Najtrudniej poznać samego siebie

Cywilizacja zachodnia umiera

w polsko/filozoficznie/prawdziwie

Niezdolność wysoko rozwiniętych cywilizacji Zachodu do asymilacji innych nacji, w tym muzułmanów, dowodzi, że nieuchronnie nadchodzi utrata osiągnięć kulturowych, potęgi dominacji i światowej władzy jaką biała rasa sprawowała do tej pory. Jeszcze kilka wieków temu Zachód wchłaniał kulturowe subkultury i przekuwał je na swoją korzyść. Dziś to pasmo sukcesów, podbić, odkryć i hegemonii właśnie zbliża się do końca.

Cywilizacja zachodnia umiera!

Cywilizacja zachodnia umieraWielkim krokiem nadciąga kulturowe i materialne zubożenie, tak charakterystyczne dla krajów islamskich. Europie zagraża średniowiecze i cofnięcie się z wszelkimi osiągnięciami kulturowymi o całe wieki. Większość społeczeństw, w tym także islamskie, jest pozbawiona kreatywności, innowacyjności i produktywności. Tym stereotypom opierają się od wieków Chiny, które w ostatnich kilkunastu latach, mocno otworzyły się kulturowo na świat. Natomiast niezdolność kultury Zachodu do integrowania muzułmanów dowodzi ewidentnie utraty potęgi i władzy. Zachód, mimo naukowej i technologicznej przewagi, humanizmu i demokracji, jest w kulturowej defensywie. Zachodnie elity polityczne w swym wyuczonym liberalizmie są zaślepione i postępują tak jak gdyby nigdy nic się nie stało. Tymczasem kultura Zachodu, zdominowana przez islam, znajduje się już pod jego nadzorem i kontrolą, łudząc się nadal integracją kultury islamskiej, pod naporem wysokiej kultury zachodniej. Bo tylko głupiec by nie skorzystał z dobrodziejstw Zachodu.

A tymczasem islam stanowi samodzielną, bardzo liczną wspólnotę, która w żaden sposób nie chce się integrować, jest niezależna wobec świata zewnętrznego i chce tym światem rządzić po swojemu. Żadna przychylność, życzliwość, uległość czy dezaprobata nie mają na islam żadnego wpływu. Wręcz przeciwnie, potęgują odseparowanie kulturowe i czystość rasową. Islam dąży do supremacji. W tym przypadku asymilująca się kultura Zachodu ginie pod naporem dyskryminującej, opierającej się asymilacji idei czystości kulturowo-religijnej. Islam dąży do wprowadzenia własnego  prawa i wartości w zachodnich państwach i chce przekształcić je na islamskie. Zacznijmy zatem myśleć poważnie o rezygnacji z obowiązujących praw człowieka, wszelkich przywilejach kobiet i dzieci, demokracji, wolności słowa i swobodzie obyczajów. Przy czym, biorąc pod uwagę obecną partiokracyjną demokrację sterowaną panującą na Zachodzi, gdzie obywatele są lekceważeni i nie mają wpływu na rzeczywistość, podlegają naciskom poprawności politycznej, a prawo coraz mniej obowiązuje, a raczej ma podwójne standardy, powstaje poczucie bezsilności, rezygnacji, apatii, a w skrajnych wypadkach wściekłości, tym samym rodzi się obojętność w stosunku do państwa, jako reprezentanta kultury i standardów zachodnich. Tym samym islamskie poczucie sprawiedliwości i surowe, ale jasne prawo, zaczyna cieszyć się większą estymą niż oświecona uprzywilejowana kultura zachodnia. Pojawia się na horyzoncie przyszła dyskryminacja kobiet, nienawiść do obcych, homoseksualistów i środowisk LGTB i instynktowne prawo, które za zdradę, kradzież lub mord odpłaca karą ukamienowania.

Pojawia się islam, jako moralne uzdrowienie Europy, które tak chętnie jest podkreślane, a jest ono nieprawdziwe. Co prawda pragnie dominacji, chce podboju, chce zdobyć Europę, dąży do niewolnictwa nie tylko wobec kobiet, ale po przeciwnej stronie ma zdeprawowane elity, ogłupiałą i pazerną biurokrację, kulawe prawo i osłabioną kulturę zachodnią, bez żadnego oporu ani policyjnego, ani militarnego, ani też społecznego. Jaki będzie finał? Można go śmiało przewidzieć. Czy stanie się to w Polsce? Tego nie wiadomo. Wszystko zależy od naszego społeczeństwa, jego religijności, zdecydowania i opamiętania. Opamiętania w ignorancji i spolegliwości, przebudzenia wartości moralnych i przede wszystkim zrozumienia i zaakceptowania praw i obowiązków obywatelskich, a co najważniejsze przebudzenia świadomości społecznej.

PS. Cy­wili­zac­je mają swo­je śmier­ci i gro­by, jak ludzie. 

______
#Islam

najnowsze z polsko

Drzewa a duchowość

Drzewa a duchowość

Drzewa a duchowość – drzewa mają priorytetową rolę w świecie duchowym, a
Proste prawdy życia

Proste prawdy życia

Proste prawdy życia i ich przedstawienie. Nasza miłość często objawia się niewerbalnie,
bez autorytetów

Żyjemy bez autorytetów

Żyjemy bez autorytetów, ale nie tak dawno szanowało się wiedzę, zdolności, umiejętności
Kto jest kim na Ziemi

Kto jest kim na Ziemi

Brak zasad, demoralizacja, korupcja, ukochanie pieniądza, bezwzględność, aspołeczność, depopulacja, degradacja środowiska etc.,
Amanita muscaria

Amanita muscaria

Amanita muscaria – ważne informacje praktyczne. Książka “Święty Grzybóg” Waldemara Borowskiego to
Translate »
idź do góry