Najtrudniej poznać samego siebie

Ludzka świadomość - what the fuck

Ludzka świadomość – what the fuck?

w prawdziwie/świadomie/zdrowotnie

Ludzka świadomość – what the fuck? To taki trochę obrazoburczy zwrot, ale co tam... Świadomość nie jest procesem w mózgu, ale rodzajem zachowania. To zachowanie kontrolowane jest oczywiście przez nasz mózg /jak każde inne/, ale pojawia się wówczas, gdy istnieją trzy elementy: komunikacja, zabawa i używanie narzędzi. Interakcja między komunikacją a zabawą rodzi symboliczne gry, a przede wszystkim język. Interakcja między symbolami i narzędziami skutkuje ludzką praktyką.

Ludzka świadomość - what the fuckLudzka świadomość – what the fuck?

Elementy komunikacji, zabawy i używania narzędzi współbrzmiące tworzą mechanizmy, które przekształcają się w czynności kontrolowane. Ludzka świadomość jest zjawiskiem czysto naturalnym /biologicznym/. Świadomość to najwyższy poziom refleksji mentalnej i najwyższy poziom samoregulacji. Aktywność i intencjonalność to główne cechy świadomości. Świadomość to stan życia psychicznego, wyrażający się w subiektywnym przetrwaniu wydarzeń świata zewnętrznego i życiu, a także w relacji z tych wydarzeń.

Świadomość obejmuje myśli, spostrzeżenia, wyobraźnię, samoświadomość itp. W różnych momentach życia może działać jako rodzaj stanu psychicznego, jako sposób postrzegania, jako sposób wzajemnych relacji z innymi. Można ją określić jako punkt widzenia. Postrzegana jest świadomość jako najważniejsza rzecz na świecie. Z drugiej strony wielu uważa ją za zbyt niejasną. Świadomość nie może być niczym innym niż świadomym bytem, a bycie świadomym człowiekiem jest prawdziwą istotą życia, gdyż daje pełnię i to co w nim istotne. Pozwala oprócz spełnienia doświadczyć spokoju, pokoju i miłości, działając na rzecz świata.

Takim pojęciem jak świadomość operowaliśmy już nie raz, a świadomość w istocie to najwyższy poziom umysłowego odzwierciedlenia obiektywnej rzeczywistości. To także najwyższy poziom samoregulacji tkwiący w człowieku. Z ludzkiego punktu widzenia świadomość jawi się jako nieustannie zmieniający się zestaw zmysłowych i mentalnych obrazów, które są bezpośrednio naszym wewnętrznym światem. Świadomość jest zawsze aktywna. Aktywność świadomości przejawia się w tym, że jest skierowana na przedmiot lub obraz. Ma właściwość intencji (kierunku).

Ludzka świadomość – what the fuck? – Podsumowanie:

Zaś obecność tych właściwości determinuje szereg innych cech świadomości, pozwalających uznać ją za najwyższy poziom samoregulacji. Zdolność do refleksji determinuje zdolność osoby do obserwowania siebie, jej odczuć, stanu. Co więcej, bardzo ważna jest obserwacja, to znaczy, że człowiek jest w stanie ocenić siebie i swój stan, umieszczając uzyskane informacje w określonym układzie współrzędnych. Taki układ współrzędnych dla osoby to jego wartości i ideały. Samoświadomość człowieka jako system jego poglądów jest ściśle indywidualna.

PS. Refleksja nad sobą i swymi czynami jest oznaką świadomości. – August Witti

Ale refleksja musi wysnuć jakiś wniosek, który zaś będzie przez nas respektowany.

_______________
#LudzkaSwiadomosc

najnowsze z prawdziwie

Duchowość kwantowości

Duchowość kwantowości. Odkrycie fizyki kwantowej na nowo zdefiniowało sposób, w jaki postrzegamy
trójkąt dramatyczny

Trójkąt dramatyczny Karpmana

Trójkąt dramatyczny jest dobrze znanym modelem psychologicznym. Sporo ludzi powiela ten odwieczny, choć
Translate »
idź do góry