Historia kłamstwa

Historia kłamstwa

w patriotycznie/polsko

Historia kłamstwa. O wartościach zastępczych mówił Karol Wojtyła, będąc papieżem. Wskazał on pięć obszarów, w których prawda przegrywa z kłamstwem. Opowieść będzie zwięzła i dosadna.

Historia kłamstwa

Historia kłamstwa

Pierwszym obszarem jest nowoczesna kultura, która przez całe wieki była duszą cywilizacji, a obecnie przechodzi wielki kryzys. Kultura zawsze była domeną ożywiającą i jednoczącą społeczeństwo. Konsolidowała się na każdym kroku i porywała miliony, obecnie rozproszona – nie wykonuje swojego zadania i nie upiększa wewnętrznego wzrostu człowieka, przestała czynić go wrażliwym. Ta utrata mocy ma swoje źródło w kryzysie prawdy, we wszechobecnym kłamstwie i kulcie obłudy.

Obiektywne widzenie prawdy często zastępowane jest subiektywizmem i brakiem autorytetów moralnych. Pojawia się tzw. etyka indywidualna, gdzie każdy jest sam dla siebie sędzią, prawodawcą i przewodnikiem moralnym, tak naprawdę z obiektywną moralnością nie mając nic wspólnego. Honor, lojalność, prawość i wierność zostały zastąpione przez skuteczność. Stwarza to sytuację, gdzie zupełny jest brak stałych wartości i ideałów.

Kłamstwo społeczne, wykorzystuje pomyłkę i manipulację, wielokrotnie powtarzane staje się fałszywą prawdą. Wyróżnia się dwa sposoby okłamywania. Ukrywanie, które jest kłamstwem biernym, łatwiejszym do obrony przed obnażeniem kłamstwa. Fałszowanie, jako kreacja, najczęściej występuje jako kłamstwo „dyplomatyczne”, omijające prawdę. Mamy też do czynienia z kłamstwami codziennymi, aluzyjnymi, dwuznacznymi i przemilczeniami. Znane nam wszystkim jest oczywiście „białe kłamstwo”, czyli kłamstwo z grzeczności, kurtuazji, bądź w celu podniesienia na duchu, ale nadal mamy tu do czynienia z kłamstwem i przyczynia się to również do degradacji prawdy.

Polityka i politycy przodują w tym względzie. Zyskiwanie poklasku, chęć utrzymywania stanowisk i poszerzania wpływów obaliła prawdę obiektywną. Prawda jako taka stała się bezwartościowa. Społeczeństwo stale poddawane kłamstwu politycznemu nie rozróżnia już co jest prawdą, a co nie. Uodporniło się na kłamstwa i łase jest kłamstw, ale co ciekawe – tęskni do prawdy. Jednakże w dużej opozycji prawdy stoją: system oświaty, jako kanał propagandowy, media: wydawnictwa, radio i telewizja, organizacje młodzieżowe, nauka, która umożliwia uzasadnienie kłamstwa politycznego, ale też kontrola liderów opinii publicznej i autorytetów. Ingerencja kłamstwa rodzi wypaczony obraz świata.

Historia kłamstwa – Podsumowanie:

Owszem, można to kłamstwo wyrugować ze społeczeństwa i polityki, można mu przeciwdziałać, ale trzeba wyegzekwować trzy zasady. Pierwsza to zasada prawdy i rzetelności informacji, związana z otwartością, wiarygodnością, rzeczowością i jasnością informacji. Bez zatajania, bez kłamstw, bez przekręcania faktów i tajemnic. Zasada druga to otwartość informacyjna i otwartość na prowadzenie dialogu. Dotyczy ona prawdy, szczerości wypowiedzi, odpowiedzialności osobistej za słowa /o czym mówi nasz obecny prezydent/.

Trzecia to zasada partnerskiego traktowania grup otoczenia. Szacunek do innych, niezamykanie się na inne od naszych argumenty, umożliwienie komunikacji. Te zasady wymagają nieustannej ochrony i troski, aby przetrwały. „Służyć prawdzie znaczy więcej niż po prostu powstrzymać się od fałszu, kłamstwa i oszustwa; to oznacza wystrzeganie się wszystkiego, co może popierać sposób życia i działania, który jest fałszywy, wadliwy i krzywdzący innych”. Działalność ludzka, także informacyjna, zmierzać powinna do rozwoju człowieka i człowieczeństwa, czyli de facto należy czynić dobro, a unikać zła.

PS. Kłam­stwo jest jak królik – rodzi małe kłam­stew­ka w nieskończoność. 

________
#Klamstwo