Koherencja Ziemi

Koherencja Ziemi

w innowacyjnie/kwantowo/świadomie

Koherencja Ziemi, czyli spójność jest dosyć dużym naukowym zagadnieniem. Dotyczy wzajemnego powiązania zdrowia i zachowania ludzi i zwierząt oraz aktywności magnetycznej Słońca i Ziemi. Idea, że ​​Ziemia, Słońce i inne ciała planetarne wpływają na ludzkie zdrowie i zachowanie, niepokoje społeczne i znaczące wydarzenia globalne, jest ważka i istotna. W badaniach globalnej spójności stosuje się multidyscyplinarne podejście, angażując w to wszystkie zasoby. Informacji o ziemskim polu magnetycznym i jego wpływie na ludzkie emocje i zachowania jak dotąd jest bardzo mało, a logicznych i sensownych wniosków wcale.

Koherencja ZiemiKoherencja Ziemi

Naukowcy ustalili, że częstotliwości rezonansowe w różnych polach magnetycznych Ziemi bezpośrednio pokrywają się z częstotliwościami ludzkiego mózgu, układu sercowo-naczyniowego i autonomicznego układu nerwowego. Dlatego absurdalnym jest twierdzenie, że magnetyzm nie wpływa na człowieka. Większość rytmów fizjologicznych człowieka oraz globalne zachowania zbiorowe są zsynchronizowane z aktywnością słoneczną i geomagnetyczną. Także wszelkie ich zmiany mają wpływ na zdrowie i zachowanie ludzi. Wszelkie zakłócenia ziemskiego magnetyzmu, objawia się zaburzeniami snu, brakiem koncentracji, brakiem energii lub w skrajnych przypadkach uczuciem „bycia na krawędzi”.

Dalsza analiza prowadzi do stwierdzenia, że ziemskie pole magnetyczne jest nośnikiem istotnych biologicznie informacji, które łączą wszystkie żywe systemy. Każdy z nas wpływa na globalne pole informacyjne. A zbiorowa ludzka świadomość wpływa na globalne pole informacyjne. Dlatego też, dzięki zbiorowym medytacjom i wzrastającej świadomości możemy stworzyć bardziej spójne środowisko. Pomóc także zrekompensować obecną niezgodę i niespójność planety. Ludzkie emocje i świadomość oddziałują i kodują informacje w polu geomagnetycznym Ziemi. Informacje te są dostarczane do świadomości istot na całym świecie.

Te zakodowane informacje są przekazywane między ludźmi na poziomie podświadomości, w efekcie łącząc wszystkie żywe systemy. Pola magnetyczne działają jako fale nośne dla tych informacji, które mogą wpływać na wszystkie żywe systemy. Wpływają pozytywnie lub negatywnie – w środowisku, a także na naszą zbiorową świadomość. Światowa społeczność naukowa docenia i rozumie już na głębszym poziomie, w jaki sposób wszyscy jesteśmy połączeni polami magnetycznymi wytwarzanymi przez Słońce i Ziemię. A każda komórka w naszym ciele jest skąpana w zewnętrznym i wewnętrznym środowisku fluktuacji niewidzialnych sił magnetycznych.

Historycznie wiele kultur wierzyło, że słońce i inne zewnętrzne cykle i wpływy mogą wpływać na ich zbiorowe zachowanie. To przekonanie okazało się prawdą. Aktywność słoneczna kojarzona jest nie tylko z niepokojami społecznymi. Jest to również związane z okresami największego rozkwitu ludzkości. Wraz ze zmianami w architekturze, sztuce i nauce oraz pozytywnymi zmianami społecznymi. Kiedy zaś przestają istnieć przestarzałe struktury, które nie służą ludzkości, otwierają się możliwości zastąpienia ich bardziej odpowiednimi i zrównoważonymi modelami. Te zmiany wpływają na systemy polityczne, gospodarcze, medyczne i edukacyjne, a także na relacje międzyludzkie.

Koherencja Ziemi – Podsumowanie:

Nie jest trudno wyobrazić sobie, że na życie istniejące w ziemskim polu magnetycznym mogą wpływać modulacje tego pola. Mamy zatem taki właśnie okres, gdzie wszystko się zmienia i to bardzo mocno. Pole magnetyczne Ziemi łączy wszystkie żywe istoty oraz przenosi i dostarcza istotne biologicznie informacje na poziomie podświadomości. Trudno też nie zauważyć, że gdy duża liczba ludzi reaguje na globalne wydarzenie ze wspólnym odczuciem emocjonalnym, zbiorowa reakcja może wpływać na informacje dystrybuowane w polu Ziemi. I tak w przypadkach, gdy zdarzenie wywołuje reakcje negatywne, staje się to falą stresu. W przypadkach, w których powstaje fala dodatnia, tworzy ona globalną falę koherencji.

PS. Koherencja, to odczucie powodujące, że świat jest przewidywalny, a wydarzenia przebiegają zgodnie z oczekiwaniami. – August Witti