Czym różni się rozum od świadomości

Czym różni się rozum od świadomości

w prawdziwie/świadomie/zdrowotnie

Czym różni się rozum od świadomości? To felieton na konkretne zamówienie, zatem bardzo poważnie traktowany jest. Definicyjnie rozum to zdolność do operowania pojęciami abstrakcyjnymi lub zdolność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków z przetworzonych danych. Używanie zdobytych doświadczeń do radzenia sobie w sytuacjach życiowych. Rozum poruszany jest przez wolę, która dostarcza danych, na których podstawie człowiek może podjąć decyzję. Rozum, który ukierunkowuje wolę znajduje się zarazem pod jej wpływem. Zarówno rozum jak i wola mają charakter uniwersalny, zawierający się nawzajem. Rozum nie rozumie, jeśli wola nie poruszy go do działania, np. ktoś zaczyna się pasjonować książką, kiedy ją przeczyta, a przeczyta ją, jeśli zainteresuje go jej treść.

Czym różni się rozum od świadomościCzym różni się rozum od świadomości?

Świadomość zaś to Uniwersum, „chmura informacyjna” wszystkiego we wszechświecie. Jak wszystko na tym świecie zapewne posiada jakąś konkretną wagę lub jest z czegoś złażone, bądź nie, ale tak czy inaczej nie jest dla nas poznawalne na ludzki rozum, wymiar, gęstość. Nie jesteśmy tego w stanie objąć rozumem, bo nasz rozum jest jeszcze nieświadomy siebie. Do tej świadomości dążymy, zbliżamy się czasem, w wyższych stanach nawet obcujemy /spływa na nas/, ale nigdy nią nie jesteśmy, bo by nas tutaj nie było.

Zbliżenie do świadomości następuje w sposób duchowy, dzięki wyobraźni. Dzięki tej możliwości wizualizacji i stwarzania obrazów wewnętrznych, zyskujemy możliwość odskoku, odejścia od własnego ciała i spojrzenia z góry. To spojrzenie z góry niejako, nie jest dosadnym spojrzeniem z góry, a z oddali wszelakiej. Czasowej, odległościowej, międzygalaktycznej, z góry, z dołu, szeroko i głęboko. Ponad wymiarami, ponad podziałami. To szerokie widzenie, pozwala nam zrozumieć, ba, pojąć i zrozumieć, a przede wszystkim się otworzyć. To szerokie spojrzenie pozwala nam na patrzenie na świat poprzez uczucie miłości, jak patrzy ojciec lub dziadek, na psoty wnuków.

Czym różni się rozum od świadomości? – Podsumowanie:

To szerokie spojrzenie naszej wyobraźni przechodzi z czasem w świadomość. I tym różni się świadomość od rozumu. Rozum swoje, a świadomość swoje. Określ się gdzie stoisz. Po której stronie. Wówczas będziesz wiedział, czy spieprzysz sobie życie, czy będzie ci płynąć, będziesz kochał i będziesz szczęśliwy. Ty się określ co chcesz. Zatem rozum od świadomości różni się duchowością. To duchowe, wewnętrzne, intymne, subiektywne podejście pozwala ci działać w kierunku miłości, czyli twojego szczęścia, spełnienia i radości. A rozum ma to w dupie. Pospołu z ego może cię nawet zabić. Bo może. Zwłaszcza jak w tobie nie ma śladów świadomości.

PS. Świadomość zasadza się na wyobraźni. – August Witti