Najtrudniej poznać samego siebie

dualizm

Dualizm

w prawdziwie/oświecenie/zdrowotnie

Nie każdy sobie to uświadamia, ale żyjemy w dualizmie. Dwie strony jednego. Znoszące się przeciwieństwa np. dobro – zło, jasność – ciemność, etc. Tym sposobem wyzwala się oceny, opinie, ale też spory i nieporozumienia, a co za tym idzie niezgodę, nienawiść, wojny. Całe systemy władzy i religii, są właśnie na dualizmie oparte.

Czymże zatem ten dualizm jest?

dualizm

Różne są definicje dualizmu, ale w zasadzie wszystkie mówią to samo. Dokładnie opisują to, co stało się w Raju, a później na wierzy Babel i dzieje się do dzisiaj.

Filozofia umysłu

Dualizm psychofizyczny (łac. dualis) – stanowisko w metafizyce i filozofii umysłu. Według dualistów umysł (mind) i ciało (body) są od siebie całkowicie odrębne i niezależne.

W filozofii umysłu dualizm zakłada istnienie dwóch odrębnych substancji. Cielesnej i mentalnej – bądź jednego rodzaju substancji, ale o dwojakich rodzajach własności – umysłowych i fizycznych – jest to dualizm własności.

W religii

Dualizm w znaczeniu religijnym to pogląd reprezentowany przez wiele religiidoktryn religijnych i herezji, dotyczący natury i pochodzenia dobra i zła istniejącego w świecie. Radykalny dualizm zakłada istnienie dwóch równorzędnych sił “Dobra” i “Zła”, “Światła” i “Ciemności”, “Dobrego Boga” i “Złego Boga”, równorzędnych i odwiecznych. Widzialny świat miałby być efektem ścierania się tych dwóch sił. Doktryny dualistyczne często wiążą materię z pierwiastkiem “złym”, zaś element duchowy – z “dobrym”.

Antropologiczny

Dualizm antropologiczny – stanowisko w filozofii człowieka, analogiczne do dualizmu ontologicznego w filozofii bytu, według którego człowiek jest jednością (zespołem) dwóch odmiennych, różnych od siebie substancji. W historii filozofii i nauki sformułowano wiele odmian dualizmu antropologicznego.

Platon był pierwszym filozofem dualistą antropologicznym. Wyraźnie przeciwstawił sobie duszę i ciało, choć człowiek był dla niego bardziej duszą niż ciałem. Kartezjusz rozumiał ciało i umysł jako odrębne substancje, substancję duchową (u Kartezjusza res cogitans) i substancję materialną (res extensa).

Ontologiczny

Dualizm ontologiczny powstał obok monizmu i pluralizmu. Jest to jedno z głównych stanowisk ontologicznych co do głównych klas substancji. Wyróżnia dwie: ciało (materię, substancję fizyczną) i ducha (substancję duchową).

No i masz babo placek. Dobro – zło, dobry – zły, przyjazny – nieprzyjazny, przyjaciel – wróg, nasz – wasz, my – inni, ja – on. Widać co nas stwarza, mimo tego, że świadomie wyczuwamy w tym wszystkim fejk. Bo każdy oczekuje jednak dobra dla siebie, nie zła. Wniosek należało by być dobrym. Czyż nie?

Jak to, to nas jest dwóch? Ciało i duch, umysł i świadomość! A który jest ważniejszy, ma więcej do powiedzenia? Nie dwóch, a jeden. Nie zły, czy dobry, bo to ten sam kij, z dwoma końcami. A granicy nie da się ustalić. To co dla jednego dobre, dla drugiego złe. Dla jednego coś jest pokarmem, dla drugiego trucizną. Zatem nie ma dwóch, jest jeden – tu i teraz.

PS. Odrzuć wszystko co w głowie, żyj świadomie.

ostatnie z prawdziwie

Moc człowieka

Moc człowieka

Świadomość ludzka jest zdolna do samoleczenia, a w zbiorowości do spektakularnych zmian
Translate »
idź do góry