Fizyka kwantowa w pigułce

Fizyka kwantowa w pigułce

w innowacyjnie/kwantowo/świadomie

Fizyka kwantowa w pigułce. Pięknie podany i napisany artykuł, felieton, zestawienie, nie dosyć, że elegancko i mądrze, to jeszcze autor prosi aby cytować. Ot i sens internetu i wiedzy w nim zawartej. Trzeba pamiętać jak nazywa się w pełni nasz internet, a mianowicie internet publiczny. I wszystko co do niego wrzucisz jest publiczne. Owszem są niepubliczne, jest nawet ciemna jego strona zwana dark web. Ale do rzeczy, czyli fizyki kwantowej całkiem odlotowej. A co!

Fizyka kwantowa w pigułce

Fizyka kwantowa w pigułce

Co oznacza kwant?

„Kwant” pochodzi z łaciny i oznacza ile, ale i ilość, część. Odnosi się do dyskretnych jednostek materii i energii, które są przewidywane i obserwowane w fizyce kwantowej. Nawet przestrzeń i czas, które wydają się być wyjątkowo ciągłe, mają najmniejsze możliwe wartości.

Kto jest twórcą mechaniki kwantowej?

Narodziny fizyki kwantowej przypisuje się pracy Maxa Plancka z 1900 r. na temat promieniowania ciała czarnego. Opracowania pola dokonali Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr, Richard Feynman, Werner Heisenberg, Erwin Schroedinger.

O co chodzi w fizyce kwantowej?

Otóż fizyka kwantowa stwierdza, że obserwowanie czegoś /nasza uważność/ wpływa na zachodzące obserwowane procesy fizyczne. Fale świetlne działają jak cząstki, a cząsteczki działają jak fale /dualność cząstek falowych/. Materia może przechodzić z miejsca do miejsca bez przemieszczania się przez przestrzeń pośrednią /tunele kwantowe/. Informacja zaś nie ma ograniczeń /cząstki splątane/.

Splątanie kwantowe

To kluczowa koncepcja. Mówi ona o tym, że wiele cząstek jest powiązanych w ten sposób, że zachowanie jednej przekłada się na zachowanie drugiej, bez ograniczenia w czasie i przestrzeni.

Zunifikowana teoria pola

Próba pogodzenia fizyki kwantowej z teorią względności Einsteina.

Ponadto mamy jeszcze zagadnienia takie jak:

Grawitacja kwantowa
tla kwantowa
Teoria strun
Supersymetria
Teoria wszystkiego

Fizyka kwantowa – Podsumowanie:

Fizyka kwantowa bywa też nazywana mechaniką kwantową lub kwantową teorią pola. To badanie zachowania materii i energii na poziomie molekularnym, atomowym, jądrowym, a nawet na mniejszych poziomach mikroskopowych. Zaś prawa rządzące obiektami makroskopowymi nie działają tak samo w mikroskali. Bywa, że w mikroskali, albo próżni rodzą się cuda. Wiele państw już zrozumiało, że tu tkwi klucz do przyszłości, ale nie są to bynajmniej państwa, które przychodzą na myśl. To państwa, gdzie nie liczy się patent, czy ochrona prawna pomysłu. Liczy się wiedza i realizacja. A wiedza jak wiadomo jest dostępna dla wszystkich, nawet jak nie chce. Wszyscy jesteśmy jednością i wyłączności na pomysły nikt mieć nie powinien.

PS. W bajki nie wierzysz? To zacznij!

_____________
#FizykaKwantowa