Najtrudniej poznać samego siebie

Chodzi o zrozumienie i poznanie siebie

Chodzi o zrozumienie i poznanie siebie

w świadomie/oświecenie/prawdziwie

W rozwoju świadomości chodzi o zrozumienie i poznanie siebie, o nic więcej. Zatem, rozwój osobisty stanowi podstawę świadomego przywództwa i tylko dzięki temu procesowi stajemy się świadomi swoich prawdziwych umiejętności przywódczych. Komu mamy przewodzić? Ano sobie. Ale aby inspirować innych należy być prawdziwym, być do głębi prawdziwym sobą. A w zależności od tego, gdzie jesteś na mapie skali świadomości dr Davida R. Hawkinsa, możesz to osiągnąć lub nie. Istotą jest tutaj wiedza na temat tych poziomów świadomości i jej zrozumienie, oraz wiedza w ogóle.

Chodzi o zrozumienie i poznanie siebie

Poznanie siebie – Obserwacja:

Zatem to nieustanny rozwój, poznawanie nowej wiedzy i coraz wyższe skoki świadomości, aż do osiągnięcia pełnej miłości bezwarunkowej. Poziomy są podzielone na dwie kategorie – poziom prawdy i fałszu. A każdy z tych poziomów jest określony przez emocję w nas, która dyktuje osobowość jednostki. Na samym dole “Mapy Świadomości” znajdują się emocje wstydu i winy. Emocje te wyrażają się poprzez autonienawiść i autosabotaż, a w konsekwencji ból i cierpienie. Gdy się zaś rozwijamy, przesuwamy się w górę skali, mijając apatię, smutek, strach, pożądanie, gniew i dumę. To wg dr David Hawkinsa poziomy flauszu, którymi zdecydowana większość ludzi kieruje się w swoim życiu.

Poznanie siebie – Rozważania:

I nie są to cechy i emocje, które wybralibyśmy świadomie. Duma jest granicą prawdy. Zatem wszystko zaczyna się od odwagi. Ale ta odwaga dotyczy przyznania się i wzięcia odpowiedzialności za wszystko co nasze, za swoje wady, nawyki, programy i schematy. Wiąże się to również z nieustannym przekraczaniem osobistej strefy komfortu. Po odwadze, dalej w kolejności mamy neutralność. To zaufanie do siebie, oraz poprzez odwagę, czyli wyzbycie się strachu, przestajemy być ofiarą okoliczności życia. Po tym następuje akceptacja świata i otwartość na niego. Ale dopiero jak osiągniemy odwagę, nie wcześniej. Ta akceptacja wyraża się zaciekawieniem, obserwacją, rozwagą i kolejną zmianą w nas. Świat staje się dla nas wsparciem.

Poznanie siebie – Podsumowanie:

Zatem znów mamy rozwój, działanie i zmiany zachodzące w naszej osobie. Odwaga zmienia naszą perspektywę, motywuje do działania i wprowadzania zmian. Stajemy się liderem wśród ludzi, bo poprzez wiedzę i rozwój przewodzimy. Gdy docieramy do odwagi, nasze ego się rozpuszcza, gdyż oparte jest na strachu, a odwaga wyklucza strach. Wszystkie późniejsze etapy strefy prawdy, czyli ochota, akceptacja, rozsądek, miłość, radość, pokój, przyczyniają się do zmiany sposobu patrzenia i odnoszenia się do świata. Bezwarunkowa miłość jest ostatnim szczeblem przed prawdziwym oświeceniem. A prawdziwe oświecenie, to prawda w nas samych i wyzbycie się wszystkiego co fałszywe.

PS. Nasze porażki nie są wstydliwe. Wstydliwe jest ukrywanie ich przed sobą, a co za tym idzie przed innymi. – August Witti

Hits: 78

najnowsze z świadomie

Duchowość w nas

Duchowość w nas. Wszystko co w życiu robimy, wiemy, umiemy opiera się
Czym jest motywacja

Czym jest motywacja

Czym jest motywacja? To stan gotowości do podjęcia określonego działania, wzbudzony potrzebą
Translate »
idź do góry