Jak schudnąć i nie tylko

Jak schudnąć i nie tylko

w oświecenie/zdrowotnie

Jak schudnąć i nie tylko. O zarania dziejów, ale ostatnie lata zwłaszcza, człowiek się zastanawia jak zmienić coś w sobie. Różne są koncepcje i cała masa leków. Jednak w aspekcie fizyki kwantowej, świadomości i osobistej kreacji, nie ma nikogo kto w nas mógłby cokolwiek zmienić. Nie w świadomości i jak się mówi nie w głowie!

Jak schudnąć i nie tylko

Jak schudnąć i nie tylko?

Całość współczesnych doświadczeń /obserwator/, wierzeń /świadomość/ i życia /działanie/ wskazuje, że konsekwentne działanie z wiarą daje rezultaty. I to nie musi być od razu działanie spektakularne, cuda z górnej półki i nagłe przeobrażenia. Mogą to być małe troski naszego codziennego życia. Byle była konsekwencja / zamiar, wiara / miłość i świadomość / uważność. Wówczas się staje.

Postarajmy się uzmysłowić sobie o co tu chodzi i co oznaczają poszczególne punkty. Zamiar – parafrazując prawo to, (łac. dolus) /przypomina słowo dola/ – jest to synonim umyślności, tj. świadomego ukierunkowania na osiągnięcie danego stanu rzeczy. Powziąć zamiar to nastawić się na osiągnięcie celu, myśleć o tym, ale też powziąć wstępne działania. Zamiar to chęć osiągnięcia konkretnego celu i dopóki jest konsekwentny to jest zamiarem.

Wiara zaś to nie myśli związane z Bogiem i religia, lecz 100% pewność, co do istoty rzeczy, nasze przekonanie, podparte miłością, bo też jesteśmy tego pewni, ale i kochamy. Rozpatrywana jest w obrębie jednostki, osoby i jest jej przekonaniem na tematy ważkie i ważne.

Podobnież jak matematyczna definicja, wiara opiera się na założeniu, tezie i dowodzie w obrębie jednostki. I może być podparta li tylko aksjomatami, czyli postulatami, pewnikami. Aksjomat to zdanie przyjmowane za prawdziwe, których nie dowodzi się w obrębie danej teorii.

Jak schudnąć – Podsumowanie:

Definicyjnie to podstawowy i fundamentalny stan psychiczny, w którym jednostka zdaje sobie sprawę ze zjawisk wewnętrznych. Te zjawiska to własne procesy myślowe oraz to co zachodzi pod wpływem środowiska zewnętrznego i jest w stanie reagować na nie. Świadomość to zdolność korzystania z pól, chmur. Hiperrealne widzenie świata, w sposób właściwy, otwarty i bez oceny. To stan właściwy człowiekowi, ach poprzez nadmiar informacji płaskich przysłonięty i skrywany.

Gromadząc te trzy zachowania, postawy i cel, tworzymy ceremonię. Ceremonia kojarzona jest także z rytuałem i obrzędem. Do przeobrażenia w ceremonię dochodzi w momencie, w którym pierwotne czynności przestają stanowić komunikat, zaciera się sens działania, a najważniejsza staje się forma. Zatem na pierwszy rzut oka widać, że musi to być częste /codziennie/, z pietyzmem i uważnie. Ceremonia koncentruje się wówczas na oprawie, dekoracji, gestach, słowach, myśli – ogólna elegancja. Ceremonia nie posiada mocy sprawczej, ale może mu ją nadać ten co ją tworzy.

Moim osobistym doświadczeniem jest picie porannej kawy jako spalarki i optymalizatorki ciała. Tak nawet na nią mówię. Otóż ten codzienny rytuał, który trwa już jakiś czas, pokrywa się z chęcią osiągnięcia celu i w konsekwencji powoduje schudnięcie oraz optymalizację ciała. Nie wiem dokładnie ile straciłem wagi, ale na pewno w okolicach 40-50 kg. Nie wiem też co trwa, a co się zakończyło, ale wyleczyłem, zoptymalizowałem wzrok, muskulaturę, kondycję ciał, niektóre dolegliwości stawowe, przysercowe bóle reki i wiele w swoim widzeniu świata.

Codzienne ćwiczenia ciała też mogą stać się rytuałem i ceremonią. Wówczas nie trzeba już znajdować sensu, ani stwarzać przymusu.

PS. Działać działa, czy na każdego, sądzę że tak. Czy polecam – z całą odpowiedzialnością.