Najtrudniej poznać samego siebie

Nowe JA

Nowe JA

w kwantowo/oświecenie/prawdziwie

Nowe JA. Przebudzenie świadomości to przejście od obecnego poczucia siebie i poznawania opartego na myśleniu pojęciowym /materialistyczna koncepcja świata, newtonowska/, do nowego sposobu poznawania i bycia /duchowa koncepcja świata/. Jest to przesunięcie punktu ciężkości świadomości w stronę wolności, ale też nauka i praktyka świadomości „otwartego” serca. To przebudzenie jest kluczem do transformacji świadomości, która zaś prowadzi do zdolność do życia w wolności, dobrobycie, zdrowiu i miłości.

Nowe JA

Nowe JA

Zmiana tożsamości

Przebudzenie to zmiana tożsamości i zmiana sposobu poznania. Transformacja ta jest przesunięciem przytomnej świadomości z tła naszej świadomości na pierwszy plan naszego życia. Zazwyczaj skupiamy się na przemykających myślach i emocjach oraz nieustannym szukaniu szczęścia poza sobą. Nie zauważamy swojej świadomości przebudzenia. Przebudzenie to nie zmiana naszej wiary czy czegokolwiek z zewnątrz, to zmiana wewnątrz i tylko ty możesz to uczynić.

Zamiana umysłu

To zamiana umysłu opartego na myślach i emocjach na świadome poznawanie. To dzięki tej świadomości możemy kreować, łączyć i inicjować wszelkie doświadczenia. To nieustanny stan uczucia euforycznego bycia zakochanym, bezinteresownej służby i uśmiechu wobec świata, postawy wobec niego. Ale też stan zapomnienia siebie. Świadomość jest niewidzialna, bezforemna, bezgraniczna i ponadczasowa, ale jest podstawą naszej istoty. Zamiast nieustannej konfrontacji z myślami, wspomnieniami, rolami, by się identyfikować, uczymy się wiedzieć. Wówczas możemy wyłączyć nasze myśli, emocje i doznania. Świadomość zapewnia dobre samopoczucie, wolne, kochające i bezpieczne.

Nowe JA – Podsumowanie:

Świadomość nie jest myśleniem, ani też nie jest związana z myślami. Wówczas to dostrzegamy, że myśli, emocje, uczucia nie są tym, kim jesteśmy. Świadomość jest źródłem umysłu, niosącym pokój i miłość bezwarunkową. „To jest to, co czujesz, aby być otwartym”. To jest jak robienie czegoś w nieustannej intuicji. Wówczas jesteśmy wszystkim, czujemy jedność z całym życiem. Poprzez oderwanie od gadatliwego umysłu i emocji, odkrywamy stan dobrobytu poprzez uspokojenie i zmianę naszych myśli. Świadomości nie musisz się uczyć, można ją dostrzec i bezpośrednio doświadczyć w jednej chwili w sobie lub poza. To nowe JA. Trzeba tylko się odważyć. To zaś przynosi wielką ulgę i spokój.

PS. Myśli fałszywe, myśli zdradliwe, co żeście mi uczyniły? – August Witti

_____
#Mysli

najnowsze z kwantowo

Zmiana rzeczywistości

Zmiana rzeczywistości. Każdy kreuje własne życie. Wielu robi to już świadomie, ale

Kształtuj swoją wyobraźnię

Kształtuj swoją wyobraźnię. Wyobraźnia to najlepsza część człowieczeństwa. Nie ma na świecie
Translate »
idź do góry