Najtrudniej poznać samego siebie

My Słowianie

My Słowianie

w patriotycznie/polsko/prawdziwie

My Słowianie. Rdzenny lud indoeuropejski, posługujący się zrozumiałymi językami słowiańskimi, o tożsamym pochodzeniu, zwyczajach, obrzędach i wierzeniach, zamieszkujący Europę wschodnią, środkową i południową oraz pas północnej Azji od Uralu po Ocean Spokojny. Do dzisiaj najliczniejsza grupa ludności indoeuropejskiej w Europie.

My Słowianie

My Słowianie

Słowo Słowianie oznacza ojczyznę, macierz, miejsce pochodzenia człowieka, tam gdzie rwie się dusza. Słowianin to człowiek, który ma swoje dziedzictwo, zawsze dotrzymujący słowa, osoba honorowa i niezawodna. Duch słowiański regenerował się i odnawiał wśród przyrody, w leśnych ostępach.

Tam też pod starym dębem oczyszczał się i odbudowywał w zamyśleniu. Wiele znaków, symboli i herbów ma w sobie zawarte drzewo, zwłaszcza dąb, który symbolizował wieczność, twardość i siłę. Słowianie przetrwali wszelkie najazdy barbarzyńców, najeźdźców, zaborców. Wiele miejsc pradawnej kultury i religii Słowian skrywa jeszcze nasza ziemia, która co jakiś czas odkrywa swoje tajemnice, a są to historie sprzed wielu tysiącleci. Osady, grody, siedziby książąt, pradawne świątynie, piramidy, obserwatoria sięgają wstecz nawet 3-5 tysięcy lat. Starożytna duchowość i religijność plemion Słowian, wyrosła na najlepszych wartościach całego obszaru indoeuropejskich wpływów i idei. Pokój, zgoda, honor, tolerancja i poczucie jedności ludzi z przyrodą.

Słowianie czcili boga Słońca Swaroga, którego święto przypada 1 lipca, czcili także drzewa, zwłaszcza dąb, jawor i leszczynę, podobnie jak winorośla oznaczające wieczność (na szczycie kopca Kraka w Krakowie, który jest usypanym z ziemi grobowcem – najsłynniejszym w Polsce kurhanem, odkryto trzystuletni korzeń dębu). Wszędzie – w sklepieniu nieba wraz ze Słońcem, Księżycem i gwiazdami, na ziemi, w ogniu i wodzie – Słowianie widzieli wyraz świętości. Po Unii w Krewie, tj. wejście Litwy do Unii, Władysław Jagiełło wprowadzał na Litwę wiarę katolicką i niszczył najważniejsze pogańskie miejsca święte, kult świętych borów, węży, świętego ognia.

W Wilnie, w miejscu, gdzie płonął pogański wieczny ogień, stanął wielki ołtarz katedry wybudowanej na cześć biskupa krakowskiego św. Stanisława. Samo przyjęcie chrztu wiązało się z korzyściami politycznymi. Wtedy to kolejni papieże zabronili Zakonowi Krzyżackiemu prowadzenia wojen z Litwą, który w drugiej połowie XIV w. prowadził nadzwyczaj agresywną politykę. Po Unii wojska litewskie i polskie nawzajem się wspierały. Niemniej miejsca kultu pogańskiego lokalnie nadal istniały, jak również pogańskie święte miejsca. Do dzisiaj są odzwierciedlone w chrześcijaństwie, gdyż Kościół dążył do zintegrowania świąt i wierzeń pogańskich z katolickimi.

Religia katolicka bezpośrednio czerpie z wiary pogańskiej, w dużej mierze słowiańskiej. Zwyczaj pisania na drzwiach K M B, czyli imion trzech króli. Kacper, Melchior i Baltazar, wywodzi się z czasów pogańskich gdy nad drzwiami umieszczano symbole ochronne. Litery KMB odpowiadają runom gebo, ehwaz i berkanan, symbolom ochronnym, które już wcześniej były umieszczane nad wejściem.

Krzyż od czasów pogańskich, był świętym znakiem solarnym, boskim symbolem słońca i ognia, często także symbolem płodności. Solarną symbolikę wykorzystywano w ikonografii, liturgii, a pierwsze promienie Słońca i ich źródło – światłość wiekuistą chwalono w pieśniach. Współcześnie najwyraźniej ślady solaryzacji odnajdujemy choćby w ikonograficznym zapisie symbolu IHS lub dość często w kształcie monstrancji.

