Czym jest Kabała

Czym jest Kabała?

w filozoficznie/topowo

Czym jest Kabała? Kabała to duchowa mistyczno-filozoficzna szkoła judaizmu, ale też coraz bardziej filozofia współczesnych elit politycznych. Głowni propagatorzy to: żydowscy kabaliści, masoneria, ruch New Age, ale też w coraz większym stopniu światowe elity, które nadają kierunek ludzkości i temu co się na świecie dziej.

Czym jest Kabała

Czym jest Kabała?

Kabałę jako taką trudno sklasyfikować jako wiarę sensu scricte. Jest ona raczej systemem obserwacji i interpretacji, mających na celu odczytać relacje między Bogiem /Szatanem/, człowiekiem i światem. Opiera się ona na mistycznej interpretacji pięciu księgach Biblii /Księgi Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb i Księga Powtórzonego Prawa/ Starego Testamentu. Poprzez fascynację zachodnich elit /Bidelberg, NWO/ kabałą, ma ona bezpośredni wpływ na naszą rzeczywistość.

Mędrcy kabały określają, że w odróżnieniu od innych kierunków duchowych i religijnych kabała jest nauką praktyczną. Człowiek studiujący kabałę powinien realnie ją poznać. Nie umysłowo i teoretycznie, a w praktyce, za pomocą swoich zmysłów. Wszelkie światy duchowe oraz prawa w nich obowiązujące.

Kabała otwiera ukryte przesłanie Tory, którą rozpatruje jako wskazówki w jaki sposób osiągnąć końcowe naprawienie. Z punktu widzenia kabały przyczyną wszystkich problemów ludzkości ogólnie i każdego indywiduum z osobna jest niezgodność z prawami wszechświata.

Alchemia jest tym spoiwem, które łączy Kabałę z nauką. To przednaukowa praktyka spajająca elementy zawarte obecnie w chemii, fizyce, sztuce, semiotyce, psychologii, parapsychologii, metalurgii, medycynie, astrologii, mistycyzmie i religii. Wspólnym celem alchemików było odkrycie kamienia filozoficznego jako eliksiru nieśmiertelności. Ale też alchemia symbolizuje „wolnomularską podróż” poprzez ascezę prowadząc do gnosis – wiedzy tajemnej.

Symbole alchemiczne mają znaczenia astrologiczne, matematyczne, chemiczne, określają żywioły i znaki zodiaku. Wąż i smok zjadające własny ogon to symbol nieśmiertelności, alchemiczny kamień filozoficzny samo-zbawienia. Kabała odnosi się do starożytnych religii, ale również do wiedzy starożytnych cywilizacji.

Jednym z najistotniejszych symboli Kabały jest heksagram, obecnie symbol znany jak Gwiazda Dawida. Przypisuje mu się ezoteryczną moc i jest wykorzystywany przez alchemików, astrologów oraz spirytystów. Heksagram odczytywany jest wg Kabały jako liczba 666.

Studiując Kabałę można dojść do wniosku, że nie pochodzi ona od Biblijnego Boga /Stwórcy/ale jest jego zaprzeczeniem. Kabaliści, jak twierdzą, poprzez odczytywanie prawdziwych i ukrytych znaczeń Biblii potrafi rozszyfrować prawdziwy przekaz od Stwórcy. A poprzez kreację stają się równi Bogu.

Czym zatem jest Kabała? Czy można między nią a satanizmem postawić znak równości? Jaki to ma wpływ na nasze czasy, a przede wszystkim do czego nas ludzi prowadzi? Czy za parę tysięcy lat będziemy jak Atlanci?

Jeśli komuś się wydaje, że wojny religijne i walka dobra ze złem to przeżytek i historia to ogromnie się myli. Nie dosyć, że nie jest to temat archaiczny, to jeszcze każdy z nas musi wcześniej czy później opowiedzieć się po którejś ze stron. I zasadnicze pytanie. Czy współczesny poszukujący wiedzy człowiek się trochę nie pogubił w tej pogoni za wolnością, swobodą i wielkością?

PS. I Szatan rzekł „będziecie jak Bóg” (Rdz 3, 5). Kłamstwo z Ogrodu Eden nabrało znaczenia dzięki Kabale.

_______
#Kabała