Najtrudniej poznać samego siebie

Jesteś tym, co myślisz

Jesteś tym, co myślisz

w prawdziwie/świadomie/zdrowotnie

Jesteś tym, co myślisz! Uważaj zatem na swoje myśli, bo stają się twoimi słowami. Uważaj na swoje słowa, gdyż stają się twoimi czynami. Obserwuj działania, ponieważ stają się twoimi nawykami. A te, stają się twoją postacią, która staje się twoim przeznaczeniem. To sparafrazowana myśl Lao Tzu /Laozi – Stary Mistrz/ półlegendarnego chińskiego filozofa.

Jesteś tym, co myśliszJesteś tym, co myślisz

Istnieje pewien sekret, który wszyscy wielcy myśliciele, filozofowie i ludzie o wysokich osiągnięciach określają  uniwersalną prawdą. Ta tajemnica wiruje wokół prostej idei: jesteś tym, co myślisz. Otóż żyjemy w świecie myśli. Nasze myśli tworzą nasze doświadczenia, a zatem doświadczamy tego, co myślimy.

To jakość naszych myśli tworzy jakość naszego życia. Dlatego też wskazane jest przekształcanie naszego środowiska, wierząc, że spowoduje to konieczną zmianę, którą mamy nadzieję zobaczyć. Ale zawsze wracamy do miejsca, w którym zaczęliśmy: niezadowoleni z tego, gdzie jesteśmy. To cecha przyrodzona.

Dzieje się tak, ponieważ błędnie zakładamy, że zmiana zaczyna się na zewnątrz nas. A to jest nie prawda. Jeśli chcemy zmienić nasze zewnętrzne życie, musimy najpierw zmienić swoje wnętrze. Musimy zmienić swoje myśli, ponieważ to, co myślimy, bezpośrednio wpływa na to, jak się czujemy, a to zaś wpływa na to, jak reaguje ciało. Reakcje ciała bezpośrednio wpływają na to, jak się zachowujemy, to zaś decyduje o tym, kim jesteśmy i czego doświadczamy w życiu. Proste. Jeśli dobrze poprowadzisz swoje wnętrze, zewnętrze się samo ułoży.

Myśli same w sobie nie mają mocy, ale gdy aktywnie poświęcamy im uwagę, zaczynają wydawać się prawdziwe. A kiedy angażujemy się w określone myśli, zaczynamy odczuwać emocje, które zostały wywołane przez te myśli. Wchodzimy wówczas w stan emocjonalny, który wpływa na to, jak postępujemy. Myśli wyzwalają emocje, a częstotliwość wibracyjna tych emocji powraca do pierwotnej myśli. Gdy zwracamy uwagę mentalną na początkowe myśli, potwierdza to emocje, która następnie energetyzują myśli. I tak doświadczamy ciągłego cyklu myślenia i odczuwania.

To, jak myślimy i jak się czujemy, bezpośrednio wpływa na to, jak reaguje nasze ciało, a wszystkie trzy wpływają na to, jak się zachowujemy i jakie działania podejmujemy. W ten właśnie sposób myśli tworzą rzeczywistość. Zatem podsumowując, emocje to reakcje na myśli, na które zwracamy uwagę. To, jak się czujemy jest odzwierciedleniem tego, o czym myślimy, ponieważ emocje i reakcje ciała są wyzwalane przez myśli, na które zwracamy uwagę. Myśli tworzą doświadczenia, a zatem doświadczamy tego, co myślimy.

Nasze problemy to nic innego jak reakcje emocjonalne i cielesne na nasze myśli o tymże problemie. Jeśli możemy obserwować i zmieniać naszą uwagę lub postrzeganie, możemy zmienić naszą reakcję emocjonalną, która następnie zmienia reakcję naszego ciała, co ostatecznie zmienia sposób, w jaki działamy i doświadczamy naszej rzeczywistości. A to zmiana, która zaczyna się od środka, a nie na zewnątrz nas.

Powtarzanie przebudowuje mózg i rodzi nawyki. Każda myśl, której doświadczamy, wywołuje reakcję chemiczną w mózgu, która następnie wyzwala emocję. Kiedy angażujemy się w tę myśl, tworzy ona nowy obwód, który wysyła sygnał do ciała, a my reagujemy w określony sposób. Im częściej powtarzamy ten schemat, tym bardziej przenika on do naszego umysłu i staje się nawykiem. Gdy myślimy wciąż tymi samymi myślami, wytwarzając te same emocje i wykonując te same działania, nadal żyjemy tymi samymi doświadczeniami.

Jesteś tym, co myślisz – Podsumowanie:

Gdy myślimy wciąż tymi samymi myślami, wytwarzając te same emocje i wykonując te same działania, nadal żyjemy tymi samymi doświadczeniami. Angażujemy się w te same wzorce myślowe, takie jak myślenie, odczuwanie, czynienie, a wzorce te kodują plan w naszej podświadomości. Podświadomość automatyzuje życie, co oznacza, że nadal żyjemy według tych samych wzorców zachowań. Dopóki nieświadomość nie stanie się świadoma, będzie ona kierować życiem i będzie nazywana losem.

Jak tworzyć nowe wzorce myślowe?

  • Zwiększ swoją świadomość, obserwując swoje emocje i reakcje ciała.
  • Bądź świadom, na jakie myśli zwracasz uwagę.
  • Pamiętaj, że myśli kształtują rzeczywistość.
  • Pamiętaj o sile myśli, na które zwracasz uwagę.
  • Wiedz, że stają się twoimi przekonaniami, określając twoje życie i doświadczenia.
  • Jesteś tym, co myślisz.

PS. Pilnuj swoich myśli, zmieniaj ich temat na pozytywny. – August Witti

________________
#JestesTymCoMyslisz

Tags:

najnowsze z prawdziwie

trójkąt dramatyczny

Trójkąt dramatyczny Karpmana

Trójkąt dramatyczny jest dobrze znanym modelem psychologicznym. Sporo ludzi powiela ten odwieczny, choć

Proste prawo przyciągania

Proste prawo przyciągania. O prawie przyciągania pisałem już wielokrotnie na DZIENNIKU WAREZA.
Dlaczego cierpimy?

Dlaczego cierpimy?

Dlaczego cierpimy? Źródłem cierpienia jest przywiązanie. Wszyscy cierpią. To część ludzkiej kondycji.
Świadoma opinia

Świadoma opinia

Świadoma opinia. To, czego uczeń musi się nauczyć, jeśli w ogóle się
Translate »
idź do góry