Najtrudniej poznać samego siebie

Nie dla Unii Europejskiej 1

Nie dla Unii Europejskiej

w patriotycznie/polsko/prawdziwie

Szwajcaria to państwo federacyjne w Europie Zachodniej, w którym obowiązuje forma demokracji bezpośredniej i które nie należy do Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nie posiada też Trybunału Konstytucyjnego, a każdy obywatel płci męskiej posiada stały dostęp do broni i należy do korpusu obronnego kraju.

Nie dla Unii Europejskiej!

switz1Szwajcaria, znana nam wszystkim, jest federacją demokratyczną oraz parlamentarną, gdzie na szeroką skalę wykorzystywana jest instytucja referendum / tzw. demokracja bezpośrednia/. Szczególnie silna jest tam pozycja parlamentu i władz kantonalnych. Ustrój parlamentarno-komitetowy jest zbudowany na braku rozdziału pomiędzy władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. To państwo federalne, podzielone na kantony mające charakter organizmów państwowych. Konstytucja jasno określa podział kompetencji między federacją a kantonami. Zgromadzenie Federalne /parlament/ jest tam najwyższą władzą ustawodawczą. Nie ma tam instytucji sądownictwa konstytucyjnego /brak Trybunału Konstytucyjnego/. Wszelkie konflikty rozstrzygane są przez sam parlament. On też wybiera siedmiu członków wykonawczej Rady Federalnej /rządu/ i Trybunału Federalnego. Szwajcaria jest państwem konserwatywnym, o dużych tradycjach demokratycznych. Wśród państw Europy Szwajcaria ma najwyższy “wskaźnik wolności”, a w rankingu ogólnoświatowym zajmuje czwarte miejsce. To kraj wysoko rozwinięty i jeden z najbogatszych na świecie, jest też finansowym centrum Europy i świata. Wciąż napływający kapitał pozwala na wyspecjalizowany przemysł, rozwój już i tak rozwiniętego rolnictwa i turystyki. Produkt krajowy brutto Szwajcarii to 42 003 USD na 1 mieszkańca. To bardzo bogaty kraj i niezwykle zaradni obywatele.

Mimo nielicznych złóż surowców mineralnych, kraj ten radzi sobie znakomicie. Podstawą energetyki jest tutaj energia odnawialna wytwarzana w elektrowniach wodnych i jądrowych. Coraz prężniej działa wytwarzanie energii wiatrowej i solarnej. Rozwinięty jest głównie przemysł elektromaszynowy, chemiczny i spożywczy. Użytki rolne zajmują ok. 36% całej powierzchni kraju, chów i hodowla to ponad 80% wartości produkcji rolnej. Lasy zajmują ok. 31% powierzchni kraju i są pod ścisłą ochroną. Szwajcaria dysponuje dwoma rodzajami sił zbrojnych, siły powietrzne i wojska lądowe. Wojska liczą 135 tys. żołnierzy zawodowych oraz 77 tys. rezerwistów i są 27 siłą militarną świata. Każdy obywatel Szwajcarii ma swobodny dostęp do broni i w razie konieczności może stanąć w obronie kraju. Szkoły podstawowe i średnie w Szwajcarii są bezpłatne, bezpłatne są także obiady dla uczniów oraz podręczniki. Płatne natomiast są państwowe szkoły wyższe /ok. 2000 zł za semestr/, natomiast studenci z uboższych rodzin otrzymują stypendia. Dominującą religią w Szwajcarii jest chrześcijaństwo, katolicyzm /38,2%/ i Szwajcarski Kościół Reformowany /26,9%/, inne religie to 1,6% populacji kraju. Zatem mamy tutaj wzorowe państwo z małym rządem i biurokracją, bez Trybunału Konstytucyjnego, nie należące do Unii Europejskiej, ze swobodnym dostępem do broni. Da się? Da! Można? Można! Szkodzi to w czymś? Wręcz przeciwnie! Zatem NIE dla Unii Europejskiej!

PS. Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz, a jak będziesz miał kluczy chmarę, to może zostaniesz Szwajcarem.

___________________
#NieDlaUniiEuropejskiej

ostatnie z patriotycznie

Na co nam polityka

Na co nam polityka

Nieustannie doniesienia prasowe na temat polityki budzą spore emocje. Świat nie chce
Wiara przyrodzona 3

Wiara przyrodzona

Polskością interesuję się od dziecka, bo zostałem tak wychowany, zgodnie z tradycją. Od
Jesteś Polakiem?

Jesteś Polakiem?

Co to właściwie oznacza? Co sprawia, że wraz z tym słowem odczuwamy?
Odrobiona lekcja

Odrobiona lekcja

Wnioski polityczne, które nasuwają się po ostatnim, kończącym się roku, są bardzo
Translate »
idź do góry