Co to jest wzajemność?

Co to jest wzajemność?

w świadomie

Co to jest wzajemność? Wzajemność to wymiana rzeczy z innymi ludźmi w celu uzyskania obopólnej korzyści. Wzajemność to norma społeczna, w której jeśli ktoś coś dla ciebie robi, czujesz się zobowiązany do odwzajemnienia tej przysługi. Ale ta wzajemność przejawia się w zachowaniu. Ludzie mają tendencję do odwzajemniania przysług po tym, jak wyświadczy się im przysługę. Wzajemność charakteryzuje się dzieleniem potrzeb, troską o siebie nawzajem, empatią i współzależnością. Ponieważ każda osoba zapewnia wsparcie emocjonalne, które jest następnie odwzajemniane. Osoby w związku otrzymują opiekę, której potrzebują, aby się rozwijać.

Co to jest wzajemność?Co to jest wzajemność? – Obserwacja:

Wzajemność uogólniona

To forma wymiany w obrębie rodziny lub przyjaciół. Nie oczekuje się tutaj odwzajemnienia przysługi. Zamiast tego po prostu robimy coś dla innej osoby, opierając się na założeniu, że ta druga osoba zrobiłaby bądź robi to samo. Ten rodzaj wzajemności jest związany z altruizmem.

Wzajemność zrównoważona

Ten typ obejmuje obliczenie wartości wymiany i oczekiwanie, że przysługa zostanie zwrócona w określonym przedziale czasowym. Na przykład ktoś może wymienić coś, co posiada, czy to umiejętność, czy przedmiot materialny, na coś o postrzeganej równej wartości. To przypomina wymianę barterową, która po dobie niezrozumienia, znów powraca do łask. Dodatkowym atrybutem barteru jest niemożność wkroczenia weń systemu, ze swoimi podatkami, opłatami i rozliczeniem.

Wzajemność negatywna

Ta forma wzajemności ma miejsce, gdy jedna strona zaangażowana w wymianę próbuje uzyskać więcej. Sprzedaż przedmiotu po zawyżonej cenie jest jednym z przykładów negatywnej wzajemności. Ale w życiu również występuje ona pod postacią odwzajemnienia niegodziwości, nietaktu, opinii. W tej formie ta wzajemność reguluje i uczy często szacunku i pozwala dostrzec błędną linię postępowania. Wzajemność często wygląda jak wspieranie się w różnych sytuacjach. Możemy pocieszyć partnera, gdy coś nie idzie po jego myśli. W zamian on zapewni komfort i wsparcie, gdy będziemy w podobnej sytuacji.

Wzajemność ma korzyści. Po pierwsze, dbanie o innych pomaga w przetrwaniu gatunku. Odwzajemniając się, zapewniamy, że inni ludzie otrzymają pomoc, kiedy jej potrzebują, a my otrzymamy pomoc, kiedy zaś my jej potrzebujemy. Pozwala również ludziom robić rzeczy, których nie byliby w stanie zrobić samodzielnie. Pracując razem lub wymieniając się usługami, ludzie mogą osiągnąć więcej niż indywidualnie. Ten sposób pomagania i wzajemnej wymiany jest ważny. Wzajemność to kluczowy element zdrowego związku. Obejmuje wzajemną wymianę wsparcia, inwestycji emocjonalnej, troski i miłości. To nie jest wymiana transakcyjna, w której każda osoba zapisuje wynik, bo to dokładniej dotyczy barteru. Wzajemność relacji koncentruje się na zrównoważonym dawaniu i braniu, gdzie staramy się komunikować swoje potrzeby, odpowiadać na nie i zauważać, kiedy zaistnieją potrzeby drugiej osoby.

Barter to wymiana towaru lub usługi na inny towar lub usługę. Barter wykorzystywany jest w wymianie handlowej w celu obejścia restrykcji podatkowych. Strony uzgadniają wartość towarów lub usług i dążą do tego, żeby bilans był zerowy. Rozliczenie w tym wypadku pozostaje na papierze lub jest formą umowy słownej. Każdy uczestnik wymiany barterowej ma dbać o to, aby dokonywać transakcji zarówno kupna jak i sprzedaży w sposób zrównoważony. Dąży do tego, aby przy możliwie dużych obrotach zachowywać saldo swoich transakcji w ramach limitu barterowego. Jest to współczesna forma zaspokajania potrzeb bez użycia gotówki. Rozliczenia barterowe w żaden sposób nie naruszają przepisów prawa podatkowego. Rozliczenia pomiędzy kontrahentami odbywają się bez użycia gotówki, co ułatwia wzrost skali działalności bez angażowania środków finansowych.

Co to jest wzajemność? – Podsumowanie:

W psychologii to zasada, którą kierują się ludzie. W skrócie mówi ona, że należy odwzajemniać się osobie, która coś dla nas zrobiła. Reguła ta jest bardzo silna i powszechna. Uczymy się jej bardzo wcześnie w procesie socjalizacji. Twierdzi się też, że wzajemność jest skutkiem setek tysięcy lat rozwoju człowieka w małych grupach społecznych. Jedna z teorii mówi, że reguła wzajemności wykształciła się w społeczeństwach m.in. po to, by zachęcić jednostkę do inicjowania kontaktów opartych na wzajemnej wymianie usług, bez ryzyka bycia eksploatowanym przez innych członków grupy. Reguła wzajemności to także mechanizm adaptacyjny, umożliwiający podział pracy, wymianę różnych dóbr i usług oraz stworzenie takiej sieci współzależności, która wiąże poszczególne jednostki w wysoce skuteczne zespoły. W związkach wzajemność obejmuje wzajemnie korzystną wymianę wsparcia, która sprawia, że ​​każda osoba czuje się zaopiekowana i kochana.

PS. Wzajemność zawiera się w zdaniu – „Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie”. – August Witti

__________
#Wzajemnosc

Tags: