Czym jest szacunek?

Czym jest szacunek?

w świadomie

Czym jest szacunek? Szacunek to pozytywny sposób traktowania lub myślenia o kimś innym. Wiąże się to z uznaniem wartości i znaczenia jako istoty ludzkiej i odpowiednim traktowaniem. Szacunek jest ważną wartością człowieczeństwa. Okazywanie szacunku oznacza troskę o ludzi, z którymi się kontaktujesz i traktowanie ich jak równych sobie. Szacunek przejawiamy słuchając innych, kiedy mówią, grając fair play, używając dobrych manier. Gdy zwracamy się do ludzi, czekamy na swoją kolej, dobrze jest powiedzieć komplement, posprzątać po sobie. Szacunek to traktowanie innych tak, jak chcielibyśmy być traktowani, myślenie o uczuciach innych, dostrzeganie podobieństw, świadomość talentów i cech innej osoby, słuchanie myśli i uczuć innych, dostrzeganie różnic między ludźmi, duma z ich osiągnięć.

Czym jest szacunek?Czym jest szacunek? – Obserwacja:

Każdy człowiek, niezależnie od pochodzenia i pozycji, zasługuje na szacunek. Każdy powinien szanować innych, tak jak szanuje siebie. Tolerancja tylko dla tych, którzy się z tobą zgadzają, to żadna tolerancja. Ponadto tolerancja, bo tym jest szacunek, to zdolność do znoszenia działań, myśli lub opinii sprzecznych z własnymi. Tolerancja jest jak najbardziej oznaką szacunku i podstawową cechą ludzką, gdy próbujemy się nawzajem zrozumieć. Polega ona na wysłuchiwaniu opinii, z którymi się nie zgadzasz i próbie wczucia się w nie w celu znalezienia rozwiązania korzystnego dla wszystkich. W życiu nieuniknione jest, że spotkamy ludzi, z którymi się nie zgadzamy. Tolerancja to słuchanie tych opinii i praca z szacunkiem w celu osiągnięcia porozumienia. Wiąże się to z samoakceptacją, przebaczeniem sobie, miłością własną i odpowiedzialnością. Kiedy traktujemy siebie z szacunkiem i uznajemy naszą wrodzoną wartość, łatwiej jest działać ze współczuciem dla innych.

Gdyby na Ziemi panował wzajemny szacunek, nie mielibyśmy wojen. Bo kimże jestem, by osądzać to, czego nie rozumiem? W zróżnicowanym społeczeństwie, obfitującym w różne idee, kultury i zwyczaje, jedna osoba nie jest w stanie zrozumieć nawet ułamka tego, jak ludzie myślą. Kiedy napotykamy odmienne poglądy, ważne by nie osądzać, ale rozumieć. Osądzając, tworzymy konflikty i marginalizację. Jeśli jednak zaakceptujemy naszą ignorancję, a następnie spróbujemy zrozumieć poglądy innej osoby, zyskamy perspektywę. Dzięki tej perspektywie możemy przyjąć różnice i różnorodność zamiast je krytykować. Jeśli zaś stracimy miłość i szacunek do siebie nawzajem, przyszłość będzie mroczna. Miłość i szacunek do samego siebie jest siłą napędową relacji międzyludzkich, siłami witalnymi, które utrzymują nas przy życiu. Pielęgnowanie tych wartości jest niezbędne, aby ludzkość mogła się rozwijać. Dlatego to rozwój świadomości jest rozwojem naszej szlachetności i człowieczeństwa.

Sposoby okazywania szacunku:

  • Traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany.
  • Stosuj losowe akty dobroci.
  • Mów często „proszę” i „dziękuję”.
  • Nie drażnij ludzi.
  • Bądź cierpliwy wobec innych.
  • Bądź uprzejmy.
  • Bądź miły.
  • Kochaj, jeśli możesz, jeśli nie – to szanuj.

Czym jest szacunek? – Podsumowanie:

Szacunek to sposób szczególnego traktowania innych osób. To cecha, która pozwala zjednywać sobie ludzi. Ma nieoceniony wpływ na relacje interpersonalne. Ponadto pomaga w nawiązywaniu zarówno nowych znajomości, jak również trwałych i stabilnych przyjaźni. Pomaga żyć z innymi bez konfliktów, a jednocześnie akceptować ich odmienność. To jest oczywiście prawda, jednak szacunkiem można nazwać również coś zupełnie innego. Szacunek bowiem to cześć, poważanie, uznanie, poszanowanie, respekt, estyma, mir, rewerencja, uszanowanie, atencja, uważanie.

PS. Szacunek to siła, słabością zaś pogarda jest. – August Witti

________
#Szacunek

Tags: