Najtrudniej poznać samego siebie

Czym jest duchowość

Czym jest duchowość?

w prawdziwie/świadomie/zdrowotnie

Czym jest duchowość? Duchowość to szeroki zakres perspektyw. Obejmuje poczucie połączenia z czymś większym niż ja sam i jest poszukiwaniem sensu życia. To uniwersalne ludzkie doświadczenie. Można opisać doświadczenia duchowe jako święte, transcendentne lub po prostu głębokie zrozumienie i odczuwanie życia i wzajemnych połączeń ze wszystkim co żywe. Duchowość zawarta jest w nas samych, bo taka mamy naturę.

Czym jest duchowośćCzym jest duchowość?

Jedni są przekonani, że ich życie duchowe jest związane z kościołem. Inni znajdują pocieszenie w relacji z Bogiem lub wyższą mocą. A jeszcze inni szukają sensu poprzez swoje związki z naturą, pięknem i sztuką. Poczucie celu życia to osobista definicja duchowości każdego z nas, o ile je ma. Ale duchowość wiąże się z istotnymi pytaniami dotyczącymi życia i tożsamości:

  • Czy jestem dobrą osobą?
  • Jakie znaczenie ma moje cierpienie?
  • Jaki jest mój związek ze światem?
  • Czy zawsze istnieje powód?
  • Jak dobrze i pięknie żyć?
  • Jakie jest znaczenie, związek i wartość życia?

Zauważyć można, że wiele praktyk duchowości podobnych jest do tych zalecanych dla poprawy emocjonalnego dobrostanu. Dzieje się tak, ponieważ istnieje związek między emocjonalnym i duchowym dobrostanem i jeden wpływa na drugi. Duchowość generalnie polega na poszukiwaniu połączenia z czymś większym niż ty sam. A to może skutkować pozytywnymi emocjami, takimi jak miłość, pokój, podziw, zadowolenie, wdzięczność i akceptacja.

Nasze zdrowie emocjonalne polega na kultywowaniu pozytywnego stanu umysłu. Ten stan poszerza nasze spojrzenie na świat. Nie musimy dokładnie wiedzieć, co się dzieje, ani dokąd to zmierza. To, czego nam trzeba, to rozpoznanie możliwości i wyzwań. Interesuje nas tu i teraz, a przyjmujemy je z odwagą, wiarą  w siebie samych. Czyli z poczuciem własnej wartości i miłością.

Uważność zaś jest narzędziem do odkrywania jak duchowość przejawia się w naszym życiu. Uważność nas uczy, aby być świadomym tego, co dzieje się zarówno w naszym ciele, umyśle i emocjach w chwili obecnej. Otwiera nam oczy z ciekawością i życzliwością wobec wszystkiego, czego doświadczamy. Ponadto pozwala odkryć przekonania, perspektywy i doświadczenia w nowy zindywidualizowany sposób, który może prowadzić do nowych spojrzeń na kwestie naszego ducha.

PS. W duchowości wzrastamy od wewnątrz. – August Witti

_________
#Duchowosc

Tags:

najnowsze z prawdziwie

Duchowość kwantowości

Duchowość kwantowości. Odkrycie fizyki kwantowej na nowo zdefiniowało sposób, w jaki postrzegamy
trójkąt dramatyczny

Trójkąt dramatyczny Karpmana

Trójkąt dramatyczny jest dobrze znanym modelem psychologicznym. Sporo ludzi powiela ten odwieczny, choć
Translate »
idź do góry