Najtrudniej poznać samego siebie

Odrobiona lekcja

Odrobiona lekcja

w polsko/patriotycznie/prawdziwie

Wnioski polityczne, które nasuwają się po ostatnim, kończącym się roku, są bardzo ważkie, istotne i zatrważające. W momencie gdy wszyscy je wyciągniemy i będą one spójne, oznaczać to będzie, że została wreszcie …

odrobiona lekcja.

Odrobiona lekcjaObserwacja: Nie ważne kto zasiada u steru/kto ma władzę, dopóki jest to przedstawiciel partii.
Wniosek: Partie nie są w najmniejszym stopniu zainteresowane dobrem społecznym, w ogóle społeczeństwem. Nie reprezentują obywateli. Reprezentują własne interesy, kierując się układami, nepotyzmem i kolesiostwem, bez konfrontacji z rzeczywistością. Mało który polityk zna się na wykonywanej robocie.

Obserwacja: Partie gromadzą wokół siebie wyznawców, propagatorów i wiernych fanów.
Wniosek: Manipulacja, fałszywe informacje, przekupstwo i niewiedza polityczna popychają społeczeństwo do działania wbrew sobie, a na korzyść partii politycznych.

Obserwacja: Całe życie społeczne jest podporządkowane partiom i ich dygnitarzom.
Wniosek: Wolność obywatelska jest pod dużym znakiem zapytania. Prawo i biurokracja są środkami nacisku, w żaden sposób nie reprezentując interesu społecznego. Społeczeństwo obecnie jest jeszcze bierne. Korzystają z tego korporacje, banki, prezesi spółek skarbu państwa, rząd i biurokracja. Wszyscy ci wymienieni to zorganizowana grupa przestępcza.

Obserwacja: Czym jest polityka i o co idzie gra?
Wniosek: Polityka to nieustanna walka o władzę, pieniądze i wpływy. A przede wszystkim o stanowiska w spółkach skarbu państwa, rządzie, UE i wszelkich przejawach władzy: sądach, urzędach, służbach. Wystarczy wziąć pod lupę dochody i zapytać “skąd są”.

Obserwacja: Konstytucja i prawo nie bronią obywatela, a wyłączne sferę władzy.
Wniosek: Nawet największy przestępca związany ze sferą władzy może być bezkarny lub odpowiadać w minimalnym stopniu. Wyjściem jest natychmiastowa zmiana konstytucji, wprowadzenie JOW-ów, powołanie specjalistów, profesjonalistów i managerów na nowe stanowiska, po zmianach już nie polityczne, a wyłącznie zarządzające, managerskie, z odpowiedzialnością cywilną i karną.

Obserwacja: Całkowity brak odpowiedzialności w sferze politycznej.
Wniosek: Prawo i jego meandry nastawione są na ochronę rządzących. To fakt niedopuszczalny i kuriozalny.

Obserwacja: Im więcej krzyczysz, tym lepiej.
Wniosek: Społeczeństwo zapomniało o swoich prawach i obowiązkach. Zapomniało również o demokracji bezpośredniej, którą są wielomilionowe petycje, marsze, protesty, blokady, strajki, wszystkie pokojowe działania nacisku. Z powodzeniem natomiast robią to same partie i ugrupowania, bo widzą w tym rzeczywistą siłę.

Obserwacja: Polska jest własnością narodu polskiego i jego przedstawicieli.
Wniosek: Niedopuszczalnym jest umożliwienie sprawowania władzy osobom niekompetentnym, niewykształconym, nieprzygotowanym, powoływanym z klucza partyjnego. Na dodatek obcego pochodzenia, posiadających 2 lub więcej paszportów, niejednokrotnie dyplomatycznych.

Obserwacja: Polacy dojrzeli do demokracji bezpośredniej i czas najwyższy ją wdrożyć.
Wniosek: Rozwiązaniem nie jest ucieczka, wyjazd, zmiana kraju, gdyż nigdy nie będziesz u siebie, a twoje miejsce nie pozostanie puste. Rozwiązaniem jest walka o swoje prawa, o status i własność, tak jak to robi każdy człowiek w swoim życiu wśród sąsiadów, rodziny, w społeczeństwie. Sprzeciw musi dotyczyć całej niesprawiedliwości, a nie tylko jej wycinka.

PS. Tak na gorąco, podsumowująco i logicznie.

___________
#KoniecRoku

najnowsze z polsko

Drzewa a duchowość

Drzewa a duchowość

Drzewa a duchowość – drzewa mają priorytetową rolę w świecie duchowym, a
Proste prawdy życia

Proste prawdy życia

Proste prawdy życia i ich przedstawienie. Nasza miłość często objawia się niewerbalnie,
Żyjemy bez autorytetów

Żyjemy bez autorytetów

Żyjemy bez autorytetów, ale nie tak dawno szanowało się wiedzę, zdolności, umiejętności
Translate »
idź do góry