Najtrudniej poznać samego siebie

Obowiązki religii

w filozoficznie/prawdziwie

Tak mocno krytykowana dziś religia, to świadomość społeczna, dotycząca genezy i celu istnienia człowieka, ludzkości oraz świata. Jest to wiara w istoty nadprzyrodzone (Boga lub bóstwa) i nieśmiertelność duszy oraz związane z nimi zachowania /kult religijny/, formy organizacyjne /obrzędy/ i

obowiązki religii.

religia1BUDDYZM – religia monoteistyczna, powstała w Indiach w V wieku p.n.e. Jej założyciel Budda głosił, iż człowiek powinien wyrzec się doczesnych pragnień, a także okazywać życzliwość, współczucie i radość w stosunku do innych. Wszystkie założenia religijne Buddy zostały spisane w mahajanie. Modlitwy odbywają się w klasztorach i prowadzone są przez mnichów. Nauki buddyzmu wyróżniają się tym, że jak nauczał Budda, nie ma stałego “ja”, absolutnie nic nie istnieje trwale, jest tylko nieustanna zmiana. Inspirujące opowieści o poprzednich inkarnacjach Buddy, ludzkich lub zwierzęcych, są ulubioną metodą nauczania buddyzmu. Oświecenie można osiągnąć najlepiej, gdy człowiek, naśladując Buddę, zostanie mnichem. Dziś buddyzm został spopularyzowany na całym świecie i liczba jego wyznawców to 310 mln., z czego najwięcej zwolenników znajduje się w Korei, Japonii, Indiach, Chinach i Nepalu.

Obowiązki wyznawcy:

 • niekrzywdzenie /ahinsa/;
 • nieprzywłaszczanie rzeczy;
 • powściągliwość seksualna /celibat/;
 • prawdomówność;
 • nieużywanie substancji odurzających.

JUDAIZM – religia monoteistyczna, powstała w Palestynie i obecnie zrzesza 17 mln. wyznawców. Założycielem był Abraham, któremu (przez objawienie) Bóg nakazał czcić tylko jego i nie uznawać żadnych innych bóstw. Główne zasady religii zostały przyjęte w czasach Mojżesza. Religia żydowska jest oparta na wierze w jednego Boga, Stwórcę i Pana Wszechświata, którego specjalny związek z Żydami polega na przyjęciu przez naród żydowski wiernego wypełniania praw boskich. Judaizm oczekuje od nie-Żydów przestrzegania pewnych podstawowych praw etycznych i podporządkowania. Jedyny żydowski Bóg to Jahwe. Prawdy wiary zawarte są w Talmudzie, Torze i Starym Testamencie. Głównym miastem ich kultu jest Jerozolima. W życiu kierują się 10 przykazaniami.

Obowiązki wyznawcy:

 • post, powstrzymanie się od jedzenia i picia;
 • przestrzeganie szabatu /odpoczynku od piątku wieczorem do soboty wieczorem/;
 • przestrzeganie diety koszernej;
 • obchodzenie świąt: Pascha /Jom Kippur/, Chanuka, Sukkot, Szawuot, Rosz ha, Szana;
 • okazywanie miłosierdzia potrzebującym;
 • obowiązek sprawiedliwości i miłości do bliźniego;
 • trzykrotna modlitwa w ciągu dnia.

CHRZEŚCIJAŃSTWO – religia monoteistyczna powstała w Palestynie (I wiek n.e.). Założył ją Jezus Chrystus, który nauczał o Trójcy Świętej. Chrześcijanie wierzą, że Bóg jest Stwórcą Wszechświata i wszelkiego życia, Chrystus to jedyny Syn Boga, który istniał i istnieje z Bogiem Ojcem, zanim zaczął się czas. Jezus przyjął postać ludzką, gdy mocą Ducha Świętego Maryja, ziemska matka Jezusa, narodziła Go. Celem Jego przyjścia na świat było pogodzenie ludzkości z Bogiem, jako że ludzkie grzechy stały się przyczyną zerwania przymierza pomiędzy ludzkością, a Bogiem. Przez śmierć Jezusa na krzyżu Bóg złamał moc grzechu i zła, a trzeciego dnia przez zmartwychwstanie Jezusa zademonstrował triumf życia nad śmiercią, dobra nad złem, a także dał obietnicę życia wiecznego tym, którzy w Jezusa wierzą. Świętą księgą chrześcijan jest Biblia, w której zawarte są główne podstawy wiary, oparte m.in. na 10 przykazaniach oraz na najważniejszym przykazaniu miłości. Głównym miastem kultu jest Jerozolima, w której znajduje się grób Chrystusa. Liczba wyznawców chrześcijaństwa wynosi 1065 mln., a zamieszkują oni głównie Europę. Chrześcijaństwo, a z nim katolicyzm to jedna z najbardziej tolerancyjnych wiar i bez restrykcyjna, wszak Bóg jest miłosierny i tolerancyjny, w swej niezmierzonej dobroci.

Obowiązki wyznawcy:

 • jak najmniej grzeszyć.

