Najtrudniej poznać samego siebie

Obecne czasy

Obecne czasy

w filozoficznie/prawdziwie/świadomie

Obecne czasy – żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Jest taka chińska klątwa filozoficzna „obyś żył w ciekawych czasach”. Dzisiaj i my doświadczamy tej ciekawości czasów, ale i braku pokoju i spokoju. Chciałbym przedstawić garść informacji o obecnych czasach, ale dosyć często informacji nie jawnych, bo wielce szkodzących systemom.

Obecne czasyObecne czasy

Pierwszym zagadnieniem, które chcę omówić jest trójkąt dramatyczny Karpmana. Otóż trójkąt Karpmana to symboliczny schemat zachowań obrazujący zachwianie równowagi w relacjach i przechodzenie od roli wybawiciela, poprzez rolę ofiary, do roli prześladowcy.

Co ciekawe wszyscy ludzie żyjący na świecie, jeśli wejdą w ten schemat, zaczynają odgrywać poszczególne role zamiennie. To istotna sprawa, gdyż właśnie stajemy jako ludzie w takiej sytuacji.

Istotą trójkąta Karpmana jest wchodzenie w trzy określone role /wybawiciel, ofiara i prześladowca/ w procesie naprzemiennym, tj. kolejne role następują po sobie w cyklach różnej długości. Osoba angażująca się w relację wybiera początkowo tę rolę, do której najbardziej przywykła w swoim dotychczasowym życiu. Na ogół jest to rola wybawiciela. Przejmuje odpowiedzialność za inne osoby, wykonuje za nie określone czynności. Konsekwencją postawy wybawiciela jest rola ofiary. Powoduje to najpierw frustrację, a następnie niekontrolowane wybuchy gniewu.

W tym momencie osoba bądź grupa osób przechodzi do roli prześladowcy. Ofiara prezentuje się jako osoba biedna, wymagająca pomocy. Nisko ocenia siebie przez co stopniowo przechodzi do pogardy dla zaistniałej sytuacji i zależności, w jakiej pozostaje. Zaczyna wyrażać niezadowolenie w sposób werbalny i wybuchowy. W tym czasie ofiara wchodzi w rolę prześladowcy. Prześladowca obwinia, poucza i krytykuje, a także formułuje nakazy i atak. Egzekwuje swoje racje poprzez pasywne zachowania i agresję. Role wybawiciela i prześladowcy łączy silna potrzeba dokonania zmian w innych osobach, z którymi pozostają w interakcji.

Drugim zagadnieniem jest prawda uniwersum – „jeśli w coś wierzysz to istnieje, jeśli nie – to nie”. Jak to należy rozumieć? Wszystko co zasilasz swoją energią, a w tym uważnością, czyli zainteresowaniem, emocjami, uwagą, ba, rozumem, wszystko to się wydarza, gdyż dostaje niezbędnej energii od nas, aby istnieć. Są to wszystkie negatywy naszego życia, emocje i interakcje. Jak zapobiegać? Nie wchodzić w to wszelkimi sposobami, np. wyrzucić mas media ze swojego życia, wyrzucić negatywność, a zastąpić to pozytywnymi myślami i zachowaniem.

Trzecim zaś zagadnieniem w obecnych czasach jest rola jaką odgrywa grupa Anonymous. Anonymous to globalna, zdecentralizowana grupa aktywistów sprzeciwiająca się ograniczaniu wolności obywatelskich, korupcji, konsumpcjonizmowi, cenzurze, fair use, ale również praktykom kościoła oraz łamaniu praw zwierząt. Anonymous jest również definiowana jako ideologia dążąca m.in. do sprawiedliwości, obrony wolności obywatelskich oraz rozwiązania innych problemów społecznych. To wszystko określa się mianem anarchii.

Anonymous to jedyna grupa, która wypowiedziała wojnę Putinowi w sprawie napaści zbrojnej na Ukrainę. Grupa, która kierując się szlachetnością i dobrocią, staje po stronie uciśnionych. To oni obnażają nam prawdę, że systemy są dla człowieka szkodliwe, osłabiające i zniewalające. To prawdopodobnie dzięki nim dowiemy się jaka jest prawda na temat tego, w co tak gorąco wierzymy. I to właśnie spowoduje obudzenie nawet zatwardziałych umysłów.

Obecne czasy – Podsumowanie:

Czas zobaczyć co się tak naprawdę dzieje, a nie formować nowych bogów i uwłaczającą wiarę.

PS. Jeśli w coś wierzysz, to istnieje, jeśli nie – to nie. – August Witti

__________
#ObecneCzasy

 

najnowsze z filozoficznie

trójkąt dramatyczny

Trójkąt dramatyczny Karpmana

Trójkąt dramatyczny jest dobrze znanym modelem psychologicznym. Sporo ludzi powiela ten odwieczny, choć
Wielkie pragnienie

Wielkie pragnienie

Wielkie pragnienie. Motywacja bez pragnienia jest zmarnowana. Motywacja musi przyjść do ciebie.

Czym jest intencja?

Czym jest intencja? Intencja /zamiar, dobra chęć/ to stan psychiczny, w którym
Translate »
idź do góry