Jak osiągnąć szlachetność

Jak osiągnąć szlachetność?

w prawdziwie/świadomie/zdrowotnie

Jak osiągnąć szlachetność? Świadomość z założenia jest dążeniem do szlachetności. Przyświecającym celem jest osiągnięcie najlepszej wersji siebie. Człowiek został stworzony na obraz Boga, zatem posiada on w sobie pierwotną chwałę. Niestety ludzie zdegradowali się, zapominając o swojej prawdziwej, duchowej tożsamości. Nasze społeczeństwo stało się dżunglą z powodu walki o byt. Już dawno taki standard przestał być prawdziwy, bo jak się okazuje, podążając drogą miłości, wcale o byt nie trzeba walczyć. Musimy spojrzeć na siebie oczyma serca i osiągnąć samoświadomość swojej duchowej rzeczywistości, odnajdując Boga w sobie i we wszystkich innych. To daje nam możliwość bycia kochającą duszą, radującą się pokojem, wzajemną godnością i jednością.

Jak osiągnąć szlachetnośćJak osiągnąć szlachetność?

Człowiek nie jest stworzony do niezgody i przemocy, a człowieczeństwo to służba całej ludzkości. ​​Bóg /Uniwersum/ stworzył ludzi bogatymi, ale nie jest to bogactwo materialne, lecz duchowa doskonałość. Kultura, która rozwija ludzkiego ducha w sferze stosunków społecznych, przynosi to bogactwo. Umowa społeczna zaczyna się od dobrze znanego zdania, że człowiek rodzi się wolny, ale wszędzie w swoim życiu jest zakuty w kajdany. Żyjemy zniewoleni przez instytucje społeczne, kulturę i własność prywatną. Niepohamowane panowanie woli okazuje się główną przyczyną totalitaryzmu i niszczenia ludzkiej wolności.

Poprzez rozwój duchowej świadomości możemy odbudować świat zgodnie z przyrodzoną godnością i szlachetnością ludzi. Tradycyjny, wschodni pogląd uważa, że ​​ludzie są szlachetni i święci ze względu na wiarę w Boga. My ludzie jesteśmy określani jako obraz Boga, a zatem jako święci i szlachetni. Ten pogląd jest obecny w wielu różnych religiach. Wg Zartoszta /Zaratustry/ ludzie są najwyższym i ostatnim stworzeniem Boga. Ale pomimo tych wzniosłych nauk, tradycyjna pochwała ludzi rzadko jest rozciągana na żywe ludzkie istoty. Przez wieki traktowano ludzi w najbardziej poniżający sposób. System kastowy, wrogość wobec kobiet, stosowanie przemocy, wspieranie niewolnictwa, despotyzm polityczny i duchowy, to przykłady strasznego traktowania ludzi na wzajem.

Ludzie są bardzo szlachetni w przemówieniach, ale zgorzkniali w czynach. To dobre zachowanie jest symbolem szlachetności. Hojność zostaje ujawniona poprzez działania, a nie własne uznanie. Wszystkie dobre cechy człowieka tkwią w szlachetności, a wielkoduszność gromadzi wszystkie cnoty dobrego człowieka. Powinniśmy zatem uważać, aby we właściwy sposób stosować swoje sumienie. I mimo tego, że bywamy bestialscy, mamy wiedzę i możliwość kontroli naszego okrucieństwa.

Hojny człowiek jest zawsze pogrążony w czynieniu dobra dla innych. Zapomina o własnym interesie. Zawsze trzyma się z dala od wszelkiej ciasnoty, zemsty, mściwości, poniżenia, nędzy, egoizmu i wrogości. Hojni ludzie nigdy nie wierzą w pocieszanie, raczej wierzą we współpracę. Bardzo rzadko można znaleźć w naszym społeczeństwie łagodnych ludzi. Bardzo niewiele osób jest życzliwych. Ale rozwój świadomości pozwala nam rozwijać swoje talenty, pozwala na bycie pracowitym, bezinteresownym, życzliwym, ambitnym, entuzjastycznym i uczciwym. Pozwala nam na prawdomówność, oddanie, pasje. Rozwój pozwala nam na wzajemne wsparcie, współpracę, inspiracje, kierunek, instrukcje i wytyczne, aby nasze życie było godne, błogie i udane.

To zdumiewające, jak świadomość siebie motywuje nas do poświęcenia. Szlachetność implikuje wielkoduszność, hojność, bezinteresowność, filantropię i altruizm. A to jest prawdziwym człowieczeństwem. Źródłem szlachetności jest altruizm. Aby pójść drogą szlachetności, musimy go rozpalić w swym sercu. Musimy nadać priorytety swojemu sercu, aby nasze szczęście polegało na szczęściu innych. Wówczas żadna ciasnota ani poniżenie nie ośmielą się dotknąć naszego serca. Trzeba zanurzyć się w niesieniu pomocy, a wówczas zapomnimy o dysproporcji, dystynkcji i nierówności między ludźmi.

Jak osiągnąć szlachetność – Podsumowanie:

Szlachetność to cecha, dzięki której stajemy się oświeceni nawet po śmierci. Osoba taka jest największym przyjacielem ludzi, ponieważ jest największym stworzeniem ze wszystkich tworów. Mamy co prawda wiele obowiązków i odpowiedzialności w tym świecie, ale możemy wykonać je poprzez swój altruizm i hojność. Bez filantropii nie możemy mieć w sercu szlachetności. Dlatego też nieuniknione jest pielęgnowanie w sercu filantropii i altruizmu, aby być w końcu najlepszą wersją siebie i wielkim człowiekiem, aby szerzyć miłość dla siebie i własnego szczęścia. Nie jest to łatwe zadanie, acz dające spełnienie. Ale czy egoistyczne życie jest łatwe? Jak się okazuje wcale nie. Ba, ostatnie sygnały i informacje ze świata dowodzą, że posiadanie dóbr, bogactwo i władza nie powodują w nas szlachetności, a wręcz odwrotnie.

PS. Twoja szlachetność leży w twoim interesie, bo daje ci szczęście, miłość i spełnienie. – August Witti

___________________
#JakOsiagnacSzlachetnosc