Czy jesteśmy zwierzętami

Czy jesteśmy zwierzętami?

w filozoficznie/prawdziwie/świadomie

Czy jesteśmy zwierzętami? Oczywiście, że tak! Składamy się z komórek z materiałem genetycznym i poruszamy się, szukając energii, by nakarmić nasze ciała. Wyglądamy jak naczelne z pięciopalczastymi rękami i stopami, oczami i szczupłą, muskularną sylwetką. Mamy płuca, serce, mózg, układ nerwowy i wszystkie inne cechy, które dzielimy z ssakami. Wielu jednak nadal twierdzi, że jesteśmy oddzieleni od innych istot poprzez nasz wyjątkowym umysł /moralność/ i wolną wolę.

Wielu nadal bagatelizuje wszystko, co jest cenne i wartościowe w naszym fizycznym /zwierzęcym/ życiu. Przez to monopolizujemy zasoby Ziemi i wykorzystujemy inne gatunki dla naszych własnych celów. Nadal uważamy, że jesteśmy istotami o specjalnych, unikalnych właściwościach. To zaś powoduje naszą destrukcyjność.

Czy jesteśmy zwierzętamiCzy jesteśmy zwierzętami?

Mentalny /myślowy/ świat istoty ludzkiej, nasze ludzkie doświadczenie ma wpływ na nasze ciało, od bakterii jelitowych, po stan naszych kończyn. Ale nasza zwierzęcość ma ogromne konsekwencje dla tego jak myślimy o życiu innych gatunków.

Współczesne prawo stanowi, że ​​tylko ludzkie doświadczenia mają pełną wartość moralną. Można się posunąć do stwierdzenia, że zwierzęta nie mają umysłów ani doświadczeń w jakikolwiek znaczący sposób. To jest niestety wierutną bzdurą.

Jak się okazuje, niektóre gatunki mają więcej neuronów np. psy, przez co są zwierzętami wysoce społecznymi. Koty zaś przewyższają nas sprytem i fizycznością. Życie na Ziemi jest pełne różnorodnych form inteligencji i celu. W tym stechnicyzowanym życiu, w naszej pogoni za rozwojem, nadszedł czas abyśmy przemyśleli nie tylko to, co jest dla nas wartościowe w życiu zwierząt. Ale także uznali, że nie mamy monopolu na cenne przeżycia. Trochę więcej pokory dobrze przysłużyłoby się naszemu gatunkowi, gdybyśmy chcieli być lepiej przygotowani, zarówno moralnie, jak i psychicznie, na przyszłość.

Ludzie dzielą wiele cech z naszymi najbliższymi krewnymi, wielkimi małpami człekokształtnymi. Mamy duże mózgi, duże rozmiary ciała, długie życie i długie dzieciństwo. Ponieważ nasz wspólny przodek, który nie był szympansem, gorylem ani człowiekiem, również posiadał te cechy. Różne gatunki mają zestaw wspólnych cech, ponieważ zostały odziedziczone po wspólnym przodku. Dzięki temu możemy wykorzystać własną ludzką odbudowę, patrząc na żywe gatunki.

Przykładowo, większość ludzi i niektóre naczelne to trichromaty. Posiadamy widzenie kolorów dzięki trzem różnym typom komórek czopków w naszych oczach. Większość innych ssaków to dichromaty, niewidzące kolorów. Używanie narzędzi to kolejna adaptacja, która ewoluowała wielokrotnie u różnych zwierząt. Szympansy np. używają narzędzi do łowienia termitów i rozłupywania orzechów.

Ale naczelne nie są jedynymi zwierzętami zdolnymi do używania narzędzi. Wrony np. używają ostrych, prostych przedmiotów w swoim otoczeniu do wykopywania trudno dostępnych larw z pni drzew. Są też zdolne do tworzenia własnych narzędzi. Są to bardzo inteligentne ptaki i mają zdolność rozwiązywania zadań i wykraczania poza biologiczne predyspozycje.

Używanie narzędzi to nie wszystko, bowiem wiele gatunków ma zdolności poznawcze podobne do ludzkich. Są to: tworzenie wspomnień, kategorii, podstawowych emocji /gniew/, planowanie i wyznaczanie celów oraz uczenie się zasad. W przeciwieństwie do używania narzędzi, język wydaje się być cechą, którą posiadają tylko ludzie. Jednak większość składowych języka jest dzielona z innymi gatunkami. Natomiast różnicą nie jest to, że mamy o czym myśleć, ale to, że możemy przekazać to, o czym myślimy.

Ludzie nie są też jedynymi zwierzętami zdolnymi do uczenia się złożonych wokalizacji. Wokal rozwinął się także u nietoperzy, słoni, fok, waleni i różnych ptaków. Małpy np. mogą nie być w stanie mówić, ale mogą uczyć się i wyrażać setki słów za pomocą znaków. Ale pomimo opanowania dużego słownictwa, poziom składni, jaki uzyskują, jest w przybliżeniu taki, jak u dwuletniego dziecka. Nawet gołębie /nie najmądrzejsze ptaki/ są w stanie opanować proste sekwencje.

Czy jesteśmy zwierzętami? – Podsumowanie:

Nie różnimy się bardzo od innych gatunków zwierząt. To oznacza, że winniśmy je stawiać bardziej na równi ze sobą, niż oddzielnie. To dosyć istotne stwierdzenie w aspekcie poszanowania wszelkiego życia na Ziemi. Nasza ludzka ignorancja zakłóca ekosystem i po prawdzie rujnuje świat, w którym żyjemy. Czas najwyższy zrozumieć, że my ludzie również jesteśmy zwierzętami. Szkoda byłaby wielka, gdyby ktoś potraktował nas tak, jak my je traktujemy.

PS. Człowiek jest z natury zwierzęciem, a co gorsza politycznym. – August Witti

________________
#JestesmyZwierzetami