Obowiązki religii

Obowiązki religii

w filozoficznie

Tak mocno krytykowana dziś religia, to świadomość społeczna, dotycząca genezy i celu istnienia człowieka, ludzkości oraz świata. Jest to wiara w istoty nadprzyrodzone (Boga lub bóstwa) i nieśmiertelność duszy oraz związane z nimi zachowania /kult religijny/, formy organizacyjne /obrzędy/ i obowiązki religii.

Obowiązki religii

Obowiązki religii

BUDDYZM – religia monoteistyczna, powstała w Indiach w V wieku p.n.e. Jej założyciel Budda głosił, iż człowiek powinien wyrzec się doczesnych pragnień, a także okazywać życzliwość, współczucie i radość w stosunku do innych. Wszystkie założenia religijne Buddy zostały spisane w mahajanie. Modlitwy odbywają się w klasztorach i prowadzone są przez mnichów.

Nauki buddyzmu wyróżniają się tym, że jak nauczał Budda, nie ma stałego „ja”. Absolutnie nic nie istnieje trwale, jest tylko nieustanna zmiana. Inspirujące opowieści o poprzednich inkarnacjach Buddy, ludzkich lub zwierzęcych, są ulubioną metodą nauczania buddyzmu. Oświecenie można osiągnąć najlepiej, gdy człowiek, naśladując Buddę, zostanie mnichem. Dziś buddyzm został spopularyzowany na całym świecie i liczba jego wyznawców to 310 mln., z czego najwięcej zwolenników znajduje się w Korei, Japonii, Indiach, Chinach i Nepalu.

Obowiązki wyznawcy:

 • niekrzywdzenie /ahinsa/;
 • nieprzywłaszczanie rzeczy;
 • powściągliwość seksualna /celibat/;
 • prawdomówność;
 • nieużywanie substancji odurzających.

JUDAIZM – religia monoteistyczna, powstała w Palestynie i obecnie zrzesza 17 mln. wyznawców. Założycielem był Abraham, któremu (przez objawienie) Bóg nakazał czcić tylko jego i nie uznawać żadnych innych bóstw. Główne zasady religii zostały przyjęte w czasach Mojżesza. Religia żydowska jest oparta na wierze w jednego Boga, Stwórcę i Pana Wszechświata, którego specjalny związek z Żydami polega na przyjęciu przez naród żydowski wiernego wypełniania praw boskich. Judaizm oczekuje od nie-Żydów przestrzegania pewnych podstawowych praw etycznych i podporządkowania. Jedyny żydowski Bóg to Jahwe. Prawdy wiary zawarte są w Talmudzie, Torze i Starym Testamencie. Głównym miastem ich kultu jest Jerozolima. W życiu kierują się 10 przykazaniami.

Obowiązki wyznawcy:

 • post, powstrzymanie się od jedzenia i picia;
 • przestrzeganie szabatu /odpoczynku od piątku wieczorem do soboty wieczorem/;
 • przestrzeganie diety koszernej;
 • obchodzenie świąt: Pascha /Jom Kippur/, Chanuka, Sukkot, Szawuot, Rosz ha, Szana;
 • okazywanie miłosierdzia potrzebującym;
 • obowiązek sprawiedliwości i miłości do bliźniego;
 • trzykrotna modlitwa w ciągu dnia.

CHRZEŚCIJAŃSTWO – religia monoteistyczna powstała w Palestynie (I wiek n.e.). Założył ją Jezus Chrystus, który nauczał o Trójcy Świętej. Chrześcijanie wierzą, że Bóg jest Stwórcą Wszechświata i wszelkiego życia, Chrystus to jedyny Syn Boga, który istniał i istnieje z Bogiem Ojcem, zanim zaczął się czas. Jezus przyjął postać ludzką, gdy mocą Ducha Świętego Maryja, ziemska matka Jezusa, narodziła Go. Celem Jego przyjścia na świat było pogodzenie ludzkości z Bogiem, jako że ludzkie grzechy stały się przyczyną zerwania przymierza pomiędzy ludzkością, a Bogiem.

Przez śmierć Jezusa na krzyżu Bóg złamał moc grzechu i zła, a trzeciego dnia przez zmartwychwstanie Jezusa zademonstrował triumf życia nad śmiercią. Dobra nad złem, a także dał obietnicę życia wiecznego tym, którzy w Jezusa wierzą. Świętą księgą chrześcijan jest Biblia, w której zawarte są główne podstawy wiary, oparte m.in. na 10 przykazaniach oraz na najważniejszym przykazaniu miłości. Głównym miastem kultu jest Jerozolima, w której znajduje się grób Chrystusa. Liczba wyznawców chrześcijaństwa wynosi 1065 mln., a zamieszkują oni głównie Europę. Chrześcijaństwo, a z nim katolicyzm to jedna z najbardziej tolerancyjnych wiar i bez restrykcyjna, wszak Bóg jest miłosierny i tolerancyjny, w swej niezmierzonej dobroci.

