Parapsychologia – każdy rodzi się z intuicją

Parapsychologia – każdy rodzi się z intuicją

w różne

Parapsychologia – każdy rodzi się z intuicją, ale niektórzy pracują nad tym, aby ją rozwinąć. Nie oznacza to oczywiście, że jeśli nie pracujesz nad nią, nie masz intuicji. Niektórzy mogą nie zdawać sobie sprawy, że są wysoce intuicyjni. Od intuicji na ogół się zaczyna, a rozwijając ją, można poznać też inne zdolności psychiczne i parapsychiczne. Rozwój świadomości pozwala nam na wykształcenie w sobie intuicji i wielu innych cech, które zadziwiają świat. Osoby intuicyjne otrzymują kreatywne informacje. Lubią pracować z twórczą energią i wykorzystywać swoje talenty w kreatywny sposób. Intuicja przybiera wiele form, podobnie jak channeling i kreatywność. To nie tylko malowanie obrazu, ale tworzenie czegoś wyjątkowego. A poprzez intuicję możemy rozwijać także wiele innych zdolności, które dają nam wymierne korzyści w naszym życiu.

Każdy rodzi się z intuicją

Parapsychologia – Obserwacja:

Jeśli masz intuicję, zwracasz uwagę na wszystko wokół siebie i jesteś bardzo świadomy, kiedy coś jest nie tak. Ufasz swojej intuicji, nawet jeśli twój racjonalny umysł nie do końca wie dlaczego. Ważne jest, aby robić przerwy od ludzi i informacji, aby naładować i połączyć się ze swoją duszą. Jeśli tego nie zrobisz, nie otrzymasz informacji tak wyraźnie. Osoby takie często czują się inaczej, ponieważ nie podążają za tłumem, ale podążają i ufają własnej intuicji i przewodniej sile.

Parapsychologia – Osoby wysoko intuicyjne:

 1. Ufają temu, jak się czują w związku z tym, co im się mówi.
 2. Potrzebują czasu na doładowanie w samotności.
 3. Łatwo wyłapują to, co czują inni ludzie.
 4. Czytają między wierszami.
 5. Mają żywe sny i zwracają na nie uwagę.
 6. Potrafią wyczuć, kiedy coś jest nie tak.
 7. Rozeznają się w ludziach.
 8. Często otrzymują znaki od wszechświata.
 9. Mają dużo synchroniczności.
 10. Mają kontakt z naturą i zwierzętami.
 11. Nie podążają za tłumem.
 12. Są świadomi tego, jak się czują.
 13. Mają silne poczucie celu i misji na Ziemi.
 14. Są głębokimi myślicielami.
 15. Są otwarci na „nierealistyczne” doświadczenia.
 16. Lubią tworzyć.
 17. Słuchają swoich ciał.

Zdolności psychiczne i parapsychiczne. Ta lista jest dynamiczna i może nigdy nie być kompletna. To lista zdolności psychicznych, które zostały przypisane ludziom w świecie rzeczywistym. Wiele z tych zdolności dotyczy odmian percepcji pozazmysłowej lub szóstego zmysłu. Częstokroć te zdolności pojawiają się w stanie wyższej świadomości, ale zawsze trzeba je wypracowywać.

Parapsychologia – Zdolności psychiczne:

Projekcja astralna lub mentalna – zdolność do dobrowolnej projekcji ciała astralnego lub mentalnego, związana z doświadczeniem poza ciałem, w którym odczuwa się, że świadomość chwilowo oddziela się od ciała fizycznego.

Pisanie automatyczne – umiejętność rysowania lub pisania bez świadomego zamiaru.

Bilokacja – zdolność do przebywania w dwóch różnych miejscach w tym samym czasie, zwykle przypisywana świętemu.

Medycyna energetyczna – umiejętność leczenia własną energią empatyczną, eteryczną, astralną, mentalną lub duchową.

Ergokineza – zdolność do wpływania na ruch energii, takiej jak elektryczność, bez bezpośredniej interakcji.

Lewitacja lub transwekcja – zdolność do unoszenia się lub latania za pomocą mistycznych środków.

Materializacja – tworzenie przedmiotów i materiałów lub pojawianie się materii z nieznanych źródeł.

