Niedualny

Niedualny

w kwantowo/oświecenie/prawdziwie

Niedualny definicyjnie to stan psychologiczny i fizyczny zarazem, w którym świadomość, obserwator oraz świadomość obserwowanego obiektu są nierozdzielne. Mentalny stan niedualności może być na tyle intensywnie świadomy, że staje się fizycznym stanem niedualizmu i przyczynia się np. do poprawy warunków życia. Tak w skrócie wygląda świat …

niedualny.

NiedualnyStan niedualny jest poza nazwami, koncepcjami i myślami. Mimo tego nazwy, koncepcje i myśli mogą się w nim przejawiać. Dlatego wszelkie werbalne rozważania i tworzenie nowych zjawisk w świecie niedualnym nie mają sensu. Odczuwanie tego stanu jest osobiste i jest to pełne głębokiego wyrazu doświadczenie. Niedualizm nie może być osiągnięty poprzez skupienie, czy koncentrację umysłu, a tylko poprzez rozpoznanie stanu faktycznego – uważność. To nie magiczny, niedosięgły stan, to prosty wybór – czy jestem człowiekiem odpowiedzialnym za to co robię, czy nie. I tyle.

Ten niedualny stan jest dosyć często traktowany jako zwieńczenie poszukiwań duchowych. Jednakże zawsze można dalej, ciągle więcej i wszystko my kreujemy, a w zasadzie ja. Racjonalny umysł czerpie z doświadczenia naszych zmysłów i przez to ze swej natury musi być dualistyczny. Widzi on wszystko w kategoriach przeciwstawieństw: ducha i materii, przedmiotu i podmiotu, prawdy i błędu, dobra i zła. A w świecie niedualnym dobra i zła nie ma. Nie ma podziałów. Wszystko jest wszystkim.

Niedualność występuje we wszystkich zaawansowanych systemach duchowych i jako taka jest celem ostatecznym najróżniejszych praktyk. Science and Nonduality skupia od lat zainteresowanych i aktywnych w temacie niedualności. Dlaczego słowo “dualność” nie ma przeciwieństwa? Bo w niedualności występuje “brak”, a przeciwieństw po prostu nie ma.

Brak dualności przejawia się brakiem wrogów, przeciwników, odpowiedzialnych, winnych – tzw. ktosia. Jesteś tylko ty – tu i teraz. Zatem odpowiedzialny jesteś za wszystko, co stwarzasz. A że stwarzasz nieświadomie to twoja broszka. Naucz się być świadomym. Świadomym swojej kreacji i odpowiedzialności. Zrób tak aby wszystko zawsze było w porządku i abyś był w zgodzie ze sobą.

Założenie:

To tak jakbyś założył, że jesteś w swoim życiu Bogiem, albo wielkim architektem, albo doskonałym reżyserem i tworzysz swoje dzieło życia. Co robisz? Czy niszczysz wszystko co piękne, dobre i wspaniałe, czy kreujesz te piękne rzeczy? I drugie pytanie. Czy jak już założyłeś, że jesteś Bogiem w swoim życiu, to czy ponosisz odpowiedzialność za wszystko, czy nie? A jak dojdziesz do wniosku, że jednak powinieneś ponosić odpowiedzialność za wszystko, to zadaj sobie kolejne pytanie. W takim razie dlaczego to sobie robię, co robię? I dlaczego nie jestem spełniony, zdrowy, zadowolony i szczęśliwy? Po co sobie to robię?

Rozwój tzw. świadomości to nie zawody, nie test, nie zdobycze i kolejne wtajemniczenia. To proste pytanie. Jesteś na tak, czy na nie? I tyle. A będąc świadomym nie dostrzegasz dualności. Dostrzegasz natomiast wszystko, pełniej i szerzej. Nie niesie to jednak cierpienia, bo go tu nie ma. Tam gdzie miłość, tam nie ma cierpienia.

PS. Ty wybierasz – dualny, czy niedualny.

__________
#Niedualnosc