Najtrudniej poznać samego siebie

Kodeks moralności

w patriotycznie/polsko/prawdziwie

Podczas największej dotychczas wojny światowej, a przede wszystkim polskiej okupacji, powstał “Kodeks Moralności Obywatelskiej”. Był to zbiór norm moralnych i prawnych okupowanej Polski. Kodeks określał granice prawne i etyczne postępowania, jak również przeciwdziałanie i zapobieganie. Oto …

kodeks moralności obywatelskiej.

kodeks1Kodeks był wyznacznikiem bycia Polakiem.

Pierwszy dział Kodeksu omawiał zbrodnie, za które groziła kara śmierci:

 1. zapieraniu się własnego narodu,
 2. czynnemu współdziałaniu z wrogiem w walce skierowanej przeciwko Państwu i Narodowi Polskiemu oraz jego sprzymierzeńcom,
 3. donosicielstwu na swoich rodaków,
 4. nieudzielaniu schronienia do okazania pomocy osobie ściganej przez wroga z powodu jego służby dla Państwa i Narodu Polskiego,
 5. działaniu w celu osłabienia ducha obronnego Narodu Polskiego w podejmowaniu działań mogących tego ducha osłabić.

Drugi dział Kodeksu omawiał przestępstwa związane z przynależnością do Narodu Polskiego, karą zaś była utrata praw publicznych:

 1. służenie bez przymusu wrogowi,
 2. udzielanie pomocy i działanie w interesie państwa w czasie służby u wroga,
 3. zachowanie bierności w czasie walki z wrogiem,
 4. wykorzystanie zarządzeń wroga i bezkarność w ich stosowaniu, celem osiągnięcia własnej korzyści, ze szkodą dla Państwa i Narodu Polskiego.

Trzeci dział Kodeksu omawiał przestępstwa przeciwko moralności, karą zaś było wyłączenie ze społeczności polskiej /niemożliwość piastowania jakichkolwiek funkcji/:

 1. utrzymywaniu z wrogiem zażyłych znajomości lub stosunków miłosnych,
 2. ośmieszanie i krytykowanie publiczne wobec wroga prawa i obyczaje Narodu Polskiego,
 3. używanie przemocy dla uzyskania korzyści majątkowej wobec przymusowego położenia innej osoby w zakresie wykorzystania zarządzeń wroga lub groźby zwrócenia się do wroga,
 4. “Tylko świnie siedzą w szwabskim kinie”, takie hasło najlepiej odzwierciedla zapis Kodeksu o dobrowolnym uczestnictwie w widowiskach teatralnych, kinowych i innych organizowanych przez wroga,
 5. odmowie udzielenia pomocy rodakom poszkodowanym, skutkiem działalności wroga w przypadku posiadania dostatecznych środków materialnych,
 6. zabieranie pracy innym, odmowa pomocy i pomagania w nędzy innym rodakom w przypadku posiadania wystarczających środków do życia,
 7. uczęszczaniu do Kasyna Gry i innych zakładów prowadzonych przez wroga,
 8. wyrażaniu zadowolenia i pochwały z powodu jakiegokolwiek zarządzenia wroga,
 9. wyrzucaniu pieniędzy dla dogodzenia sobie, widząc wokół ludzką nędzę,
 10. udawaniu Niemca dla korzyści,
 11. rozpijaniu się i zapominaniu o ciążącym obowiązku zachowania godnej moralnej postawy,
 12. krzykliwe i niewłaściwe zachowanie się w miejscach i lokalach publicznych.

PS. Kodeks po małym odświeżeniu świetnie działałby również w obecnych czasach, a przede wszystkim byłby drogowskazem, a zarazem straszakiem, dla wszystkich zdrajców, sprzedawczyków i liberałów.

_______________
#KodeksMoralnosci

najnowsze z patriotycznie

bez autorytetów

Żyjemy bez autorytetów

Żyjemy bez autorytetów, ale nie tak dawno szanowało się wiedzę, zdolności, umiejętności
Na co nam polityka

Na co nam polityka

Nieustannie doniesienia prasowe na temat polityki budzą spore emocje. Świat nie chce

Wiara przyrodzona

Polskością interesuję się od dziecka, bo zostałem tak wychowany, zgodnie z tradycją. Od
Jesteś Polakiem?

Jesteś Polakiem?

Co to właściwie oznacza? Co sprawia, że wraz z tym słowem odczuwamy?
Translate »
idź do góry