Najtrudniej poznać samego siebie

Cywilizacja zachodnia umiera

Cywilizacja zachodnia umiera

w polsko/filozoficznie/prawdziwie

Cywilizacja zachodnia umiera. Niezdolność wysoko rozwiniętych cywilizacji Zachodu do asymilacji innych nacji, w tym muzułmanów, dowodzi, że nieuchronnie nadchodzi utrata osiągnięć kulturowych, potęgi dominacji i światowej władzy jaką biała rasa sprawowała do tej pory. Jeszcze kilka wieków temu Zachód wchłaniał kulturowe subkultury i przekuwał je na swoją korzyść. Dziś to pasmo sukcesów, podbić, odkryć i hegemonii właśnie zbliża się do końca.

Cywilizacja zachodnia umiera

Cywilizacja zachodnia umiera

Wielkim krokiem nadciąga kulturowe i materialne zubożenie, tak charakterystyczne dla krajów islamskich. Europie zagraża średniowiecze i cofnięcie się z wszelkimi osiągnięciami kulturowymi o całe wieki. Większość społeczeństw, w tym także islamskie, jest pozbawiona kreatywności, innowacyjności i produktywności. Tym stereotypom opierają się od wieków Chiny, które w ostatnich kilkunastu latach, mocno otworzyły się kulturowo na świat. Natomiast niezdolność kultury Zachodu do integrowania muzułmanów dowodzi ewidentnie utraty potęgi i władzy.

Zachód, mimo naukowej i technologicznej przewagi, humanizmu i demokracji, jest w kulturowej defensywie. Zachodnie elity polityczne w swym wyuczonym liberalizmie są zaślepione i postępują tak jak gdyby nigdy nic się nie stało. Tymczasem kultura Zachodu, zdominowana przez islam, znajduje się już pod jego nadzorem i kontrolą, łudząc się nadal integracją kultury islamskiej, pod naporem wysokiej kultury zachodniej. Bo tylko głupiec by nie skorzystał z dobrodziejstw Zachodu.

A tymczasem islam stanowi samodzielną, bardzo liczną wspólnotę, która w żaden sposób nie chce się integrować, jest niezależna wobec świata zewnętrznego i chce tym światem rządzić po swojemu. Żadna przychylność, życzliwość, uległość czy dezaprobata nie mają na islam żadnego wpływu. Wręcz przeciwnie, potęgują odseparowanie kulturowe i czystość rasową. Islam dąży do supremacji. W tym przypadku asymilująca się kultura Zachodu ginie pod naporem dyskryminującej, opierającej się asymilacji idei czystości kulturowo-religijnej. Islam dąży do wprowadzenia własnego  prawa i wartości w zachodnich państwach i chce przekształcić je na islamskie.

Zacznijmy zatem myśleć poważnie o rezygnacji z obowiązujących praw człowieka, wszelkich przywilejach kobiet i dzieci, demokracji, wolności słowa i swobodzie obyczajów. Przy czym, biorąc pod uwagę obecną partiokracyjną demokrację sterowaną panującą na Zachodzi, gdzie obywatele są lekceważeni i nie mają wpływu na rzeczywistość. Podlegają naciskom poprawności politycznej, a prawo coraz mniej obowiązuje, a raczej ma podwójne standardy.

Powstaje poczucie bezsilności, rezygnacji, apatii, a w skrajnych wypadkach wściekłości, tym samym rodzi się obojętność w stosunku do państwa, jako reprezentanta kultury i standardów zachodnich. Tym samym islamskie poczucie sprawiedliwości i surowe, ale jasne prawo, zaczyna cieszyć się większą estymą niż oświecona uprzywilejowana kultura zachodnia. Pojawia się na horyzoncie przyszła dyskryminacja kobiet, nienawiść do obcych, homoseksualistów i środowisk LGTB i instynktowne prawo, które za zdradę, kradzież lub mord odpłaca karą ukamienowania.

Cywilizacja zachodnia umiera – Podsumowanie:

Pojawia się islam, jako moralne uzdrowienie Europy, które tak chętnie jest podkreślane, a jest ono nieprawdziwe. Co prawda pragnie dominacji, chce podboju, chce zdobyć Europę, dąży do niewolnictwa nie tylko wobec kobiet, ale po przeciwnej stronie ma zdeprawowane elity, ogłupiałą i pazerną biurokrację, kulawe prawo i osłabioną kulturę zachodnią, bez żadnego oporu ani policyjnego, ani militarnego, ani też społecznego. Jaki będzie finał? Można go śmiało przewidzieć. Czy stanie się to w Polsce?

Tego nie wiadomo. Wszystko zależy od naszego społeczeństwa, jego religijności, zdecydowania i opamiętania. Opamiętania w ignorancji i spolegliwości, przebudzenia wartości moralnych i przede wszystkim zrozumienia i zaakceptowania praw i obowiązków obywatelskich, a co najważniejsze przebudzenia świadomości społecznej.

PS. Cy­wili­zac­je mają swo­je śmier­ci i gro­by, jak ludzie. 

______
#Islam

najnowsze z polsko

Drzewa a duchowość

Drzewa a duchowość

Drzewa a duchowość – drzewa mają priorytetową rolę w świecie duchowym, a
Proste prawdy życia

Proste prawdy życia

Proste prawdy życia i ich przedstawienie. Nasza miłość często objawia się niewerbalnie,
Żyjemy bez autorytetów

Żyjemy bez autorytetów

Żyjemy bez autorytetów, ale nie tak dawno szanowało się wiedzę, zdolności, umiejętności
Translate »
idź do góry