Ochotnik

Ochotnik

w patriotycznie/polsko

Ochotnik – Forteca. Piosenka napisana ku pamięci Witolda Pileckiego i jego wspaniałego, bohaterskiego czynu.

Ochotnik

Ochotnik – Forteca

Witold Pilecki ps. „Witold”, „Druh”, posługiwał się także następującymi nazwiskami konspiracyjnymi „Roman Jezierski”, „Tomasz Serafiński”, „Leon Bryjak”, „Jan Uznański”, „Witold Smoliński”, o kryptonimie T-IV. Urodził się 13 maja 1901 w Ołońcu, zmarł 25 maja 1948 w Warszawie. Był rotmistrzem kawalerii Wojska Polskiego. Współzałożycielem Tajnej Armii Polskiej. Żołnierzem Armii Krajowej. Dobrowolnym więźniem. Organizatorem ruchu oporu w obozie KL Auschwitz.

Witold Pilecki był naocznym świadkiem i autorem raportów o Holokauście, tzw. Raportów Pileckiego. Oskarżony i skazany przez władze komunistyczne Polski Ludowej na karę śmierci, został stracony w 1948 roku. Oskarżenie anulowano w 1990. Pośmiertnie odznaczono go w 2006 roku, gdy otrzymał Order Orła Białego, w 2013 został awansowany do stopnia pułkownika. Za honor i ojczyznę, za poświęcenie.

Do obozu Auschwitz Pilecki trafił w nocy z 21 na 22 września 1940. Wraz z tzw. drugim transportem warszawskim, jako więzień nr 4859. Był głównym organizatorem konspiracji w obozie. W zorganizowanej przez niego siatce nazwanej przez Pileckiego ZOW (Związek Organizacji Wojskowej) byli między innymi: Stanisław Dubois, Xawery Dunikowski i Bronisław Czech. Ponadto członkami ZOW mogli być jedynie ci więźniowie, których Pilecki darzył absolutnym zaufaniem.

Opracowywał pierwsze sprawozdania o ludobójstwie w Auschwitz tzw. „raporty Pileckiego”, które zostało przesyłane przez pralnicze komando do dowództwa w Warszawie. Przez komórkę „Anna” w Szwecji dalej na Zachód. Meldunki o sytuacji w obozie przekazywane były także do głównej kwatery AK za pomocą uciekinierów z obozu. Za swoją działalność konspiracyjną Pilecki jeszcze jako więzień obozu, w listopadzie 1941 został awansowany przez gen. Stefana Grota-Roweckiego do stopnia porucznika. Sam Pilecki uciekł z obozu i przystał do oddziału AK. Więcej na temat Pileckiego znajdziecie tutaj.

Ochotnik – Forteca

PS. Bóg, honor, ojczyzna!

____________
#WitoldPilecki