Najtrudniej poznać samego siebie

Może to pomoże

Może to pomoże

w oświecenie/prawdziwie/zdrowotnie

Może to pomoże. David R. Hawkins, prowadząc badania nad poziomem ludzkiej świadomości, stworzył po 20 latach swojej pracy badawczej listę emocji oraz ich wartościującą skalę. Warto się tym emocjom przyjrzeć, a zwłaszcza ich skali, która wyraźnie ukazuje, które emocje nam pomagają w rozwoju, a które wręcz szkodzą. Skala ta pozwala na rozeznanie, które emocje są pomocne, a których należy definitywnie unikać, chcąc zachować wysoką wibrację lub do niej dążąc. Wielu ludzi nie zdaje sobie zupełnie sprawy, że ich emocje budują świadomość, a chcieli by jednak pójść tą drogą.

Może to pomoże

Może to pomoże

Punktacja obok świadczy o wartości i pozycji danej emocji. Daje nam to rozeznanie w ocenie i ogólną orientację z czego tak naprawdę powinniśmy zrezygnować. Uczucia są uszeregowane od najgorszych w sensie destrukcyjnym, do najlepszych, oświeconych.

Wstyd /20/ – poziom wstydu jest bliski śmierci, która może zostać wybrana z poziomu wstydu jako świadome samobójstwo, albo rezygnacja z życia. Oznaki: zwieszona głowa, oczy skierowane w dół, chęć bycia niewidocznym. Wstyd jest wyniszczającą emocją dla zdrowia i psychiki. Wywołuje choroby fizyczne.

Wina /30/ – poczucie winy to wyrzuty sumienia, samoobwinianie, masochizm, syndrom ofiary. Nieuświadomione poczucie winy prowadzi do chorób psychosomatycznych, skłonności do wypadków i tendencji samobójczych. Poczucie winy powoduje złość, wściekłość, agresję, a nawet w skrajnych przypadkach chęć zabijania.

Apatia /50/ – charakteryzuje się ubóstwem, rozpaczą i brakiem nadziei. Jest stanem bezradności. Efektem apatii może być również śmierć tzw. bierne samobójstwo.

Smutek /75/ – powoduje nieustający żal, cierpienie i depresję. To płacz, osierocenie, wyrzuty sumienia związane z przeszłością. Smutek gości wszędzie i jest ściśle związany z istnieniem, gdy występuje.

Lęk /100/ – lęk zasilany i potęgowany jest wydarzeniami światowymi, które do sielskich nie należą. Ogranicza rozwój osobowości i prowadzi do zahamowań. Człowiek staje się niezdolny do niczego, a już na pewno do obudzenia i dotarcia na wyższy poziom świadomości.

Żądza /125/ – pożądanie zmusza nas do wysiłku skierowanego na osiągnięcie celów lub nagród. Pożądanie jest uzależnieniem, gdy staje się ważniejsze niż życie. Pożądanie implikuje gromadzenie i chciwość, ale może zapoczątkować drogę do osiągania celów takich jak wyższy poziom świadomości.

Gniew /150/ – frustracja prowadzi do gniewu. Gniew to uraza, ale i pragnienie zemsty. Wywodzi się z zablokowanych potrzeb. Rodzi się wówczas frustracja, która wynika z wyolbrzymienia pragnień. Gniew prowadzi do nienawiści.

Duma /175/ – daje pewność. Jednak duma jest defensywna i podatna na zranienia. Duma wynika bezpośrednio z przerośniętego ego. Niesie ze sobą arogancję, bufonadę i wyparcie blokujące wzrost świadomości.

Wszyscy ludzie poniżej 200 mają skłonność do stawania się ofiarą losu.

Odwaga /200/ – na poziomie odwagi, życie jest ekscytujące i inspirujące, stanowiące wyzwania. Tutaj wzrost świadomości staje się osiągalny. Na tym poziomie dajemy światu tyle samo energii ile bierzemy, czyli można by rzec, że jest to stan zerowy.

