Mechanizmem rozwiązań jest wiara

Mechanizmem rozwiązań jest wiara

w prawdziwie/świadomie/topowo

Mechanizmem rozwiązań jest wiara. Obraz świata jawi się nam w ten oto sposób. Zakłócenia klimatyczne przyspieszają. Instytucje międzynarodowe ogłaszają niedobory żywności. Miliardy ludzi walczy o przetrwanie. Utrata pracy, wykluczenie i bankructwo, to coraz częstsze przypadki po koronawirusie, a szykuje się nam druga systemowa tura. Instytucje gospodarcze i polityczne nie wykazują żadnych oznak zdolności do rozwiązywania problemów naszych czasów. Konsekwencje załamania się systemu odczuwają ludzie wszystkich wyznań. Religia stoi w obliczu wykluczenia i bankructwa. Kościoły tracą członkostwo, bo ludzie już nie uważają ich za istotne do życia. Podobnież autorytet straciła już władza przez ciągle kłamstwa i degradację społeczną.

Mechanizmem rozwiązań jest wiara

Wiara – Obserwacja:

Tak to wygląda teraz. Konieczne staje się podjęcie działań lokalnych i globalnych. Rodzi się potrzeba nowego przywództwa moralnego. Tym bardziej, że wbrew temu co się dzieje, ludzkość osiągnęła już materialną wystarczalność i obfitość wszystkiego. Tylko podział dóbr jest osadzony w poprzedniej materialistycznej epoce. Konkurencja, chciwość i pogoń za coraz bardziej rozrzutną konsumpcją nie rozwiążą rozwijającego się kryzysu. Rozwiązaniem jest współpraca, wystarczalność materialna i obfitość. Odczuwamy tą obfitość, a ekonomiści, media i politycy nieustannie nas straszą i z chciwości wzywają nas do konkurowania i konsumowania ponad miarę.

Wiara – Rozważania:

Nasza zbiorowa przyszłość w tym momencie zależy od duchowego przebudzenia, które wykracza poza współczesne pojmowanie wiary. Upadające instytucje gospodarcze upadającego systemem, nadal zagrażają przyszłości ludzkości odbierając nam wiarę w siebie i niszcząc nas. Uzasadniają to wiarą w Boga, honor i ojczyznę, a podstawą rozwoju jest wiara w siebie. Tym razem nie w Boga, nie w jakieś systemowe bzdury, ale w siebie w oparciu o rozwój świadomości. Gdy rozpoznamy siebie jako wyraz boskości, zobaczymy, że boskość działa przez nas, a nie dla nas. Obserwując to zaczynamy służyć stworzeniu i zmianom. Służyć wreszcie sobie.

Globalna gospodarka została tak zaprojektowana, aby ułatwić globalną grabież dokonywaną przez międzynarodowe korporacja. Globalne korporacje są jak rak, który rośnie, nie patrząc na nosiciela, od których zależy jego przetrwanie. Musimy zmienić ten system gospodarczy na system lokalnych gospodarek, zastąpić obecne wskaźniki finansowe /PKB/ wskaźnikami zdrowia ludzi i systemów naturalnych jako podstawę oceny wyników gospodarczych, zdecentralizować i zdemokratyzować system pieniężny, o ile go w ogóle nie porzucić. Musimy stworzyć nową politykę podatkową i podział dóbr. Takie projekty istnieją i wołają o głos, a czas ich realizacji nadchodzi.

Wiara – Podsumowanie:

Dalsze życie w kłamstwie, matactwie, poniżaniu, niewolnictwie donikąd nas nie zaprowadzi i widać to teraz wyraźnie. Degradujemy swoją planetę licząc na cud. Że uda nam się przeżyć mimo zniszczeń które tworzymy? Przecież życie zasadza się na wierze, ale wierze w człowieka i jego rozsądek. Wszelkie zakazy, nakazy, całe prawo należy porzucić, gdyż wspiera tylko podziały i degraduje świadomość. Mamy się skupić, na sobie, zarówno w sensie rozwoju świadomości, jak i rozwoju i wzrostu miłości i pokoju. Nie ma już innych racjonalnych możliwości.

PS. Wiata w siebie, podnosi naszą wartość, a ta po ukonstytuowaniu się stwarza nas szlachetnymi, otwartymi, szczęśliwymi i pełnymi pokoju. – August Witti