Jim Carrey po przebudzeniu

Jim Carrey po przebudzeniu

w filozoficznie/kwantowo/prawdziwie

Jim Carrey po przebudzeniu. Jest bardzo wielu znanych ludzi, którzy w przebudzeniu znaleźli swoją drogę życiową. Jim Carrey, który przez lata walczył z depresją, zrozumiał że nie tędy droga i zaczął przygodę z teorią kwantową, totalną biologią i przebudzeniem.

Jim Carrey po przebudzeniu

Jim Carrey po przebudzeniu

„Zrozumiałem… że myśl była iluzoryczną rzeczą”.  Z jednej strony jest pewność ludzi w prawdziwość myśli, podczas gdy większość nie zgadza się z rzeczywistością, nie rozumie co rzeczywistość im niesie, że każda rzecz, każde zdarzenie jest naszą kreacją. Wszystkie schematy myślowe to iluzje, nierzadko złe, którym poddaje się cała ludzkość, zachowując się jak zaprogramowane mechanizmy.

Człowiek z natury lubi cierpieć, martwić się, chorować, przez co wydaje mu się, że jest w centrum uwagi. „Myśli są odpowiedzialne za większość cierpienia, którego doświadczamy”. Człowiek tworzy swoje cierpienie poprzez negatywne myśli, których nawał zalewa go co dnia. Niezdrowe emocje, złe odczucia, niepożądane stany chorobowe, pojawiają się w następstwie tych właśnie myśli. Ograniczając myślenie rozumowe i uwalniając dobrą energię możemy z łatwością pozbyć się cierpienia. Pomocną staje się osoba obserwatora – nas samych patrzących z zewnątrz na swoje życie.

Wbrew logice i przyjętym mniemaniom – „nie jesteś tym, kim myślisz że jesteś”, bo swoją ocenę opierasz na iluzji i ego. Gdy medytujesz, wyłączasz umysł, łączysz się z podświadomością, z tzw. czystą świadomością, przez co możesz doświadczyć odmiennych stanów świadomości. Te stany, tak urokliwe, tak uduchowione i tak prawdziwe, są dla ciebie drogowskazem, gdzie tak naprawdę masz podążać. Wiara, miłość, dobro, radość, empatia, to stany uduchowione i wcale nie przynależne żadnej religii. Po prostu stan, w którym czujesz się dobrze, jesteś zdrowy, szczęśliwy i świadomy. Stan, który każdy człowiek winien doświadczyć, gdyż jest to stan właściwy.

Jim Carrey chętnie opowiada o swej duchowej przemianie. Czasami jednak dopadają go rozterki i wątpliwości, czy ludzie nie będą go brali za wariata. Wszak przecież całe aktorskie życie zgrywał wariata :).

PS. Wa­riat to człowiek cier­piący na dużą nieza­leżność intelektualną.

__________
#JimCarrey