Najtrudniej poznać samego siebie

Czym jest samoświadomość?

Czym jest samoświadomość?

w prawdziwie/świadomie/zdrowotnie

Czym jest samoświadomość? Samoświadomość to zdolność do obiektywnej oceny siebie i kwestionowania własnych instynktów, wzorców i założeń. Zdolność zaufania do własnej oceny samych siebie wymaga dojrzałości i nawykowej krytycznej autorefleksji. Wymaga przyglądnięciu się sobie z bliska i poprzez obserwację – wyzbycia ocen, poprzez miłość – opinii, poprzez pokój – wszelkich niepokojów, nietolerancji, niezgody – w ogóle słowa „NIE”. Bycie daje nam wybór. Wybór między nami świadomymi i zgodnymi, panującymi nad sobą, a egotycznością i zachowaniem prymitywnym, bo bazujących na tym co było. Może stanowić platformę do rozważenia naszego wpływu na innych i umożliwić lepszą dynamikę grupy, bo poprzez dogłębne poznanie siebie i swoich możliwości, stajesz się otwarty.

Czym jest samoświadomość?Czym jest samoświadomość?

Nie ma na ziemi ani jednej osoby, która NIE skorzystałaby ze zwiększonej samoświadomości i możliwości rozwoju. Samo to, w jaki sposób uzyskujemy samoświadomość, było pytaniem, które zadawali wielcy filozofowie ponad dwa tysiące lat temu. A obecnie dzięki internetowi jest więcej informacji i więcej niż kiedykolwiek możliwości, aby uzyskać dostęp do ciekawiących nas pytań.

Tym samym do samorozwoju, który zaś poprzez cele, zainteresowania i pasje prowadzi nas wprost do sukcesu, bo szczęścia. A to, jak się okazuje, może spełniać jak dżin – wszelkie życzenia i być: szczęściem bytu, miłości, bliskości, ale i spełnienia celu, sukcesu, kariery – spełnienia w ogóle.

Odwaga, jest tym czego potrzebujemy, aby pozbyć się „lęku pierwotnego”, wyzbyć się strachu. Oraz zaakceptować i zrozumieć samoświadomość. Wówczas możemy wybrać najlepszą wersję siebie, bo widzimy już wszystkie. W momencie jak stajesz się świadomy, widzisz nieświadomego, bo on współistnieje w tobie. Zaś samoświadomość pomaga ci dokonywać dobrych wyborów, nie standardowych, zapisanych w tobie cielesnym, ale tych świadomych, pochodzących z pełnej twojej istoty. No i wówczas ta prowadzi do sukcesu, czymkolwiek by on nie był, do spełnienia. Do świadomego widzenia, do wolności, pokoju i spokoju.

A jednocześnie to jedna z najważniejszych umiejętności każdego profesjonalisty, szpiega, człowieka renesansu, wolnoducha i przede wszystkim człowieka wolnego, niezależnie od tego, czym się zajmuje. Zawsze we wszystkim pomaga odnieść sukces, bo jest prawdziwa, albo oparta na prawdzie.

Czym jest samoświadomość? – Moce:

Poznajesz swoje mocne strony
Gdy poznasz lub poznałeś siebie – znasz siebie, znasz swoje mocne strony. Daje ci to zrozumienie wszystkich tych wyjątkowych cech, które wnosisz do życia, do swoich interakcji z innymi i do swojej pracy. W chwilach trudnych wiesz, że zawsze możesz polegać na swoich mocnych stronach, aby pomóc sobie i innym przetrwać lub żyć.

Poznajesz swoje słabości
Istotnym jest, aby zrozumieć swoje słabości i jeśli się da, przekształcić je w atuty. Ale uczciwe spojrzenie w lustro może być trudne. Poprzez samoświadomość możesz określić, co musisz w sobie poprawić, bo wiesz, widzisz i kochasz siebie. I wiesz, że robisz to dla siebie.

Dostrzegasz swoją duchowość
Samoświadomość pozwala ci dostrzec, że nie jesteś myślami, emocjami, ciałem, że jesteś ponad – duchowy. Dostrzegasz już brak zła, bo co złe dla jednego, dla drugiego dobre, wybaczyłeś i pokochałeś siebie, i możesz iść dalej.

Obserwujesz siebie i świat
Samoświadomość poprawia jakość życia, ponieważ ułatwia zrozumienie wszystkiego. Jest to klucz do sukcesu na każdym poziomie.

Stajesz się mistrzem
Człowiek samoświadomy to lider, czyli przywódca. To mistrz, profesjonalista, wiedźmin i szaman w jednym. Znając siebie i kochając, możesz i umiesz kochać innych, dążąc do pokoju i współdziałania na każdym szczeblu.

Lepiej rozumiesz innych
Samoświadomość przyczynia się do poprawy zdrowia, umiejętności i sprawności ludzi. Nikt kto mądry i samoświadomy siebie nie krzywdzi. Odbywa się to poprzez odnalezienie, zrozumienie i pokochanie siebie. Wówczas gdy kochasz siebie, wybaczasz sobie, sobie dziękujesz będąc wdzięcznym i siebie przepraszasz, wówczas możesz to zrobić przy innych i do innych.

Lepiej pracujesz, lepiej się bawisz
Generalnie, jeśli patrzysz przez pryzmat siebie, skupiasz się na własnych działaniach. Nie na pierdołach, nie na działaniach innych. Zwłaszcza gdy próbujesz rozwiązać swój problem. Samoświadomość implikuje działanie w postaci rozwiązywania problemu. Bada, co można zmienić, aby odnieść sukces i działa kierując nami.

Jesteś za siebie odpowiedzialny
Tylko człowiek samoświadomy potrafi w pełni być za siebie odpowiedzialny. To zaś zjawisko wspiera pozytywne zachowania i relacje międzyludzkie. Bycie odpowiedzialnym za siebie, to bycie odpowiedzialnym za innych, za wszystko wokoło, bo jesteśmy wszystkim, bo od wszystkiego zależymy. Cieleśnie podlegamy i ulegamy wszystkiemu.

PS. Samoświadomość to niekończąca się przygoda. – August Witti

______________
#Samoswiadomosc

najnowsze z prawdziwie

Duchowość kwantowości

Duchowość kwantowości. Odkrycie fizyki kwantowej na nowo zdefiniowało sposób, w jaki postrzegamy
trójkąt dramatyczny

Trójkąt dramatyczny Karpmana

Trójkąt dramatyczny jest dobrze znanym modelem psychologicznym. Sporo ludzi powiela ten odwieczny, choć
Translate »
idź do góry