Najtrudniej poznać samego siebie

Czym jest prawo i dlaczego jest tak złe

Czym jest prawo i dlaczego jest tak złe

w polsko/prawdziwie/świadomie

Czym jest prawo i dlaczego jest tak złe? Nasze prawo, czyli tzw. system sprawiedliwości dyktują zawsze rządzący, czyli wygrani. A oni od zawsze maja gdzieś obywatela, czy suwerena, bo zwyczajnie chcą go ujarzmić i na nim zarabiać, nie tracić. Podobnież jest z naszym zdrowiem, wolnością, miłością i radością. One nie dają profitów. Profity systemowi i koncernom daje choroba, niewola, nienawiść i zastraszenie. W rzeczywistości jesteś z definicji winny, dopóki nie zostanie udowodniona twoja niewinność, chyba że masz dużo pieniędzy i możesz sobie tą wolność kupić.

Czym jest prawo i dlaczego jest tak złe

Czym jest prawo?

Coraz rzadziej piszę o polityce i systemie, bo po prosu nie występują one w moim życiu. Ale zdarzają się tematy jak ten, które biorę pod obserwację i kontempluję. Obserwując zewnętrzną rzeczywistość dochodzę do wniosku, że wg prawa, każdy jest winny, dopóki nie zostanie udowodnione inaczej. „Wszystko podlega interpretacji; jakakolwiek interpretacja przeważa w danym czasie, jest funkcją władzy, a nie prawdy.”  – Nietszche.

Ten kolokwializm i kłam, że „Jesteś niewinny, dopóki wina nie zostanie ci udowodniona”, jest z gruntu fałszywy. Uwarunkowuje się nas, abyśmy w to wierzyli, ale tak zwyczajnie nie jest. Gdy dochodzi w naszym życiu do sytuacji, gdzie nasza wolność jest ograniczana, stajemy w obliczu potęgi systemu, dyktującego strachem i wymuszeniami zachowań policji lub prawników, sądu. Musimy udowadniać swoją niewinność, gdyż nikt za nas tego nie robi.

Wszyscy wówczas łypią na nas wzrokiem, traktując nas jako winnych. Jeśli masz pieniądze lub wysokie systemowe znajomości, możesz zapłacić za swoją niewinność. Masz wówczas szansę popracować nad swoją niewinnością. Jeśli ich nie masz, tkwisz w wiezieniu umysłu i jesteś traktowany jak przestępca, zanim zostaniesz uznany za winnego lub nie. Taka jest prawda systemowa i taką ją widzą inni. To, że masz prawo do adwokata i prawo do sprawiedliwego procesu, to także mit. Nie masz. System ma narzędzia, aby przetrzymywać osadzonych w nieskończoność i mało komu zależy na prawdzie. Liczą się statystyki.

Prawo, czy bezprawie:

„Niesprawiedliwość wszędzie jest zagrożeniem dla sprawiedliwości.” – Martin Luther King Jr. Nasza kraina wolności, jest nią dopóki, dopóty nie wpadniesz w jej tryby. I wcale nie mówię, a w zasadzie piszę, tylko o pozbawieniu wolności. System działa na każdym ze szczebli i w każdej dziedzinie, gdzie może zarobić. Żyjemy w iluzji wolności osobistej, nieustannym nacisku i straszeniu. A wszystko pod iluzją prawa i sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa. Prawo i porządek to niskie wibracje, nie mające nic wspólnego ani ze świadomością, ani też rozwojem. Ale teraz, właśnie teraz, rozpoczyna się na całym świecie wykorzenianie przestarzałych, brutalnych, niemoralnych i niesprawiedliwych praw.

Państwo i nie tylko ono, bo też każdy system, okazują się być zorganizowanym gangiem bandytów, mafią, z siłą swoich żołnierzy. Widzimy to i dostrzegamy coraz wyraźniej. Te deprawacje, ta nieobyczajność, tą przemoc i brutalność, wymuszenia władzy na każdym kroku. Na każdym kroku kara. A wszystko w oparciu i dwa słowa „domniemanie” i „rzekomo”. A traktowane są jakby już były faktem. System wykorzystuje je, aby poprawić swoje wyniki finansowe. I bynajmniej nie chodzi o walkę z przestępczością, a o zwykły zysk. Państwo wykorzystuje swoich obywateli, zatem struktury państwa i systemów to przeżytek. Religie, które podlegają zasadom systemowym, również są przeżytkiem.

Jedynym obowiązkiem policji jest egzekwowanie prawa, a nie ochrona obywatela. Większość z tych praw pochodzi z zamierzchłych już czasów i jest niemoralna, brutalna i niesprawiedliwa. Dlaczego tak jest? Bo władza ma nieustanną tendencję do korupcji, dyskryminowania i prześladowania. Co gorsza widzimy na każdym kroku, że system władzy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za swoje naganne czyny. Mało tego ustanawia nowe prawa, aby tej odpowiedzialności nigdy nie ponieść. A bez odpowiedzialności władza staje się absolutna, całkowicie skorumpowana, nieetyczna i niemoralna.

Pamiętać jeszcze należy o jednym. Każde kolejne prawo i kara z nim związana jest kolejnym ograniczeniem Twojej i tylko Twojej wolności!

PS. Bądź uważny i nie wierz we wszystko co widzisz i słyszysz. – August Witti

najnowsze z polsko

Drzewa a duchowość

Drzewa a duchowość

Drzewa a duchowość. Mają priorytetową rolę w świecie duchowym, a i samo
Proste prawdy życia

Proste prawdy życia

Proste prawdy życia i ich przedstawienie. Nasza miłość często objawia się niewerbalnie,
Translate »
idź do góry