ISLAM – religia monoteistyczna, założona przez Mahometa w VI wieku, w południowej Arabii. Muzułmanie wyznają wiarę w Allacha jako jedynego boga, a świętą księgą jest tu Koran. Bóg widziany jest jako stwórca, dawca życia i ten, co życie odbiera, jako zupełnie niepodobny do jakiejkolwiek istoty. W meczetach modlitwy prowadzi imam. Świętym miastem jest Jerozolima oraz Mekka, do której każdy muzułmanin powinien raz w życiu odbyć pielgrzymkę. Islamskie prawo to “szari’at”, czyli “wysoka droga”, która jest obowiązkowa. Liczba wyznawców islamu przekracza 555 mln. ludzi, a zamieszkują oni głównie Irak, Liban, Pakistan i Indie oraz część zachodniej Europy (np. Francja, Niemcy i Wlk. Brytanię).

Obowiązki wyznawcy:

 • wiara w Allacha;
 • modlitw pięć razy dziennie do której nawołuje z minaretu muezin;
 • post w miesiącu ramadan obowiązujący od świtu do zmierzchu;
 • jałmużna;
 • przynajmniej raz w życiu pielgrzymka do Mekki;
 • zakaz spożywania wieprzowiny;
 • zakaz spożywania alkoholu;
 • dopuszcza wielożeństwo;
 • kobiety mają ograniczone prawa;
 • prawo islamskie dopuszcza obcinanie rąk i kamienowanie /jako kara/.

HINDUIZM – religia indyjska, kontynuacja braminizmu, powstała około V wieku p.n.e. Wyznaje wiarę w jednego boga (monoteizm) w wielu postaciach, np. Wisznu czy Sziwy. Świętymi księgami są: Księgi Wedy i Księga Manu oraz eposy Ramajana i Mahabharata. Według wyznawców hinduizmu świat odradza się w kolejno po sobie następujących cyklach. Każdy człowiek w kolejnych swoich wcieleniach doskonali swój karman – co może trwać nawet tysiące lat – by w końcu uwolnić się z kołowrotu egzystencji.
Hinduizm określa także strukturę społeczną ze ściśle wydzielonymi kastami, a jej członkom nie wolno wykraczać poza granice kasty, co wpływa także na obyczajowość i życie codzienne. Hindusi darzą ogromnym szacunkiem swych przywódców religijnych i nauczycieli “guru”, a za ideał uważają celibat i ascetyzm. W domach są wydzielone miejsce kultu, gdzie rodzina, składa w ofierze pożywienie, kwiaty, pali kadzidła i świece. Święta rzeka Ganges. W Indiach i płd-wsch. Azji żyje 700 mln. wyznawców hinduizmu.

Obowiązki wyznawcy:

 • szacunek dla świętych ksiąg /Wed/;
 • wiara w reinkarnację;
 • wiara w prawo akcji i reakcji (karma);
 • dążenie do wyzwolenia.

Skoro tak narzekasz na religię chrześcijańską /katolicką/ to wybierz sobie jakąś inną i wyznawaj, a najlepiej dotrzyj do źródła. Możesz też zostać ateistą /często łączone z socjalistą i komunistą/ i nie kierować się żadnymi zasadami tylko empirią, która mówi np. “jak ukradniesz to masz”. Ale miej na uwadze, że mimo wszystko przysługują ci niezbywalne prawa, które są ostoją człowieczeństwa i ludzkości. Chroń je zatem i szanuj, broń jak niepodległości, bo bez nich jesteś nikim :D. Te prawa obecnie mało uznawane, powinny być twoim celem do osiągnięcia i ideą, która zastąpi ci wiarę.

Powszechnej Deklaracji Praw Człowiek:

 • swoboda poruszania się;
 • swoboda wyboru miejsca zamieszkania;
 • prawo opuszczania swojego kraju i powrotu doń;
 • prawo do azylu;
 • prawo do posiadania obywatelstwa;
 • prawo do wolności myśli, wyznania i sumienia;
 • wolność opinii i swoboda jej wyrażania;
 • prawo do pokojowych zgromadzeń;
 • prawo do uczestniczenia w życiu publicznym swojego kraju;
 • prawo do pracy;
 • prawo do własności;
 • prawo do tworzenia związków zawodowych;
 • prawo do nauki;
 • prawo do ochrony zdrowia;
 • i wiele innych.

PS. Przez życie trzeba przejść z przymrużeniem oka, dając świadectwo stwórcy, że poznaliśmy się na jego żarcie, powołując nas na ten świat.

_______
#Religia

ostatnie z filozoficznie

oddychanie holotropowe

Oddychanie holotropowe

Oddychanie holotropowe OH (z gr. holos – całość, trepein – zmierzanie w kierunku czegoś) to technika psychoterapeutyczna, umożliwiająca dostęp
Czy pomagać ludziom

Czy pomagać ludziom

Czy pomagać ludziom, którzy nie radzą sobie z życiem? To dosyć istotne

Nic tu po mnie

Ludzie mają to do siebie, że ich umysł zawsze chce czegoś innego

Wdzięczność

Wdzięczność jest dobra dla naszego organizmu, bo zdrowy umysł to zdrowe ciało.
Nowe życie

Nowe życie

Dziś na kolację opowiadanie … Nowe życie!
Translate »
idź do góry