Czym jest idea

Czym jest idea

w filozoficznie/prawdziwie/świadomie

Czym jest idea? Nasze idee /pomysły/ są myślami, ale też nie wszystkie myśli są ideami. Idea jest nowatorską koncepcją, na dodatek indywidualną tylko na początku. Ale słowo koncepcja sugeruje wyższy poziom myślenia lub świadomość. Idea to każda koncepcja istniejąca w umyśle w wyniku mentalnego zrozumienia, świadomości lub działania. Także myśli, koncepcje lub pojęcia, opinie, poglądy lub przekonania. W filozofii zaś, to koncepcja rozwinięta przez umysł. Koncepcja tego, co jest pożądane lub powinno być, tzw. stan idealny.

Czym jest ideaCzym jest idea?

Jeśli chcemy tworzyć idee, wcale nie musimy wiedzieć, czym jest pomysł. W powszechnym użyciu oraz w filozofii, pomysł to dość abstrakcyjne pojęcie. Ale zdolność do tworzenia i rozumienia idei jest uważana za podstawową i definiującą cechę człowieka. Idee powstają refleksyjnie, spontanicznie, bez zastanowienia. A nowy lub oryginalny pomysł często prowadzić do  innowacji. I o to nam w sumie chodzi. Dzielić się jest naszym nie tyle obowiązkiem, co duchową powinnością. Nie tworzymy idei dla siebie, ale aby cały świat /ludzie/ z niej czerpać. Zatem nie tworzymy żadnej idei, abyśmy to tylko my z niej korzystali.

Nadmieniam, że wszelkie prawa autorskie i intelektualne są do bani. Bo intelekt zakłada osobistość, a ta sama z sobą nie wytrzyma. Zatem idea, pomysł jest nieoczekiwanym połączeniem koncepcji, które prowadzą do nieoczywistych konsekwencji. Każdy pomysł/idea pochodzi albo z wyobraźni, albo z czegoś, co zostało przeczytane lub zobaczone. Nie było go, nie było i bach – jest. W momencie, w którym spływa niejako na nas, optyka rzeczywistości zmienia się z „obojętnego” na „aha, to tak to wygląda”.

Pomysły stają się ideami marketingu treści. Te zaś to wszystkie przydatne treści, które mogą przyciągnąć uwagę do samej idei. Pomysł bez konsekwencji nie jest żadnym pomysłem. A najlepsze pomysły mają konsekwencje, które nie są oczywiste. Potężne idee mają potężne konsekwencje. Zaś mniejsze pomysły mają mniejsze konsekwencje. Ale pomysł bez konsekwencji nie kwalifikuje się w ogóle jako pomysł i nie jest wart nawet zastanowienia. Dobry pomysł to taki, który ma pozytywne konsekwencje. Zły zaś to taki, który ma negatywne konsekwencje.

Nawet jeśli pomysł wydaje się dobrym pomysłem, nie możesz tego powiedzieć, dopóki nie rozważysz jego konsekwencji. Zaś nowy pomysł /idea/ to połączenie, którego ludzie wcześniej nie rozumieli. Na tym opiera się rozwój społeczeństwa. Nie na chronieniu, chowaniu, czasami do szuflady, na skrywaniu, lecz na jak najszerszej publikacji, tak aby mógł on wyróść ponad siebie. Jeśli ludzkość tego nie zrozumie, nie ma dla nas ratunku. Jesteśmy jednym żywym organizmem, a nie rzeszą ludzi.

Czym jest idea? – Podsumowanie:

Zatem aby się rozwijać, musimy spotykać ciekawych ludzi z ideami. To zdumiewająco odmienne spojrzenie na świat i to nas rozwija. Nie pozostajemy w miejscu, gdzie co prawda wygodnie, ale potwornie nudno. Zaś ludzie z wizją, z ideą potrząsają naszym rozumem i zarażają nas jeśli nie samą ideą, to chociaż pasją. I właśnie inspiracja prowadzi do pomysłów, a inspiracja nie ma nic wspólnego z prawem autorskim czy dobrami intelektualnymi. Rozwój to rozwój, a nie stopowanie rozwoju. Obecnie tkwimy w globalnym stopowaniu wszelkich idei. Inaczej niż w wiekach poprzednich. Wszystko już było, zmienia tylko otoczkę. Idea pozostaje ideą.

PS. Człowiek jest ideą. Samą ideą miłości. – August Witti

____
#Idea

Tags: