Niewiedza historyczna degraduje

Niewiedza historyczna degraduje

w patriotycznie/polsko

Niewiedza historyczna degraduje. Współczesny świat, jak ten sprzed wieków, jest nadal brutalny, zakłamany i pełen podbojów. Jak się okazuje orężem jest nieznajomość historii. Bezczelni, obłudni piewcy, krzyczą i grożą polskim antysemityzmem, fałszywą odpowiedzialnością za niepopełnione zbrodnie i zakłamaniem historii. A gro społeczeństwa, z lenistwa i ignorancji, kultywuje liberalną niewiedzę i ciągnie nas ku dołowi.

Niewiedza historyczna degraduje

Niewiedza historyczna degraduje

W dużej mierze te zakłamania historyczne dotyczą historii żydów na ziemiach polskich, ale nie tylko. Uknuta została nowa fałszywa metoda dokumentalno-historyczna. Opiera ona swe działania nie na badaniach i dochodzeniu prawdy, a na pseudo historycznych objawieniach /J.T. Gross/.

Wymyślanie faktów, świadków, których nie było i być nie mogło, opisywanie wydarzeń w sposób wątpliwy i zakłamany. A jeżeli do tego dokładają się sami Polacy, to już jest groźba podważenia status quo i racji stanu. Tak stało się z Jedwabnem, z polskimi obozami zagłady. Polskim antysemityzmem i polską odpowiedzialnością za mord żydów w trakcie II Wojny Światowej.

Otóż np. liczba żydowskich ofiar Holocaustu niemieckiego w Polsce jest szacowana na prawie 6 milionów. Jest to liczba obowiązująca na świecie, a jej podważanie grozi sankcjami prawnymi. Jak wobec tego badać temat, skoro podane są końcowe wartości? Podobnie ma się sprawa z żydami kolaborantami. Oficjalnie narzuca się, że nie współpracowali zarówno z Hitlerem jak i później po zmianie okupanta, polską SB /Służbą Bezpieczeństwa/.

Oczywiście dowodów na współpracę, kolaborację i mordowanie Polaków jest wiele, ale są one ukrywane i wręcz niszczone. Co w takim razie jest prawdą, a co nie? O sekcie frankistów, wewnątrz judaizmu, mało co się wspomina. To temat na tyle wstydliwy, że unikany jak w przypadku diabła i święconej wody. Przez te kłamstwa i przeinaczenia okazuje się, że Niemców czyli nazistów, bo te dwa wyrazy nie działają rozłącznie, w ogóle nie było, byli natomiast „polscy naziści”.

Czyli sami Polacy wywołali wojnę, zburzyli swój kraj i wymordowali ludność. Ta paranoja zaszła na tyle daleko, aby stworzyć unikalny zwrot „polskie obozy zagłady”. A teraz po latach cały świat już swobodnie posługuje się tym zwrotem i znaczeniem tak sprytnie przeinaczonym w historii.

Żydzi w swojej historiografii to naród bezczelny, zakłamany, rozwrzeszczany i bezpardonowy. Wrzeszczący o polskim antysemityzmie i odpowiedzialności Polski za cierpienia żydowskie. Dla nich nasz brak znajomości historii, bagatelizowanie jej i przyjmowanie kłamliwej na wiarę jest na rękę. I nie chodzi tutaj już o 65 mld dolarów, tutaj chodzi o całość naszego kraju.

Bogactwa i ziemie, a także nas jako niewolników. I tak długo będą stanowić siłę, jak długo my nie będziemy się uczyć historii, tej prawdziwej. Dopóki nie posiądziemy wiedzy by z nimi rozmawiać, nie na podstawie wymysłów i bajek, ale na podstawie niezbitych faktów.

Dlatego ta wiedza jest tak ważna. Ważni są jej głosiciele z Grzegorzem Braunem na czele i dlatego polska historia w szkołach powinna być priorytetem. My sami, Polacy, boimy się mówić o żydach, bo tak nam wpojono, że strach, że potępienie. Dlaczego pytam? Kto nam wpoił jak nie sami żydzi, poprzez swe komanda u władzy. Poprzez urzędników i decydentów, skąd się wziął ten strach? Głównie z mało zrozumianego antysemityzmu, który zamiast jako wyniszczanie narodu, narzucony nam jest jako, postawa wyrażająca uprzedzenie, niechęć, wrogość i dyskryminację.

A cóż to, nie wolno mi mieć uprzedzeń? Nie mogę być niechętny? A co to jest wrogość jak nie biję, albo dyskryminacja jak znam i częstokroć szanuję? Cóż to jest jak nie pociskanie pierdół? A obecnie, gdy żydzi finansują cały islamski ruch imigracyjny. Chcą zrobić sobie miejsce i jednocześnie rozwalić Europę, aby ją zasiedlić, nie mogę ich za to oskarżać i nie lubić? No chyba żart. Niewiedza historyczna degraduje nas Polaków wobec świata.

PS. Nie bój żyda, żydek w wodzie nie bodzie.

______
#Zydzi