Najtrudniej poznać samego siebie

O islamie i mahometanizmie

w europejsko/prawdziwie/topowo

O islamie i mahometanizmie!

Islam to religia monoteistyczna, pierwsza na świecie pod względem liczby wyznawców – 2,1 mld dusz. Świętą księgą islamu jest Koran, a zawarte w nim objawienie ma stanowić ostateczne i niezmienne przesłanie Boga do ludzi. Islam bywa określany jako mahometanizm.

islam3Islam w języku arabskim oznacza poddanie się Bogu. Muzułmanie wierzą, że wersety Koranu zostały objawione Mahometowi poprzez Archanioła Gabriela, pomiędzy 610 r. n.e., a jego śmiercią 8 czerwca 632 roku. Podstawę islamu tworzy pięć zasad i obowiązków muzułmanina: wyznanie wiary w jedynego Boga /szahada/, pięciokrotna modlitwa w ciągu doby, post w miesiącu ramadan, jałmużna na rzecz ubogich i pielgrzymka do Mekki przynajmniej raz w życiu. Przesłanie Mahometa początkowo głoszone było wśród przedstawicieli plemion arabskich, z czasem jednak rozpowszechniło się na całym świecie, a ostatnio go wręcz zalewa. Arabowie w tej chwili stanowią tylko 20-25% wyznawców islamu.

Koran to m.in. wezwanie do wojny przeciwko niewiernym, do walki zbrojnej o zwycięstwo islamu (Kital), bądź jako wzywający przede wszystkim do walki duchowej (tzw. Większy Dżihad). Ta zbrojna walka z niewiernymi jednoczy Arabów, a hasło „nie ma bóstwa prócz Allaha” ciągle rozwija postawę gotowości walki dżihadu, gdyż islam jest ciągłą obroną Allaha. Wszelki sprzeciw przeciw Allahowi i kalifatowi jest karany śmiercią. Zatem dobrze byłoby przyjrzeć się temu z uwagą i dokładnie zrozumieć, że islam nie jest religią pokoju, a jeżeli ktoś tak twierdzi, to po prostu kłamie.

Drugim zagadnieniem poruszanym w tym felietonie jest sprawa i prawa kobiet. Zagadnienie sytuacji kobiet w krajach muzułmańskich należy do najbardziej kontrowersyjnych. Wersety Koranu dotyczące kobiet są różnie interpretowane w zależności od kontekstu, czasu, sytuacji politycznej i społeczno-ekonomicznej. W obowiązkach religijnych, tj. modlitwa, jałmużna, post, pielgrzymka, kobieta ma te same obowiązki co mężczyzna. W wielu innych teoretycznie także. Ale, jako że Koran jest trudny do przetłumaczenia, to i zasady są płynne. Jedni, bardzo nieliczni, szanują kobiety, inni nie uważają je za równorzędnych partnerów. Kobieta nie może wybrać męża, może być bita, ba, nawet zabita i zjedzona przez męża. Są wersety koranu mówiące jak bić kobietę. Kobieta musi być skromną, nosić hidżab, ograniczający swobodę w wyborze ubioru. Co prawda skromność obowiązuje obie płci, ale mężczyzną europejska swoboda ubioru jest wybaczana w imię walki o Allaha. Wielu muzułmanów uważa, że kultura zachodnia urąga godności kobiety.

Bardzo istotną sprawą jest wielożeństwo. Kultura arabska powszechnie akceptuje poligamię. Sam Mahomet po śmierci żony zmienił radykalnie zachowania seksualne. Ożenił się z 6-letnią Aiszą, a oprócz niej miał 12 konkubin, z którymi miewał stosunki seksualne. Nakazał również swoim wyznawcom zawieranie małżeństw z wdowami poległych kolegów i to z tak wieloma, jak tylko można. Każdy powinien mieć do czterech żon odpowiednio do majątku. Obecnie uznaje się, że mężczyzna może mieć cztery żony i dowolną liczbę konkubin.

Zatem ta europejska otwartość na islam jest cofnięciem się o 100 lat np. w prawach kobiet, wolności wyznaniowej i w ogóle wyrzeczeniem się kultury zachodniej. Smutne, że wielu tego nie widzi, jeszcze gorsze, że nie rozumie, a najgorsze, że są tak otumanieni, że wierzą w multi-kulti. Przerażające. Dlatego Polska, a także cała grupa wyszehradzka, ze swoim chrześcijaństwem, ma szansę się ustrzec przed analfabetyzmem kulturowym i wewnętrznym rozlewem krwi bratniej.

PS. Wiedza jeszcze nikomu nie zaszkodziła, a niejednokrotnie pomogła.

_______
#Islam

najnowsze z europejsko

Gesara i Nesara

Gesara i Nesara

Gesara i Nesara – Zaczęło się lata temu w Stanach Zjednoczonych. Gdy
Sorry Europo

Sorry Europo

Rumakowanie się skończyło, czas na refleksję. Wulkanolodzy ostro alarmują. Siedzimy na beczce
Translate »
idź do góry