Najtrudniej poznać samego siebie

Nie taki Duda straszny jak go malują

Nie taki Duda straszny jak go malują

w patriotycznie/polsko/prawdziwie

Nie taki Duda straszny jak go malują. Zaczął się dialog, którego nie było: stowarzyszenie KoLiber przygotowało program „Wizja dla Młodego Pokolenia”, zawierający min. postulat podwyższenia kwoty wolnej od podatku, możliwość założenia firmy na próbę, obniżenie kosztów pracy czy zainicjowanie dyskusji nad radykalną reformą systemu emerytalnego, a sztab Andrzeja Dudy zwrócił uwagę na te postulaty i przyjął je w całości jako swoje.

Nie taki Duda straszny jak go malująNie taki Duda straszny

Dążność do uwolnienia przedsiębiorczości, stwarza dobry grunt do przeprowadzenia ważnych reform i całkowitego przeorientowania spojrzenia elit politycznych na tematy gospodarcze. Andrzej Duda jest jedynym kandydatem wyborów prezydenckich, który zwrócił uwagę na wolnorynkowe postulaty. Stworzył też cztery filary rozwoju państwa, które bacznie będę śledził.

I filar: rodzina

Stworzenie z Polski kraju przyjaznego swoim obywatelom, który będzie umiał pomagać słabym i nie będzie musiał bać się silnych. Obecnie w Polsce mamy władzę, która boi się silnych, ale nie waha się uderzyć w najsłabszych. To wymaga zmiany, wymaga gruntownej naprawy, odbudowy, silnego wsparcia ze strony uczciwej władzy. Wśród zapowiedzi programowych Dudy znalazło się: 500 zł miesięcznie na każde dziecko w biedniejszej rodzinie i 500 zł na drugie dziecko w zamożniejszych, wsparcie rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi, uprawnienia emerytalne dla rodziców, którzy zajmowali się przez wiele lat domem.

Jako prezydent przygotuje projekt przywrócenia wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Zadeklarował, że przedstawi program mieszkaniowy dla młodych małżeństw; mieszkania miałyby powstawać na gruntach Skarbu Państwa i być realizowane, pod nadzorem rządu, przez polskie firmy budowlane. Mówił też o likwidacji VAT na ubranka dziecięce, tworzeniu szans zawodowych dla młodych w Polsce, aby nie musieli pracować za granicą, a także o daniu możliwości wyboru rodzicom, czy posłać dziecko do szkoły w wieku 6 czy 7 lat oraz o możliwości konsultacji programów szkolnych z rodzicami.

II filar: praca

Duda obiecuje „rzetelną odbudowę” gospodarki i polskiego przemysłu, wsparcie polityki rządu prowadzącej do tworzenia miejsc pracy i wsparcia dla polskich przedsiębiorców. Program „Polska mój dom” będzie dawał preferencje młodym przedsiębiorcom oraz wsparcie dla tych, którzy chcą otworzyć własną działalność, a także tworzący program staży. Zaproponował podwyższenie kwoty wolnej od podatku, która powinna wynosić 8 tys. zł. Zapowiedział również powołanie przy prezydencie Rady Przedsiębiorczości, która miałaby pracować nad zreformowaniem systemu ubezpieczeń społecznych i ułatwieniami dla polskich przedsiębiorców.

III filar: bezpieczeństwo

Duda zapowiedział starania o twardą infrastrukturę NATO w Polsce, wniesienie projektu ustawy chroniącej przed wykupem polskiej ziemi przez obcokrajowców. Należy prowadzić aktywną, suwerenną politykę zagraniczną i powrót do partnerskiej współpracy Grupy Wyszehradzkiej. Mówił o konieczności powołania Polskiej Szkoły Dyplomacji pod patronatem prezydenta, premiera i szefa MSZ, kształcącej młodych dyplomatów. Za konieczne uznał powołanie instytucji, która będzie się przeciwstawiała kłamstwom historycznym dotyczącym Polski. Zapowiedział też ubieganie się Polski o członkostwo w G20. Ocenił, że polski przemysł powinien pozostać oparty na węglu. Wymiar sprawiedliwości wymaga gruntownej zmiany, a prokuratura powinna wrócić pod kontrolę rządu.

IV filar: dialog

Prezydent musi być patronem dialogu! Prezydent musi rozmawiać z różnymi środowiskami, ze społeczeństwem, ale na końcu musi wziąć odpowiedzialność za swoja decyzję.

Nie taki Duda straszny jak go malują – Podsumowanie:

Te postulaty do mnie przemawiają, nie widzę w nich katolskiej indoktrynacji, ani epatowania wiarą, która powinna być osobistą sprawą każdego. Natomiast przestrzeganie prawa, uczciwość i praworządność, jest dla mnie jak najbardziej jasna i zrozumiała. Nie mam tutaj nic do zarzucenia. Podoba mi się to co czytam i jestem skłonny uwierzyć w szczere chęci. Ale jak wiadomo szczerymi chęciami piekło wybrukowane, zatem będę śledził co w trawie piszczy. Jestem optymistą, bo nie taki Duda straszny jak go malują!

PS. Natomiast nie dziwię się strachowi, który panuje wśród rodaków. Zwłaszcza tych o upapranych rękach. Skoro już raz PIS próbował rozliczyć urzędującego prezydenta Lecha Wałęsę i wprowadzić lustrację, skoro dekomunizacja była zawsze celem tej partii, to strach jest uzasadniony.

___________
#AndrzejDuda

najnowsze z patriotycznie

Strach Covidian

Strach Covidian

Strach Covidian – rządy państw wykorzystują strach do kontrolowania i manipulowania populacją
Żyjemy bez autorytetów

Żyjemy bez autorytetów

Żyjemy bez autorytetów. Nie tak dawno szanowało się wiedzę, zdolności, umiejętności ba,
Na co nam polityka

Na co nam polityka

Na co nam polityka? Nieustannie doniesienia prasowe na temat polityki budzą spore
Translate »
idź do góry