Medium lub channeling – umiejętność komunikowania się z duchami.

Petryfikacja – moc przemieniania żywej istoty w kamień poprzez patrzenie jej w oczy.

Proroctwo – zdolność do przepowiadania zdarzeń bez stosowania indukcji lub wnioskowania na podstawie znanych faktów.

Chirurgia psychiczna – możliwość usunięcia choroby lub zaburzenia w obrębie lub na tkance ciała za pomocą „energetycznego” nacięcia, które goi się natychmiast po zabiegu.

Psychokineza lub telekineza – zdolność wpływania na system fizyczny bez fizycznej interakcji, zwykle objawiająca się możliwością wywierania siły, kontrolowania obiektów i poruszania materią za pomocą umysłu.

Pyrokineza – umiejętność kontrolowania płomieni, ognia lub ciepła za pomocą umysłu.

Iddhi – zdolności psychiczne zdobyte poprzez medytację buddyjską.

Zmiana kształtu lub transformacja – zdolność do fizycznego przekształcania ciała użytkownika w cokolwiek.

Myślografia – zdolność do wywierania wrażenia na obrazie poprzez „spalanie” go na powierzchni przy użyciu wyłącznie własnego umysłu.

Xenoglossy – zdolność osoby do nagłego nauczenia się pisania i mówienia w obcym języku bez żadnych naturalnych środków, takich jak studiowanie lub badanie, ale często jest to nadane przez boskich agentów.

Bycie świadkiem – dar bycia odwiedzanym przez wysokie duchowe istoty, takie jak Maryja, Jezus lub Fudosama /Acala/ z tradycji buddyjskich.

Inedia – zdolność do przeżycia bez jedzenia i picia.

Parapsychologia – Percepcja pozazmysłowa:

Percepcja pozazmysłowa, czyli szósty zmysł, jest zdolnością samą w sobie, a także obejmuje zestaw zdolności.

Jasnowidzenie – zdolność widzenia rzeczy i wydarzeń, które dzieją się daleko oraz lokalizowania przedmiotów, miejsc, ludzi za pomocą szóstego zmysłu.

Wróżbiarstwo – umiejętność uzyskania wglądu w sytuację za pomocą list okultystycznych.

Różdżkarstwo – umiejętność lokalizowania wody.

Telepatia snów – zdolność telepatycznego komunikowania się z inną osobą poprzez sny.

Percepcja dermooptyczna – zdolność do odbierania niezwykłych bodźców zmysłowych przez własną skórę.

Psychometria lub psychoskopia – umiejętność uzyskania informacji o osobie lub przedmiocie za pomocą dotyku.

Prekognicja – zdolność do postrzegania lub zdobywania wiedzy o przyszłych wydarzeniach, bez stosowania indukcji lub wnioskowania na podstawie znanych faktów.

Zdalne widzenie, telestezja lub teledetekcja – możliwość zobaczenia odległego lub niewidocznego celu za pomocą percepcji pozazmysłowej.

Retrokognicja lub postkognicja – zdolność do nadprzyrodzonego postrzegania przeszłych wydarzeń.

Telepatia – zdolność do nadprzyrodzonego przesyłania lub odbierania myśli.

Parapsychologia – Podsumowanie:

Parapsychologia, bo tak nazywamy zdolności psychiczne i percepcję pozazmysłową, zajmuje się tą sferą naszej psychiki i niecodziennymi zjawiskami z nią związanymi, które znajdują się obok zainteresowań tradycyjnie pojmowanej psychologii. Specyfika badanych przez parapsychologię zjawisk polega przede wszystkim na tym, że wymykają się one opisom naukowym. Współczesna nauka często kwestionuje ich istnienie ze względu na brak rzetelnych dowodów badań. Oprócz pojęcia parapsychologia możemy napotkać również takie terminy jak: metapsychologia czy psychotronika. Określają one to samo zjawisko, ukazując nieco inne podejście do badanych domniemanych fenomenów. Parapsychologia często jest przedmiotem zainteresowania osób świadomych.

PS. Widzieć, nie patrzeć, słyszeć, nie słuchać. Czytać naturę i życie całym wnętrzem. – August Witti

_______
#Intuicja