Święto Bożego Narodzenia – 25 grudnia to nie narodziny Jezusa. Sol Invictus czyli z łacińskiego Słońce Niezwyciężone to bóstwo rzymskie, łączące cechy greckiego Apollona i indoirańskiego Mitry. Był to kult, łączący w sobie elementy mitraizmu, kultu El Gabala i bóstwa solarnego Sol. Kościół wykorzystał ogromną popularność tego święta pogańskiego i pod koniec IV wieku przepisał obchodzenie w tym dniu świąt Bożego Narodzenia.

Zielone Świątki to polska ludowa nazwa święta majowego. Pierwotnie związanego z przedchrześcijańskimi obchodami święta wiosny, z siłą drzew, zielonych gałęzi i wszelkiej płodności. Obecnie potoczna nazwa święta kościelnego Zesłania Ducha Świętego, nazywane też sobótkami /Polska południowa/ lub palinockami /Podlasie/. Ludowe obyczaje związane z Zielonymi Świątkami mają swe źródła w obrzędach pogańskich. Wpisane są w rytm przyrody, oczekiwanie nadejścia lata, miały zapewnić obfite plony. W tym celu palono ognie, domy przyozdabiano zielonymi gałązkami, tatarakiem, kwiatami.

Noc Świętojańska czyli wigilia św. Jana to święto obchodzone w nocy z 23 na 24 czerwca, tzw. Nocy Kupalnej, której zmieniono patrona na Jana Chrzciciela i zaczęto zwać go nawet Kupałą, bo stosował chrzest w formie rytualnej kąpieli. Święto Matki Boskiej Gromnicznej, czyli przyniesiona z kościoła zapalona gromnica /wielka świeca/, miała wróżyć szczęście. Zapalona gromnica w oknie chroniła przed uderzeniem pioruna. Przy umierającym miła łagodzić cierpienia. Odpędzać wilki i przede wszystkim wilkołaki, w które mocno wierzono.

Święto Zwiastowania NMP – Maryja jako zwiastunka i patronka budzącej się do życia przyrody. Ze świętem tym łączy się pogański kult bociana, którego wypatrywano i zapraszano okrzykami, by założył gniazdo w domostwie, co przynosić miało szczęście. Zaduszki, to odpowiednik pogańskiego święta Dziadów i tradycyjna nazwa katolickiego 2 listopada, w dzień po dniu Wszystkich Świętych. Składane niegdyś zmarłym w ofierze pokarmy zastąpiono kwiatami i zniczami. Modlitwa sama w sobie to nic innego jak pozostałość po inwokacjach magicznych mających na celu przymilenie się bóstwom lub bóstwu. Topienie Marzanny to symbol bogini, którą w rytualny sposób palono bądź topiono w czasie wiosennego święta Jarego, aby przywołać wiosnę. Obecnie obrzęd łączony jest z nastaniem kalendarzowej wiosny 21 marca i przypadającym na ten okres Jarym Świętem.

Zatem komu zależy na wykorzenieniu naszej słowiańskiej kultury, która istniała na długo wcześniej niż najstarsze kultury europejskie? Gdy Niemcy byli jeszcze niemi, o Izraelu nikt jeszcze nie myślał, a Ameryka maiła dopiero się odkryć. Co i komu jest solą w oku i dlaczego niby to my mamy o swojej kulturze i tradycjach zapomnieć? Po co nam wielokulturowość skoro Słowian ci u nas dostatek i wszyscy mamy te same geny, tradycje, kulturę i wierzenia? Braterstwo, honor, siła w jedności, kult przyrody to nasze cechy słowiańskie, tego się nie da wykorzenić i zapomnieć.

PS. Słowiańska dusza łagodna i łzawa, jeśli ktoś ją szturcha, to już inna sprawa …

_______
#Kultura

najnowsze z patriotycznie

Strach Covidian

Strach Covidian

Strach Covidian – rządy państw wykorzystują strach do kontrolowania i manipulowania populacją
Żyjemy bez autorytetów

Żyjemy bez autorytetów

Żyjemy bez autorytetów. Nie tak dawno szanowało się wiedzę, zdolności, umiejętności ba,
Na co nam polityka

Na co nam polityka

Na co nam polityka? Nieustannie doniesienia prasowe na temat polityki budzą spore
Translate »
idź do góry