nam wskazówki jaką drogą podążać. Daje nam również motywację i energię, której potrzebujemy, aby przeć do przodu. Gdy poświęcamy się pasji zachwycamy się tym. Znajdujemy każdą chwilę, by poświęcić czas swojej pasji. To bardzo silna motywacja napędzana energią wszechświata, a co najważniejsze pasja jest całkowicie satysfakcjonująca.

Cel i pasja w życiu – Podsumowanie:

Bez celu i pasji ludzie często ulegają złości i rozczarowaniu, czują się nieszczęśliwi i bezwartościowi. Wszystko staje się nieharmonijne: słowa odchodzą od czynów, myśli od słów, ciało czuje się nieswojo, a psychika się poddaje. Osoba, która ma cel i pasję, rzadziej odczuwa strach, nie cierpi z powodu niezdecydowania i prokrastynacji. Ponieważ pasja jest naturalnym paliwem, które popycha człowieka do celu. Człowiek bez pasji nie ma dość energii, aby pokonać nawet najmniejsze przeszkody w swoim życiu.

Ludzie, którzy odnajdują swój cel, mają tendencję do życia w strumieniu świadomości. Pozwalają na zmiany w swoim życiu, zamiast walczyć z tym co jest. Mają też skłonność do rzucania sobie wyzwań, a jednocześnie wyzbywają się lęków. Gdy w życiu jest cel, cieszymy się każdą jego minutą. Przyjemność życia zorientowanego na cel pozwala nam lepiej radzić sobie w każdej sytuacji. Nawet najnudniejsza sytuacja staje się piękna, pociągająca i kreatywna, gdy motywuje nas cel.

PS. Cel życia tworzy je pozytywnym, a pasja mówi nam co jest dla nas ważne. – August Witti

___
#Cel

Tags: