Czym jest szamanizm

Czym jest szamanizm

w prawdziwie/świadomie/zdrowotnie

Czym jest szamanizm? – To jedna z najstarszych praktyk duchowych i uzdrawiających. Słowo „szaman” pochodzi od syberyjskiego plemienia Tungusów i oznacza „duchowego uzdrowiciela”, „tego, który widzi w ciemności”. Szamani to nauczyciele, uzdrowiciele, mistycy i psychoterapeuci w jednym. Szaman nie musi wchodzić w trans aby uzdrawiać. On po prostu wie jak. Szamanizm korzysta mocno z rytuałów w celach ceremonialnych. Korzysta również z mocy świętych roślin i grzybów, z transu, czyli stanu wywołanego tańcem, śpiewem i muzyką.

Czym jest szamanizmSzamanizm posługuje się głównie mocą uzdrawiania roślin, ale jako że łączy się ze świadomością, korzysta też z tego co strumień świadomości mu podpowiada. Zadaniem szamana jest uzdrowienie, nie tylko ze stanów fizycznych. Z szamańskiego punktu widzenia istnieją 3 przyczyny chorób: psychiczna, emocjonalna i fizyczna, ale aby uzdrawiać, należy wznieść się ponad poziom fizyczny, ponad to co stwarza chorobę. Zanim szaman postawi diagnozę i zacznie uzdrawianie, musi dokładnie zaobserwować z czym ma do czynienia. Szaman przeprowadza wnikliwy wywiad i istotnym jest udostępnienie mu wszystkich faktów oraz przemyśleń.

Ważnym jest aby osoba mająca się uzdrowić weszła również na ten wyższy poziom, stąd święte rośliny i grzyby. Szaman jest przewodnikiem wyzwalającym wewnętrzną moc uzdrawiania. Jego praktyki pomagają na wyzwolenie tej mocy. Szaman powinien być świadomy, jeśli nie oświecony. W ten sposób ujawnia nam relacje ze sobą, awatarami, naturą, a często też światem duchów. Wychodzi poza schematy myślowe i stara się je obalić. Gotów jest na wszystko, aby w pełni zintegrować mądrość i uzdrowienie. Sposób pracy szamana na ogół jest indywidualny i  nie nam oceniać ten sposób. Istotne jest uzdrowienie.

Czym jest szamanizm?

Każdy może zostać szamanem, ale nie każdy ma predyspozycje. Szamanizm to powołanie, poparte doświadczeniem, a nie hokus pokus. Szaman stawia sobie za cel naprowadzenie nieświadomego do świadomości. Wyzwala w nas energię do zrozumienia siebie, pełnej akceptacji i rozwiązań, które nam służą. Indywidualnych rozwiązań, dostosowanych do wyobrażeń uzdrawianego. Szaman może nauczyć nas istoty życia, jego wartości, zdrowego spojrzenia na siebie i swoje wnętrze. To jego zadanie. Bez pełnego zrozumienia, nie ma pełnego uzdrowienia. Bez wiary w siebie również. Zatem szaman uczy nas samoakceptacji i zrozumienia istoty bytu. Podnosząc nasze poczucie wartości, wyzwala w nas energię, a ta z kolei działa na naszą uzdrawiającą korzyść. Szaman to guru, bywa że też mistrz.

Szaman nie uzdrawia za pieniądze i dla pieniędzy, uzdrawia za wdzięczność w wybranej przez uzdrawianego dowolnej formie. Ale chcąc aby zasady rytuału zostały zachowane wdzięczność musi być. Inaczej jest ofiara. I wcale przy tym nie musi być ani miły, czy sympatyczny, ani też pokorny. Celem jego jest wyzwolenie w nas uzdrawiającej energii, zatem sposób jej wyzwolenia powinien być indywidualny i dostosowany do wrażliwości, albo jej braku. Szaman posługuje się prawdą, zatem nie wszystko co mówi przypada do gustu. Nikt nie lubi prawdy o sobie, ale jak to prawda, ona zawsze wyzwala.

PS. Szamana nie trzeba lubić, trzeba go hołubić. – August Witti