Najtrudniej poznać samego siebie

Czym jest miłość w świadomości

Czym jest miłość w świadomości

w prawdziwie/świadomie/zdrowotnie

Czym jest miłość w świadomości? Zacznijmy od samego początku. Naszym świadomym celem jest wolność. Wolność w tym przypadku rozumiemy jako wolność od własnej niewoli, od własnych tendencji, opinii i osądów, w które wszyscy jesteśmy uwikłani. To wolność od Matrixa. Opinie, osądy, konfabulacje i konkluzje są w nas tak silne, że uniemożliwiają właściwą percepcję świata. A wolność opierająca się na miłości pozwala nam oczyścić to, co dzieje się w naszym świecie zewnętrznym i wewnętrznym. Pozwala nam na zmianę naszych zachowań i unikanie szkodliwych projekcji, które degradują nasze życie.

Czym jest miłość w świadomościCzym jest miłość w świadomości?

Być wolnym przede wszystkim oznacza być przyjacielem siebie i kochać siebie. A miłość może ewoluować, można ją kultywować, można się napełniać. Zaś my nadaliśmy myślom zbyt ogromne znaczenie. A dopóki nie rozwikłamy całej tej struktury, natury i ruchu myśli, za czym one podążają, dopóty nasze próby wolności czy kultywowanie wolności, staje się niemożliwe.

Dopóki jesteśmy programowani religią, nie możemy mieć poczucia całkowitej wolności. A każdy z nas jest programowany. Cała kultura przez wieki była podporządkowana religii i nadal niestety jest. Tak więc myśl nigdy nie może być wolna. A ponieważ sama myśl jest ograniczona, to dlatego cokolwiek ona robi, nadal będzie ograniczone.

Remedium na to jest pokochać siebie. To zaś osiągnąć można poprzez medytację, mantrę, modlitwę. To bowiem oznacza koniec wszelkiej egocentrycznej działalności myślowej. Poprzez te trzy metody uwalniamy się od strachu, wszelkiego poczucia konfliktu, a także zakańczamy myśli, które sprowadzają nas na manowce. Gdy widzimy już swoje myśli, widzimy też ich ograniczenia.

Kiedy poświęcimy tym trzem metodom, albo jednej z nich, całą swoją uwagą, przekonujemy się, że myśl można zakończyć. Kończymy wówczas również własne wewnętrzne konflikty. Dlaczego? Nasz mózg, który został uwarunkowany, zawężony, utracił swoją ogromną witalność, zaczyna ponownie zdrowieć. My zaś, aktywując stan bez myśli, stajemy się bardziej aktywni.

Zatem praktykowana medytacja, mantra czy modlitwa powodują w nas wolność od wszelkich niewoli, od porównań i konfliktów. Nasz mózg staje się wówczas cichy, całkowicie nieruchomy. I ta cisza, bezruch ma swoje piękno, własną prawdę, absolutne poczucie rzeczy niemierzalnej. Zatem zarówno medytacja, mantra, jak i modlitwa nie są czymś co nas oświeca.

Oświeca nas stan bez myśli, stan bez programowania religijnego, kulturowego, informacyjnego. A prawda, która się wówczas jawi, jest czymś, czego nie można mierzyć i nie ma do niej jasnej instrukcji. To właśnie jest piękno, to jest miłość. Ta miłość podparta wiarą w siebie ewoluuje, uwalnia nas i uzdrawia. Wystarczy sprawdzić.

Czym jest miłość w świadomości – Podsumowanie:

Zatem miłość to klucz do świadomości, a przez to do zdrowia, dobrostanu i szczęścia. Ludzie szczęśliwi nie chorują, gdyż nie ma podstaw do ich choroby. Nasze choroby wynikają z naszych myśli, tak jak nasze życie. Wystarczy zaobserwować, że gdy trwamy w negatywności, wszystko się burzy, upada. Zaś gdy trwamy w pozytywie, a ten jest efektem miłości własnej, wszystko wokół nas zaczyna się układać, naprostowywać, rosnąć, zdrowieć. Ot i magia. Magia miłości.

PS. Prawda, która jest konsekwencją miłości, nas wyzwala. – August Witti

_______________
#MiloscWSwiadomosci

najnowsze z prawdziwie

Duchowość kwantowości

Duchowość kwantowości. Odkrycie fizyki kwantowej na nowo zdefiniowało sposób, w jaki postrzegamy
trójkąt dramatyczny

Trójkąt dramatyczny Karpmana

Trójkąt dramatyczny jest dobrze znanym modelem psychologicznym. Sporo ludzi powiela ten odwieczny, choć
Translate »
idź do góry