Najtrudniej poznać samego siebie

Mechanika kwantowa

Mechanika kwantowa

w kwantowo/oświecenie/pomysłowo

Wczorajszy felieton o fizyce kwantowej cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Wobec powyższego dzisiaj dla poszerzenia tematu omówię mechanikę kwantową, jako gałąź fizyki odnoszącej się do bardzo małych cząstek. Przyjęta mała skala atomów i elektronów powoduje, że dotychczasowy opis sposobów poruszania się rzeczy codziennych rozmiarów i prędkości, przestaje być użyteczny. „Klasycznie”, obiekty istnieją w określonym miejscu w określonym czasie. W mechanice kwantowej, przedmioty występujące prawdopodobnie w danym miejscu, mają szansę bycia w punkcie A i kolejną szansę bycia w punkcie B. Czym zatem jest …

mechanika kwantowa?

Mechanika kwantowaMechanika kwantowa (QM) przez 100 lat, wyjaśnia kontrowersyjne teorie matematyczne i mechaniczne. Zaczęło się na początku XX wieku, gdy Einstein opublikował teorię względności. W odróżnieniu od teorii względności, nad mechaniką kwantową pracowało bardzo wielu znamienitych fizyków. Stworzono wówczas określenie „właściwości skwantowane” lub „właściwości kwantowe”. Następnie udowodniono, że materia może zachowywać się jak fale.

W 1900 roku niemiecki fizyk Max Planck stworzył równanie, zawierające szeregi liczb, które później stały się podstawą rozwoju QM. Dziś nazywamy to „stałą Plancka”. Teorie kwantowe pomógły wyjaśnić również inne tajemnice fizyki. W 1913 roku, Niels Bohr zastosował hipotezy Plancka do stworzenia „planetarnego układu atomu”. Ukazuje on elektrony na orbicie jądra w ten sam sposób, jak planety naszego układu krążą wokół słońca. Elektrony „skaczą” pomiędzy orbitami, a energia wytwarzana w trakcie przeskoku powoduje powstawanie określonych kolorów światła, zaobserwowane jako linie widmowe.

W 1923r. Arthur Compton ukuł termin „fotonu”, który posłużył do opisywania kwantów energiiW Niemczech fizyk Werner Heisenberg opracował „mechanikę macierzy”. A austriacki fizyk Erwin Schrödinger opracował „mechanikę falową”. Heisenberg i Schrödinger stworzyli model atomu, w którym każdy z elektronowego działa jako fala /określany jako chmura/.

W 1927 roku Heisenberg wykonał kolejny ważny wkład do fizyki kwantowej. Uznał, że skoro materia działa jak fale, niektóre właściwości, takie jak położenie elektronu i prędkości, są „komplementarne”, czyli istnieje granica /w odniesieniu do stałej Plancka/, a jednocześnie położenie może być znane. To zjawisko nazwano „zasada nieoznaczoności Heisenberga”.

Zasady kwantyzacji, dualizm korpuskularno-falowy i zasada nieoznaczoności zapoczątkowała nową erę dla QM. Mechanika kwantowa służy do rozwijania kwantowych teorii nad czterema podstawowymi siłami natury: 1) elektromagnetyzmu, 2) słabe siły jądrowe, 3) duże siły jądrowe, 4) grawitacji. Mechanika kwantowa musi jeszcze stworzyć kwantową teorię grawitacji. Musi zbadać wnikliwiej teorię strun i pętli kwantowej grawitacji.

PS. Wszystko trzeba odkryć samemu. I również przejść przez to zupełnie samemu.

________________
#MechanikaKwantowa

najnowsze z kwantowo

Duchowość kwantowości

Duchowość kwantowości. Odkrycie fizyki kwantowej na nowo zdefiniowało sposób, w jaki postrzegamy

Proste prawo przyciągania

Proste prawo przyciągania. O prawie przyciągania pisałem już wielokrotnie na DZIENNIKU WAREZA.

Świadomość jest magiczna

Świadomość jest magiczna. Abstrahując od relacji ciało-umysł, zwyczajność-niezwykłość, rozum-doświadczenie, a także materia-duch,
Translate »
idź do góry