Najtrudniej poznać samego siebie

Kabała

Czym jest Kabała?

w filozoficznie/prawdziwie/topowo

Czym jest Kabała? Kabała to duchowa mistyczno-filozoficzna szkoła judaizmu, ale też coraz bardziej filozofia współczesnych elit politycznych. Głowni propagatorzy to: żydowscy kabaliści, masoneria, ruch New Age, ale też w coraz większym stopniu światowe elity, które nadają kierunek ludzkości i temu co się na świecie dziej.

Kabała

Czym jest Kabała?

Kabałę jako taką trudno sklasyfikować jako wiarę sensu scricte. Jest ona raczej systemem obserwacji i interpretacji, mających na celu odczytać relacje między Bogiem /Szatanem/, człowiekiem i światem. Opiera się ona na mistycznej interpretacji pięciu księgach Biblii /Księgi Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb i Księga Powtórzonego Prawa/ Starego Testamentu. Poprzez fascynację zachodnich elit /Bidelberg, NWO/ kabałą, ma ona bezpośredni wpływ na naszą rzeczywistość.

Mędrcy kabały określają, że w odróżnieniu od innych kierunków duchowych i religijnych kabała jest nauką praktyczną. Człowiek studiujący kabałę powinien realnie poznać, nie umysłowo i teoretycznie, a w praktyce, za pomocą swoich zmysłów, wszelkie światy duchowe oraz prawa w nich obowiązujące.

Kabała otwiera ukryte przesłanie Tory, którą rozpatruje jako wskazówki w jaki sposób osiągnąć końcowe naprawienie. Z punktu widzenia kabały przyczyną wszystkich problemów ludzkości ogólnie i każdego indywiduum z osobna jest niezgodność z prawami wszechświata.

Alchemia jest tym spoiwem, które łączy Kabałę z nauką. To przednaukowa praktyka spajająca elementy zawarte obecnie w chemii, fizyce, sztuce, semiotyce, psychologii, parapsychologii, metalurgii, medycynie, astrologii, mistycyzmie i religii. Wspólnym celem alchemików było odkrycie kamienia filozoficznego jako eliksiru nieśmiertelności. Ale też alchemia symbolizuje “wolnomularską podróż” poprzez ascezę prowadząc do gnosis – wiedzy tajemnej.

Symbole alchemiczne mają znaczenia astrologiczne, matematyczne, chemiczne, określają żywioły i znaki zodiaku. Wąż i smok zjadające własny ogon to symbol nieśmiertelności, alchemiczny kamień filozoficzny samo-zbawienia. Kabała odnosi się do starożytnych religii, ale również do wiedzy starożytnych cywilizacji. Jednym z najistotniejszych symboli Kabały jest heksagram, obecnie symbol znany jak Gwiazda Dawida. Przypisuje mu się ezoteryczną moc i jest wykorzystywany przez alchemików, astrologów oraz spirytystów. Heksagram odczytywany jest wg Kabały jako liczba 666.

Studiując Kabałę można dojść do wniosku, że nie pochodzi ona od Biblijnego Boga /Stwórcy/ale jest jego zaprzeczeniem. Kabaliści, jak twierdzą, poprzez odczytywanie prawdziwych i ukrytych znaczeń Biblii potrafi rozszyfrować prawdziwy przekaz od Stwórcy. A poprzez kreację stają się równi Bogu. Czym zatem jest Kabała? Czy można między nią a satanizmem postawić znak równości? Jaki to ma wpływ na nasze czasy, a przede wszystkim do czego nas ludzi prowadzi? Czy za parę tysięcy lat będziemy jak Atlanci?

Jeśli komuś się wydaje, że wojny religijne i walka dobra ze złem to przeżytek i historia to ogromnie się myli. Nie dosyć, że nie jest to temat archaiczny, to jeszcze każdy z nas musi wcześniej czy później opowiedzieć się po którejś ze stron. I zasadnicze pytanie. Czy współczesny poszukujący wiedzy człowiek się trochę nie pogubił w tej pogoni za wolnością, swobodą i wielkością?

PS. I Szatan rzekł “będziecie jak Bóg” (Rdz 3, 5). Kłamstwo z Ogrodu Eden nabrało znaczenia dzięki Kabale.

_______
#Kabała

najnowsze z filozoficznie

Alienacja człowieka

Alienacja człowieka

Alienacja człowieka. Odkąd zyskaliśmy świadomość cielesności, odtąd dzielimy świat na “ja i
Słownik świadomościowy

Słownik świadomościowy

Słownik świadomościowy. Posługujemy się coraz to innymi nowymi zwrotami słownymi, nawet gdy
Karmimy się iluzją

Karmimy się iluzją

Karmimy się iluzją. Warto zauważyć, że “dezinformacja” to informacja, która jest nieprawidłowa.

Nasze życie wewnętrzne

Nasze życie wewnętrzne. Otóż istnieje jeden aspekt życia, który jest nam dobrze
Translate »
idź do góry