Obowiązki wyznawcy:

 • jak najmniej grzeszyć.

ISLAM – religia monoteistyczna, założona przez Mahometa w VI wieku, w południowej Arabii. Muzułmanie wyznają wiarę w Allacha jako jedynego boga, a świętą księgą jest tu Koran. Bóg widziany jest jako stwórca, dawca życia i ten, co życie odbiera, jako zupełnie niepodobny do jakiejkolwiek istoty. W meczetach modlitwy prowadzi imam. Świętym miastem jest Jerozolima oraz Mekka, do której każdy muzułmanin powinien raz w życiu odbyć pielgrzymkę. Islamskie prawo to „szari’at”, czyli „wysoka droga”, która jest obowiązkowa. Liczba wyznawców islamu przekracza 555 mln. ludzi, a zamieszkują oni głównie Irak, Liban, Pakistan i Indie oraz część zachodniej Europy (np. Francja, Niemcy i Wlk. Brytanię).

Obowiązki wyznawcy:

 • wiara w Allacha;
 • modlitw pięć razy dziennie do której nawołuje z minaretu muezin;
 • post w miesiącu ramadan obowiązujący od świtu do zmierzchu;
 • jałmużna;
 • przynajmniej raz w życiu pielgrzymka do Mekki;
 • zakaz spożywania wieprzowiny;
 • zakaz spożywania alkoholu;
 • dopuszcza wielożeństwo;
 • kobiety mają ograniczone prawa;
 • prawo islamskie dopuszcza obcinanie rąk i kamienowanie /jako kara/.

HINDUIZM – religia indyjska, kontynuacja braminizmu, powstała około V wieku p.n.e. Wyznaje wiarę w jednego boga (monoteizm) w wielu postaciach, np. Wisznu czy Sziwy. Świętymi księgami są: Księgi Wedy i Księga Manu oraz eposy Ramajana i Mahabharata. Według wyznawców hinduizmu świat odradza się w kolejno po sobie następujących cyklach. Każdy człowiek w kolejnych swoich wcieleniach doskonali swój karman – co może trwać nawet tysiące lat – by w końcu uwolnić się z kołowrotu egzystencji.

Hinduizm określa także strukturę społeczną ze ściśle wydzielonymi kastami. A jej członkom nie wolno wykraczać poza granice kasty, co wpływa także na obyczajowość i życie codzienne. Hindusi darzą ogromnym szacunkiem swych przywódców religijnych i nauczycieli „guru”, a za ideał uważają celibat i ascetyzm. W domach są wydzielone miejsce kultu, gdzie rodzina, składa w ofierze pożywienie, kwiaty, pali kadzidła i świece. Święta rzeka Ganges. W Indiach i płd-wsch. Azji żyje 700 mln. wyznawców hinduizmu.

Obowiązki wyznawcy:

 • szacunek dla świętych ksiąg /Wed/;
 • wiara w reinkarnację;
 • wiara w prawo akcji i reakcji (karma);
 • dążenie do wyzwolenia.

Skoro tak narzekasz na religię chrześcijańską /katolicką/ to wybierz sobie jakąś inną i wyznawaj, a najlepiej dotrzyj do źródła. Możesz też zostać ateistą /często łączone z socjalistą i komunistą/. Nie kierować się żadnymi zasadami tylko empirią, która mówi np. „jak ukradniesz to masz”. Ale miej na uwadze, że mimo wszystko przysługują ci niezbywalne prawa, które są ostoją człowieczeństwa i ludzkości. Chroń je zatem i szanuj, broń jak niepodległości, bo bez nich jesteś nikim :D. Te prawa obecnie mało uznawane, powinny być twoim celem do osiągnięcia i ideą, która zastąpi ci wiarę.

Powszechnej Deklaracji Praw Człowiek:

 • swoboda poruszania się;
 • swoboda wyboru miejsca zamieszkania;
 • prawo opuszczania swojego kraju i powrotu doń;
 • prawo do azylu;
 • prawo do posiadania obywatelstwa;
 • prawo do wolności myśli, wyznania i sumienia;
 • wolność opinii i swoboda jej wyrażania;
 • prawo do pokojowych zgromadzeń;
 • prawo do uczestniczenia w życiu publicznym swojego kraju;
 • prawo do pracy;
 • prawo do własności;
 • prawo do tworzenia związków zawodowych;
 • prawo do nauki;
 • prawo do ochrony zdrowia;
 • i wiele innych.

PS. Przez życie trzeba przejść z przymrużeniem oka, dając świadectwo stwórcy, że poznaliśmy się na jego żarcie, powołując nas na ten świat.

_______
#Religia