Jeszcze o świadomości

Jeszcze o świadomości

w świadomie/kwantowo/prawdziwie

Jeszcze o świadomości – W rozwoju świadomości dążymy do lepszego zrozumienia tego, kim jesteśmy i jaki jest cel naszego życia oraz jak możemy pomagać innym aby wyrazić swoją miłość. Wszyscy dysponujemy fizycznym ciałem /rodzaj pojazdu/ do interakcji z wymiarem fizycznym. Dysponujemy również ciałem metafizycznym do połączeń z wymiarem niefizycznym. Ten wymiar niefizyczny i energie w nim działające, przyjmuje często nazwę energii dyskretnych.

Jeszcze o świadomościJeszcze o świadomości:

Nasza świadomość może doświadczać doznań niefizycznych typu: podróż astralna, projekcja astralna, podróż duchowa i OOBE. Można to określić jako multi wymiarowość naszego jestestwa. Świadomość nie przestaje istnieć po śmierci ciała biologicznego, zatem jesteśmy również multi egzystencjalni. Gdy my sami zrozumiemy siebie jako istotę wielowymiarową i wieloegzystencjalną, możemy wówczas przekuć nasz rozwój i rozłożyć go na dłuższy okres niż jedno życie.

Żyjemy w czasach ewolucji świadomości, która wykracza poza jedno życie i koresponduje z doświadczeniami z poprzednich żyć. Studiowanie siebie, swoich zachowań, badanie świata niefizycznego, istotne pytania o życie i śmierć, przeznaczenie, karmę, są co prawda poruszane przez religie, ale ich systemowość nie sprzyja wolność. A samoświadomość tą wolność daje. Współczesna nauka i paradygmat materialistyczny, wykluczają zjawiska metafizyczne. A okazuje się, że na energiach dyskretnych związanych ze światem duchowym, wszystko się zasadza.

Współczesna nauka usilnie stara się wyjaśnić wszechświat za pomocą materii i energii fizycznej. A okazuje się, że nie tędy droga. Zmiana paradygmatu na paradygmat sumienia, pozwala zaprząc do zrozumienia świata, oprócz materii i energii fizycznej, również świadomość i energie dyskretne. Wówczas to zdarza się nam mieć ogląd świata bardziej realny niż ogólnodostępne kłamstwa. Dlaczego kłamstwa? Świat, który opiera się na materializmie wymaga kłamstw, gdyż prawda okazuje się zbyt nieprawdopodobna. Nurzamy się w kłamstwie, zatem z tego nic nam nie wyrośnie. Ale jeśli przestaniemy się pławić w kłamstwie, podążymy w kierunku prawdy, miłości i pokoju, wówczas staniemy się świadomi.

PS. Prawda stanowi oręż, któremu nic nie jest w stanie sprostać. – August Witti

Hits: 56