Najtrudniej poznać samego siebie

Odrobiona lekcja

Odrobiona lekcja

w patriotycznie/polsko/prawdziwie

Odrobiona lekcja. Wnioski polityczne, które nasuwają się po ostatnim, kończącym się roku, są bardzo ważkie, istotne i zatrważające. W momencie gdy wszyscy je wyciągniemy i będą one spójne, oznaczać to będzie, że została wreszcie odrobiona lekcja.

Odrobiona lekcja

Odrobiona lekcja

Obserwacja: Nie ważne kto zasiada u steru/kto ma władzę, dopóki jest to przedstawiciel partii.
Wniosek: Partie nie są w najmniejszym stopniu zainteresowane dobrem społecznym, w ogóle społeczeństwem. Nie reprezentują obywateli. Reprezentują własne interesy, kierując się układami, nepotyzmem i kolesiostwem, bez konfrontacji z rzeczywistością. Mało który polityk zna się na wykonywanej robocie.

Obserwacja: Partie gromadzą wokół siebie wyznawców, propagatorów i wiernych fanów.
Wniosek: Manipulacja, fałszywe informacje, przekupstwo i niewiedza polityczna popychają społeczeństwo do działania wbrew sobie, a na korzyść partii politycznych.

Obserwacja: Całe życie społeczne jest podporządkowane partiom i ich dygnitarzom.
Wniosek: Wolność obywatelska jest pod dużym znakiem zapytania. Prawo i biurokracja są środkami nacisku, w żaden sposób nie reprezentując interesu społecznego. Społeczeństwo obecnie jest jeszcze bierne. Korzystają z tego korporacje, banki, prezesi spółek skarbu państwa, rząd i biurokracja. Wszyscy ci wymienieni to zorganizowana grupa przestępcza.

Obserwacja: Czym jest polityka i o co idzie gra?
Wniosek: Polityka to nieustanna walka o władzę, pieniądze i wpływy. A przede wszystkim o stanowiska w spółkach skarbu państwa, rządzie, UE i wszelkich przejawach władzy: sądach, urzędach, służbach. Wystarczy wziąć pod lupę dochody i zapytać „skąd są”.

Obserwacja: Konstytucja i prawo nie bronią obywatela, a wyłączne sferę władzy.
Wniosek: Nawet największy przestępca związany ze sferą władzy może być bezkarny lub odpowiadać w minimalnym stopniu. Wyjściem jest natychmiastowa zmiana konstytucji, wprowadzenie JOW-ów, powołanie specjalistów, profesjonalistów i managerów na nowe stanowiska, po zmianach już nie polityczne, a wyłącznie zarządzające, managerskie, z odpowiedzialnością cywilną i karną.

Obserwacja: Całkowity brak odpowiedzialności w sferze politycznej.
Wniosek: Prawo i jego meandry nastawione są na ochronę rządzących. To fakt niedopuszczalny i kuriozalny.

Obserwacja: Im więcej krzyczysz, tym lepiej.
Wniosek: Społeczeństwo zapomniało o swoich prawach i obowiązkach. Zapomniało również o demokracji bezpośredniej, którą są wielomilionowe petycje, marsze, protesty, blokady, strajki, wszystkie pokojowe działania nacisku. Z powodzeniem natomiast robią to same partie i ugrupowania, bo widzą w tym rzeczywistą siłę.

Obserwacja: Polska jest własnością narodu polskiego i jego przedstawicieli.
Wniosek: Niedopuszczalnym jest umożliwienie sprawowania władzy osobom niekompetentnym, niewykształconym, nieprzygotowanym, powoływanym z klucza partyjnego. Na dodatek obcego pochodzenia, posiadających 2 lub więcej paszportów, niejednokrotnie dyplomatycznych.

Obserwacja: Polacy dojrzeli do demokracji bezpośredniej i czas najwyższy ją wdrożyć.
Wniosek: Rozwiązaniem nie jest ucieczka, wyjazd, zmiana kraju, gdyż nigdy nie będziesz u siebie, a twoje miejsce nie pozostanie puste. Rozwiązaniem jest walka o swoje prawa, o status i własność, tak jak to robi każdy człowiek w swoim życiu wśród sąsiadów, rodziny, w społeczeństwie. Sprzeciw musi dotyczyć całej niesprawiedliwości, a nie tylko jej wycinka.

PS. Tak na gorąco, podsumowująco i logicznie.

___________
#KoniecRoku

najnowsze z patriotycznie

Strach Covidian

Strach Covidian

Strach Covidian – rządy państw wykorzystują strach do kontrolowania i manipulowania populacją
Żyjemy bez autorytetów

Żyjemy bez autorytetów

Żyjemy bez autorytetów. Nie tak dawno szanowało się wiedzę, zdolności, umiejętności ba,
Na co nam polityka

Na co nam polityka

Na co nam polityka? Nieustannie doniesienia prasowe na temat polityki budzą spore
Translate »
idź do góry