Najtrudniej poznać samego siebie

Czym jest duchowość

Czym jest duchowość

w filozoficznie/prawdziwie/świadomie

Czym jest duchowość? Dążenie do duchowości każdego z nas jest nieodłącznym elementem naszej ludzkiej natury. Wiecznie poszukujemy czegoś wewnątrz nas lub na zewnątrz, bo taka jest właśnie nasza natura. Tzw. ścieżka duchowa, jest zaś unikalna dla każdego z nas. Każdy rozumie ją po swojemu, a w związku z tym, że każdy jest istotą ludzką, to ma do tego pełne prawo zagwarantowane prawami człowieka. Czyli duchowość to światopogląd i sposób życia oparty na przekonaniu, że w życiu jest coś więcej niż to, co dostrzegają nasze zmysły.

Czym jest duchowośćZatem czym jest duchowość?

Duchowość obejmuje wiarę w wyższą formę inteligencji lub Świadomości /Bóg/ kierującej wszechświatem, a także w życie po śmierci. Prowadzi do zaspokojenia pragnienia sensu życia, pokoju, tajemnicy i prawdy. Opiera się na praktykach duchowych. Nie trzeba być religijnym, aby mieć życie duchowe. Nie należy też odrzucać myśli mistyków i próbować odkrywać tej wiedzy na nowo. Duchowa podróż jest istotna, indywidualna i do zbadania osobiście wg własnego zrozumienia.

Duchowość to poszukiwanie sensu, celu i kierunku życia. To fundament życia. To ścieżka i sposób życia w szerszym kontekście niż nasze ego i indywidualne życie. Aby czuć się pełni, chcemy otrzymywać i dawać bezwarunkową miłość. To ona daje nam poczucie akceptacji, spełnienia i szczęścia w życiu. Ale i jest powrotem do źródła, do raju i do Boga lub poczucia świętości.

Przykłady duchowych celów:

Buddyzm:  osiągnięcie ustania cierpienia /nirwana/, dostrzeżenie prawdziwej rzeczywistości.
Joga: oczyszczenie umysł w celu wyzwolenia /moksha/, zjednoczenie duszy z duszą uniwersalną. Stanie się Absolutną Świadomością lub prawdziwą Jaźnią.
Vedanta: urzeczywistnienie prawdziwej Jaźni, rozpuszczenie ego.
Sufizm: doświadczenie boskiego objawienia, poddanie się Bogu, służenie Bogu.
Mistycyzm chrześcijański: doświadczenie zjednoczenia z Bogiem, osiągnięcie królestwa niebieskiego, odczucie miłości stwórcy.
Taoizm: życie w harmonii, kultywowanie sprawności ciała, umysłu i ducha, kultywowanie i sublimowanie energii.
Kabała: poznanie praw wszechświata, poznanie stwórcy i siebie i życie zgodnie z tym poznaniem.
Dżinizm: wyzwolenie, zbawienie, oczyszczanie karmiczne, by stać się istotą doskonałą /Siddha/.
Szamanizm: życie w harmonii i połączeniu z Naturą, rozwój wiedzy i moc do pracy z niewidzialnymi siłami, służenie duchowemu dobru.

Wszelkie te tradycje oferują nam techniki osobistej transformacji i metody wyjścia poza naszą powłokę. Każda z praktyk duchowych służy określonemu celowi.

Czym jest duchowość – Duchowe ścieżki:

Ścieżka WIEDZY:
Praktyki: studiowanie, kontemplacja i medytacja. Podobne: jnana joga, wedanta, buddyzm, kabała, samkhja.

Ścieżka POŚWIĘCENIA:
Praktyki: modlitwa, śpiewy, mantry, wiara, rytuały i relacje z nauczycielami. Podobne: bhakti joga, chrześcijaństwo i sufizm.

Ścieżka ROZWAŻANIA:
Praktyki: medytacja, praca z oddechem, asceza i relacja z nauczycielem. Podobne: radża joga, nada joga, buddyzm, samaja tantra, dżinizm, kaszmirski szajiwizm.

Ścieżka POSŁUGI:
Praktyki: modlitwa, wspólnota, etyka i służba. Podobne: karma joga, chrześcijaństwo i podejście niektórych linii buddyjskich.

Ścieżka ENERGII:
Praktyki: medytacja, praca z oddechem, techniki somatyczne, asceza, relacja z nauczycielem, rytuał. Podobne: tantra joga, kundalini joga, hatha joga, krija joga, laja joga, buddyzm wadżrajany, taoizm, szamanizm.

Praktyki rozwijania cech wewnętrznych i etyki są uniwersalne na wszystkich ścieżkach.

PS. Duchowość to poznanie swojego ducha i tyle. – August Witti

Tags:

najnowsze z filozoficznie

Cel w życiu

Cel w życiu

Cel w życiu. Posiadanie celu jest jednym z podstawowych czynników szczęścia. Bez
Rozmowa wewnętrzna

Rozmowa wewnętrzna

Rozmowa wewnętrzna. Z tych samych przyczyn wierzymy i nie wierzymy w Boga.

Jak zostać mistrzem?

Jak zostać mistrzem? Mistrz /czempion/ to osoba, która wykazuje zainteresowanie propagacją, wdrożeniem
Wyższa świadomość

Wyższa świadomość

Czym jest wyższa świadomość? Zastanówmy się i dokonajmy głębszego spojrzenia na tą
Translate »
idź do góry