Neutralność /250/ – pozwala na elastyczność i nieosądzanie. Daje realną ocenę problemów życia. Neutralność jest bezpieczna. Cechuje się brakiem zainteresowania konfliktami, rywalizacją i poczuciem winy.

Gotowość /310/ – to tzw. brama do wyższych poziomów świadomości. Na tym poziomie wzrost jest szybki. Ludzie są przyjaźni, znają swoje zadanie i cel, żyje się im dostatnio. Tutaj następuje uwolnienie od dumy i możliwość dostrzegania swoich wady i niedoskonałości.

Akceptacja /350/ – pojawia się zrozumienie, że to my sami jesteśmy źródłem i twórcami swego życia.  Na tym poziomie nie jesteśmy zainteresowani stosowania określeń dobra i zła. Pojawia się chęć poszukiwania rozwiązań i rozwiązywania problemów, samodyscyplina i opanowanie.

Rozum /400/ – pojawia się, gdy znikają emocje. Rozum cechują inteligencja i racjonalizm. To poziom nauki, medycyny i zwiększonej zdolności konceptualizacji i rozumowania. Poziom ludzi wybitnych. Implikuje ogrom informacji. Paradoksalnie, stanowi główna blokadę do wyższych poziomów świadomości.

Miłość /500/ – na tym poziomie jest bezwarunkowa, niezmienna i trwała. To sposób istnienia polegający na przebaczeniu, ochronie i wsparciu. Miłość nie pochodzi z umysłu. Jej siedliskiem jest serce. Skupia się na życiu we wszystkich jego przejawach. To poziom prawdziwego szczęścia.

Zachwyt /540/ – to poziom uzdrawiania oraz duchowości, domena świętych, mistrzów duchowych i uzdrowicieli. Cechuje się świętą cierpliwością i pozytywnym nastawieniem wobec wszystkiego. Ludzie na tym poziomie mają wpływ na innych, kreują zjawiska, sprawiają, że świat staje się cudowny.

Pokój /600/ – to transcendencja, samorealizacja i świadomość Boska. Percepcja jawi się jako dziejąca się w zwolnionym tempie, zawieszona w czasie i przestrzeni. Obserwator i to co obserwowane mają tę samą tożsamość.

Oświecenie /700 – 1 000/ – poziom ponadczasowych wzorców duchowych, połączenie jaźni ze świadomością i boskością. Możliwość oddziaływania na całą ludzkość. To szczyt ludzkiej ewolucji świadomości. Nie ma już identyfikacji z ciałem fizycznym, które traktowane jest jako narzędzie świadomości. To poziom Jedności ze wszystkim, bez dualizmu. To poziom Chrystusowy.

Może to pomoże – Podsumowanie:

Godna uwagi jest też świadomość zbiorowa, która łączy wszystko i wszystkich. Wystarczy, aby garstka ludzi, tzw. liczba krytyczna, osiągnęła wysoki poziom świadomości, a sam ten fakt spowoduje nagły wzrost świadomości u wszystkich ludzi na świecie.

PS. Cud jest najukochańszym dzieckiem wiary. – August Witti

_________
#Swiadomosc

najnowsze z oświecenie

Kto jest autentyczny?

Kto jest autentyczny?

Kto jest autentyczny? Osoba autentyczna to ktoś, kto ceni przejrzystość, rzetelność i
http://www.augustynski.eu/oswiecenie-popandemiczne/

Oświecenie popandemiczne

Oświecenie popandemiczne. Dotarliśmy ponownie do okresu pandemicznego i albo wyciągniemy wnioski, albo

Czym jest ambicja?

Czym jest ambicja? Aby osiągnąć życiowy sukces, spełnienie marzeń, rozwój osobistej świadomości,
Czym jest lojalność?

Czym jest lojalność?

Czym jest lojalność? Pisałem już czym jest świadomość. Jest ona szlachetnością, która
Co podtrzymuje Matrixa

Co podtrzymuje Matrixa

Co podtrzymuje Matrixa? Jedyne co tak naprawdę podtrzymuje ten fikcyjny świat Matrixa,
Translate »
idź do góry