Jung o świadomości

Jung o świadomości

w filozoficznie/oświecenie/prawdziwie

Jung o świadomości. “Wszystko zaczęło się od Junga”, mimo iż na temat świadomości było wcześniej dużo powiedziane, Jung wszystko usystematyzował. Stworzył istotne terminy i pojęcia jak: ekstrawersja, introwersja, archetyp, współczesna analiza snów i zbiorowa nieświadomość. To dało podwaliny współczesnej psychologii. Psychiatria poszła inną drogą, tak jak reszta ludzkości.

Jung o świadomościJung o świadomości – Ego:

Dla Junga ego to centrum pola świadomości /część psychiki/, w której przebywa nasza świadoma świadomość, nasze poczucie tożsamości i istnienia. Ta część to “komputer główny”, generujący myśli, uczucia, zmysły, intuicję i dostęp do pamięci. To ego odpowiada za nasz stosunek do …,  jak się do czegoś odnosimy i co nam się jawi. To zaś zależne jest od ekstrawersji, introwersji i sposób myślenia, odczuwania, emocji i intuicji. Źródłem ego jest sam archetyp, który powstaje w trakcie wczesnego rozwoju, gdy mózg próbuje nadać znaczenie i wartość różnym doświadczeniom.

Ego jako częścią jaźni, wybiera najistotniejsze informacje ze środowiska i kierunek, na podstawie którego opiera się, podczas gdy reszta informacji pogrąża się w nieświadomości. Może zatem pojawić się później w postaci snów lub wizji, wchodząc w ten sposób do świadomego umysłu.

Jung o świadomości – Osobowa nieświadomość:

Osobowa nieświadomość powstaje z interakcji między nieświadomością zbiorową a osobistym rozwojem. Jung zdefiniował ją następująco: „Wszystko, co wiem, ale o czym obecnie nie myślę; wszystko, o czym byłem kiedyś świadomy, ale teraz zapomniałem; to co postrzegane przez moje zmysły, ale nie odnotowane przez mój świadomy umysł; wszystko, co mimowolnie i bez zwracania na to uwagi, czuję, myślę, pamiętam, chcę i robię; wszystkie przyszłe rzeczy, które kształtują się we mnie i kiedyś dojdą do świadomości; wszystko to jest zawartością nieświadomości… Poza tym musimy uwzględnić wszystkie mniej lub bardziej umyślne tłumienie bolesnych myśli i uczuć. Nazywam sumę tych treści „nieprzytomną osobą”. ”

Jung o świadomości – Kompleksy:

Kompleksy, są organizacjami tematycznymi w nieświadomym umyśle skupiającymi się na wzorach wspomnień, emocji, spostrzeżeń i życzeń, wzorach tworzonych przez doświadczenie i reakcje jednostki na to doświadczenie. Jung uważał, że kompleksy mogą być bardzo różnorodne, a nie osoby mające po prostu podstawowy kompleks seksualny. Kompleksy często zachowują się w sposób dość automatyczny, co może prowadzić do tego, że osoba czuje, że ​​wynikające z nich zachowanie jest poza jego kontrolą. Kompleksy są pod silnym wpływem kolektywnej nieświadomości i jako takie mają zwykle pierwiastki archetypowe.

Jung o świadomości – Zbiorowa nieświadomość:

Wszystkie elementy natury jednostki są obecne od urodzenia i środowisko osoby je wydobywa (a nie środowisko, które je tworzy). Ludzie rodzą się już z „planem”, który określi przebieg ich życia.

Jung o świadomości – Jaźń:

Jaźń, jest sumą psychiki, z uwzględnieniem całego jej potencjału. Jest to część psychiki, która patrzy w przyszłość, która zawiera dążenie do spełnienia i pełni. Mówi się, że Jaźń kieruje procesem indywiduacji, dążeniem jednostki do osiągnięcia jej pełnego potencjału. Ego jest tylko jedną częścią, która powstaje z (nieskończenie bardziej złożonego) ja.

Jung o świadomości – Osoba:

Persona jest elementem osobowości, który powstaje „z powodów adaptacyjnych lub osobistych”. Jeśli masz pewne „maski”, które nakładasz w różnych sytuacjach, to jest to persona. Persona może być postrzegana jako część ego „public relations”, ta część, która pozwala nam stosunkowo łatwo wchodzić w interakcje społeczne w różnych sytuacjach. Persona zwykle wyrasta z części ludzi, którzy kiedyś chcieli zadowolić nauczycieli, rodziców i inne autorytety, i jako taka skłania się ku ucieleśnieniu tylko najlepszych cech, pozostawiając te negatywne cechy, które zaprzeczają Personie, tworząc „Cień” .

Jung o świadomości – Cień:

To cechy, których nie lubimy, a raczej wolimy ignorować, łączą się one, tworząc coś, co nazywamy Cieniem. Ta część psychiki, na którą duży wpływ ma również nieświadomość zbiorowa, jest formą złożoną i na ogół jest to kompleks najbardziej dostępny dla świadomego umysłu. Bez dobrze rozwiniętej strony cienia osoba może łatwo stać się płytka i wyjątkowo pochłonięta opiniami innych. Nie chcąc patrzeć bezpośrednio na ich Cienie, wiele osób rzutuje je na innych, co oznacza, że ​​cechy, których często nie możemy znieść w innych, mamy w sobie i nie chcemy ich widzieć. Aby naprawdę wzrastać jako osoba, należy porzucić taką umyślną ślepotę na Cień i próbować zrównoważyć go z Osobą.

Jung o świadomości – Anima i animus:

Według Junga, anima i animus są antyseksualnymi archetypami psychiki, przy czym anima występuje u mężczyzny, a animus u kobiety. Zbudowane są one z kobiecych i męskich archetypów indywidualnych doświadczeń, a także doświadczeń z członkami płci przeciwnej (zaczynając od rodzica). Starają się zrównoważyć swoje jednostronne doświadczenie płci. Podobnie jak Cień, te archetypy mają tendencję do projekcji, tylko w bardziej wyidealizowanej formie; szuka się odbicia swojej animy lub animusa u potencjalnego partnera, uwzględniając zjawisko miłości od pierwszego wejrzenia.

Jung o świadomości – Indywidualność:

Indywidualność to dążenie do całości, którą ludzka psychika podejmuje, niezmiennie, podróżą do uświadomienia sobie, że jest wyjątkową istotą ludzką, ale wyjątkową tylko w tym samym sensie, w jakim wszyscy jesteśmy, nie mniej niż inni. Rozwój, który wynika z tej transmutacji, tak istotnej dla psychologii jungowskiej, jest procesem indywiduacji.

PS. Nie da się zmienić ciemności w światłość ani apatii w ruch, bez udziału emocji. – Carl Jung

____________
#CarlGustavJung