Kodeks moralności

Kodeks moralności

w patriotycznie/polsko

Kodeks moralności. Podczas największej dotychczas wojny światowej, a przede wszystkim polskiej okupacji, powstał „Kodeks Moralności Obywatelskiej”. Był to zbiór norm moralnych i prawnych okupowanej Polski. Określał granice prawne i etyczne postępowania, jak również przeciwdziałanie i zapobieganie.

Kodeks moralności

Kodeks moralności

Kodeks był wyznacznikiem bycia Polakiem.

Pierwszy dział Kodeksu omawiał zbrodnie, za które groziła kara śmierci:

 1. zapieraniu się własnego narodu,
 2. czynnemu współdziałaniu z wrogiem w walce skierowanej przeciwko Państwu i Narodowi Polskiemu oraz jego sprzymierzeńcom,
 3. donosicielstwu na swoich rodaków,
 4. nieudzielaniu schronienia do okazania pomocy osobie ściganej przez wroga z powodu jego służby dla Państwa i Narodu Polskiego,
 5. działaniu w celu osłabienia ducha obronnego Narodu Polskiego w podejmowaniu działań mogących tego ducha osłabić.

Drugi dział Kodeksu omawiał przestępstwa związane z przynależnością do Narodu Polskiego, karą zaś była utrata praw publicznych:

 1. służenie bez przymusu wrogowi,
 2. udzielanie pomocy i działanie w interesie państwa w czasie służby u wroga,
 3. zachowanie bierności w czasie walki z wrogiem,
 4. wykorzystanie zarządzeń wroga i bezkarność w ich stosowaniu, celem osiągnięcia własnej korzyści, ze szkodą dla Państwa i Narodu Polskiego.

Trzeci dział Kodeksu omawiał przestępstwa przeciwko moralności, karą zaś było wyłączenie ze społeczności polskiej /niemożliwość piastowania jakichkolwiek funkcji/:

 1. utrzymywaniu z wrogiem zażyłych znajomości lub stosunków miłosnych,
 2. ośmieszanie i krytykowanie publiczne wobec wroga prawa i obyczaje Narodu Polskiego,
 3. używanie przemocy dla uzyskania korzyści majątkowej wobec przymusowego położenia innej osoby w zakresie wykorzystania zarządzeń wroga lub groźby zwrócenia się do wroga,
 4. „Tylko świnie siedzą w szwabskim kinie”, takie hasło najlepiej odzwierciedla zapis Kodeksu o dobrowolnym uczestnictwie w widowiskach teatralnych, kinowych i innych organizowanych przez wroga,
 5. odmowie udzielenia pomocy rodakom poszkodowanym, skutkiem działalności wroga w przypadku posiadania dostatecznych środków materialnych,
 6. zabieranie pracy innym, odmowa pomocy i pomagania w nędzy innym rodakom w przypadku posiadania wystarczających środków do życia,
 7. uczęszczaniu do Kasyna Gry i innych zakładów prowadzonych przez wroga,
 8. wyrażaniu zadowolenia i pochwały z powodu jakiegokolwiek zarządzenia wroga,
 9. wyrzucaniu pieniędzy dla dogodzenia sobie, widząc wokół ludzką nędzę,
 10. udawaniu Niemca dla korzyści,
 11. rozpijaniu się i zapominaniu o ciążącym obowiązku zachowania godnej moralnej postawy,
 12. krzykliwe i niewłaściwe zachowanie się w miejscach i lokalach publicznych.

PS. Kodeks po małym odświeżeniu świetnie działałby również w obecnych czasach, a przede wszystkim byłby drogowskazem, a zarazem straszakiem, dla wszystkich zdrajców, sprzedawczyków i liberałów.

_______________
#KodeksMoralnosci