Najtrudniej poznać samego siebie

hellinger

Jak Bert Hellinger

w filozoficznie/kwantowo/prawdziwie

Bert Hellinger urodził się 16 grudnia 1925 roku w Leimen, Baden, Niemcy. Jest on niemieckim psychoterapeutą związanym z metodą terapeutyczną, znaną jako konstelacje rodzinne i konstelacje systemowe. Stworzył Ruch Umysłu Ducha. Na całym świecie jego metoda ustawień systemowych zyskała tysiące profesjonalnych praktyków. Swoje “Ustawienia Rodzinne” Hellinger opracował na podstawie własnych przemyśleń i doświadczeń. Czerpał także z wielu bogatych pokładów folozoficzno-psychologicznych, wiedzy, myśli i praktyki. Któż to jest ten Pan, a raczej …

Herr Bert Hellinger?

Bert HellingerNa początku Hellinger miał zostać księdzem. To zdarzenie miało wpływ na jego późniejszą pracę. Wstąpił do kapłaństwa w wieku 20 lat. 16 lat spędził jako misjonarz w Afryce Południowej. Od kapłaństwa odszedł po 25 latach służby, wrócił do Niemiec i rozpoczął trening psychoanalityczny. Wówczas stworzył Ustawienia Rodzinne. Z czasem te ostatnie ewaluowały i przeniosły się na grunt biznesu, społeczny i polityczny, jako Ustawienia Systemowe.

Sama teoria systemów Hellingera jest wielowarstwowa i dosyć złożona, ale przynosi niesamowite rezultaty. Daje uczestnikowi wgląd w siebie, w swoje własne zablokowania, programy i schematy rodzinne, którymi nieświadomie kroczy. Wydaje się nam, że rozumiemy swój świat i odbieramy go w należyty sposób, za pomocą zmysłów.

Wszystkiemu nadajemy etykiety i kategorie, nieustannie porównujemy i coś zakładamy. Ale sam proces tego naszego rozumowania oparty jest na naszym historyczno-genealogicznym, naukowo-kulturowym dziedzictwie. Rozumiemy świat i przypisujemy sens swojemu życiu, patrząc na świat w większości nie przez swoje oczy, ale oczyma swojej rodziny, wychowawców, środowiska i kulturę.

Czy to jest nasze własne i osobiste patrzenie? No nie jest!

Nasze widzenie świata oparte jest na naszych doświadczeniach, a one powstają w postrzegalnym wymiarze 3D w sposób dualistyczny. Jednakże pod koniec XIX i na początku XX wieku, od czasów Junga, pojawiło się szersze postrzeganie otaczającego świata. W zasadzie równolegle pojawiła się też fizyka kwantowa, a z nią mechanika kwantowa. I pierwszy raz nauka, acz do tej pory odrzucana przez system, zaczęła udowadniać Boga. Obecnie istota Boga została już odkryta, teraz trwają badania nad jej zastosowaniem w sposób świadomy. Poniekąd uczestniczymy w tych badaniach doskonaląc system ustawień rodzinnych i biznesowych. Co najważniejsze oczywiście własną świadomość.

Pole morficzne

Wracając do Hellingera. Pole magnetyczne naszej galaktyki, bo nie ma co patrzyć dalej, jest czymś, czego nie widzimy, ale czujemy w sobie lub doświadczamy jego skutków. W tym momencie człowiek /sceptyk i ateista/ już nie może powiedzieć “Nie ma nic innego nad mną!”. Bo jest. Mamy pole magnetyczne, pole elektromagnetyczne oraz pola morficzne. Hipoteza formatywna Sheldrake’a, a w nauce współczesnej wszystko jest hipotezą, wysuwa teorię istnienia organizmu z własnym uporządkowanym polem struktury i działania zwanym właśnie polem morficznym.

I tym właśnie “Polem Morficznym” zajmują się nim Systemowe Ustawienia Rodzinne i Biznesowe wg Hellingera, tutaj też mamy podziały na:

  • rezonans morficzny,
  • obszary informacji,
  • pola społeczne,
  • mentalne,
  • kulturowe.

Sporo tych pól, o których nic nie wiemy i o dziwo silnie oddziałujących na człowieka, na każdego jednego z nas. Sporo dostępnej wiedzy w postaci samych badań, literatury i opracowań na ten temat, bardzo ciekawych. Zupełnie innych wnioskach, niż dotychczasowy obraz naszej rzeczywistości. Wystarczy, że włączysz wyszukiwarkę i poszukasz tego co cie interesuje. Jeśli ktoś chce tych zmian w sobie, to owszem może to zrobić. Pamiętać jednak trzeba, że zmian dokonywać będziemy – każdy z nas w sobie, nie oczekując pomocy z zewnątrz, ani też nikogo innego nie obwiniając. Nauczyciel, doradca, coach, guru, przewodnik, mentor, może wskazać kierunek. Nic poza.

Póki Ty sam tego kierunku nie zobaczysz, nie wybierzesz i nie zaakceptujesz. Póty będziesz trwał w niewiedzy. O dziwo wszystko opiera się na wierze. To tą wiarą i działaniem, wszystko możemy zmienić na takie jakie chcemy. Ale musimy najpierw odkryć miłość w sobie.

PS. Opór prowadzi do cierpienia, a zgoda do miłości i szczęścia.

ostatnie z filozoficznie

Fundamentalne zmiany na Ziemi

Fundamentalne zmiany na Ziemi

Fundamentalne zmiany na Ziemi My ludzie przechodzimy głęboką transformację, transformację istoty ludzkiej,
Matrix

Świat to Matrix

Człowiek aby żyć, nie musi władać ziemią, nie musi wcale jej posiąść,
Pożegnanie z facebookiem

Pożegnanie z facebookiem

Podobnież jak papierosy, pragnę rzucić FB i inne portake społecznościowe. Nie żebym
Czym jest świadomość

Czym jest świadomość?

To jedna z największych tajemnic, a za razem wiadoma, bowiem “świadomość jest
Translate »
idź do góry