Najtrudniej poznać samego siebie

Czas to pieniądz

Czas to pieniądz

w filozoficznie/kwantowo/prawdziwie

Chronologia to nauka o mierzeniu czasu, kolejności następowania po sobie wydarzeń, zjawisk, a także oznaczeniu wydarzeń, zjawisk na podstawie przyjętego podziału czasu. W fizyce klasycznej czas jest samodzielną wielkością niezależną od innych wielkości biegnącą w takim samym rytmie w całym Wszechświecie. W mechanice relatywistycznej czas stanowi czwartą współrzędną czasoprzestrzeni, jego upływ zaś zależy od obserwatora i jest różny dla różnych obserwatorów. W fizyce kwantowej czas to iluzja, czas nie istnieje. Zatem z lekkim uśmiechem …

czas to pieniądz.

Czas to pieniądzPodstawowa jednostka czasu to sekunda. Minuta to 60 sekund, kwadrans, to 15 minut, a zarazem 900 sekund. Godzina to 60 minut, czyli  3600 sekund. Gdyby ktoś nie wiedział, czas, a raczej jego podział to relikt sześćdziesiątkowego systemu liczbowego wywodzącego się z kultury sumeryjskiej. Doba (dzień) ma 24 godziny, czyli 86 400 sekund. Tydzień, to 7 dni, czyli 604 800 sekund. Miesiąc, to w zależności 28, 29, 30 lub 31 dni, czyli 2 419 200 sekund, ale tylko dla 28 dni. Dla 29 dni, to 2 505 600 sekund. 2 592 000 s dla 30 dni i 2 678 400 s dla 31 dni. Kwartał, to 3 miesiące, czyli 7 776 000 s, dla 90 dni. 7 862 400 s dla 91 dni i 7 948 800 s dla 92 dni. Rok, to 12 miesięcy lub 365 albo 366 dni. W zależności 31 536 000 s albo 31 622 400 s. Dekada to 10 dni w odniesieniu do miesiąca albo 10 lat w odniesieniu do wieku. Wiek to 100 lat. Tysiąclecie (milenium), to 1 000 lat.

Historia podziału czasu, wagi /kg/, pieniędzy jest długa i czasami skomplikowana, zwłaszcza przy dużych liczbach. Ale zarówno czas, jak i waga, a także sławetny już pieniądz, który zabiera nam część osobowości, to fikcja. Zatem jest to najgłupszy napisany przeze mnie felieton, traktujący o rzeczach iście teoretycznych i z goła wymyślonych, nie mających żadnego pokrycia w rzeczywistości kwantowej, która nas otacza. Te dywagacje i przemyślenia jakiekolwiek by nie były, są najgłupsze, jako że czas, waga i pieniądz po prostu nie istnieją.

PS. Za­gad­nienia “brak cza­su” nie roz­wiąże się przez pośpiech, lecz przez spokój.

_____
#Czas

ostatnie z filozoficznie

oddychanie holotropowe

Oddychanie holotropowe

Oddychanie holotropowe OH (z gr. holos – całość, trepein – zmierzanie w kierunku czegoś) to technika psychoterapeutyczna, umożliwiająca dostęp
Czy pomagać ludziom

Czy pomagać ludziom

Czy pomagać ludziom, którzy nie radzą sobie z życiem? To dosyć istotne

Nic tu po mnie

Ludzie mają to do siebie, że ich umysł zawsze chce czegoś innego

Wdzięczność

Wdzięczność jest dobra dla naszego organizmu, bo zdrowy umysł to zdrowe ciało.
Nowe życie

Nowe życie

Dziś na kolację opowiadanie … Nowe życie!
Translate »
idź do góry