Najtrudniej poznać samego siebie

Polskie zmiany i co z tego

w patriotycznie/polsko/prawdziwie

Teoretycznie zmieniła się nam władza centralna kraju, niby rządzi PIS, ale układ postkomunistyczny nadal trwa, wychodzi poza ramy centralne. Układ to władze wojewódzkie, gminne, miejskie, wiejskie, to prawo, służby, biznes i wiele, wiele innych. Każdy z nas doświadczył bezprawia, bezduszności i głupoty prawa, biurokracji, bzdurnych zakazów i nakazów zarówno służb publicznych, jak i pracodawców, znamy to od podszewki, prawie 25 lat rozczarowań. Nastąpiły …

polskie zmiany i co z tego?

skarga1Otóż skostniały układ, bynajmniej nie jest trudny do zburzenia, wystarczą tylko szczere chęci pokrzywdzonych i rozsądnych ludzi, którzy to zauważają. Zastanawiałem się w jaki sposób ja mógłbym zadziałać, co zrobić żeby żyło się nam lepiej? Otóż jest takie rozwiązanie, podpowiedzieć gdzie załatwiać takie sprawy. Nie chodzi tutaj o donosicielstwo, ale o składanie skarg i wniosków poszkodowanych, ludzi którzy zostali bezpośrednio pokrzywdzeni przez właśnie ten skostniały układ. Chodzi o pozbycie się polityków, urzędników i wszystkich, którzy biorą udział w układzie i działają przeciwko Polsce:

Ważne! Skarga, która nie zawiera imienia i nazwiska oraz adresu osoby, która ją wniosła, nie zostanie rozpatrzona.

 1. Skargi i wnioski dotyczące lekarzy:
  • Biura Rzecznika Praw Pacjenta www.bpp.gov.pl – np. w sytuacji naruszenia prawa do: poszanowania intymności i godności, informacji, świadczeń zdrowotnych, tajemnicy informacji, dokumentacji medycznej, zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza, opieki duszpasterskiej;
  • Rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy przy okręgowej izbie lekarskiej, do której lekarz należy www.nil.org.pl – w sytuacji zastrzeżeń do sposobu leczenia albo zachowania lekarzy;
  • Rzecznika odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych przy okręgowych izbach pielęgniarek i położnych www.izbapiel.org.pl – w sytuacji zastrzeżeń do sposobu postępowania albo zachowania pielęgniarki lub położnej;
  • Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych www.giodo.gov.pl – np. w sytuacji zastrzeżeń do zachowania poufności przechowywanej dokumentacji, jej zabezpieczenia przed zgubieniem czy kradzieżą.
 2. Skargi i wnioski dotyczące policji:
  • listownie na adres:
   KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
   ul. Puławska 148/150
   02-514 Warszawa
  • osobiście – w Biurze Przepustek KGP, przy ul. Puławskiej 148/150 codziennie w godzinach 8.15 – 16.15
  • faksem – na numer: +48 22 60 135 71
  • za pośrednictwem ePUAP – adres strony internetowej www.epuap.gov.pl.
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres skargi.kgp@policja.gov.pl
 3. Skargi i wnioski dotyczące urzędów skarbowych:
  • telefonicznie: ogólnokrajowy numer 800-807-007 /w dni robocze od 7.00 do 17.00/
  • mailowo: powiadom_podatki@mf.gov.pl
   Urzędnicy gwarantują zgłaszającym pełną anonimowość.
 4. Skargi i wnioski do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na pracodawców:
  • osobiście w MPiPS – wejście od ul. Nowogrodzkiej, godziny przyjęć: poniedziałek: 08.15-17.00, wtorek-piątek: 8.15-16.00;
  • pocztą elektroniczną na adres e-mail: skargi.wnioski@mpips.gov.pl
  • faksem na nr (22) 380 51 46.
  • pisemnie na adres: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
   Biuro Kontroli
   Samodzielne Stanowisko Pracy ds Skarg i Wniosków
   ul. Nowogrodzka 1/3/5
   00-513 Warszawa
  • bądź też w Biurze Podawczym Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
 5. Skargi i wnioski obywateli do Departament Spraw Obywatelskich, czyli do premiera.
  • – na adres:
   Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
  • bezpośrednio w biurze podawczym (w godz. 8.15 – 16.15)
   przy al. J. Ch. Szucha 14.
  • pocztą elektroniczną na adres kontakt@kprm.gov.pl.
  • poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą
  • faksem pod nr +48 22 694 71 56.
  • ustnie do protokołu, sporządzanego w czasie spotkania z pracownikiem Departamentu Spraw Obywatelskich.
   Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przy al. J. Ch. Szucha 14:
   – w poniedziałki w godz. 8.30-18.00
   – w pozostałe dni tygodnia w godz. 8.30-16.00
 6. Skargi i wnioski do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.
  • Pocztą
   Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
   1 Avenue du Président Robert Schuman
   CS 30403
   FR-67001 Strasbourg Cedex
   Francja
  • Telefonicznie
   +33 (0) 3 88 17 23 13
  • Faksem
   +33 (0) 3 88 17 90 62
  • Strona internetowa
   http://www.ombudsman.europa.eu
 7. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu [www.echr.coe.int]
  European Court of Human Rights
  Council of Europe
  67075 Strasbourg Cedex
  France
  Tel : +33 (0)3 88 41 20 18
  Fax : +33 (0)3 88 41 27 30
 8. Rzecznik Praw Obywatelskich [www.rpo.gov.pl]
  Aleja Solidarności 77
  00 – 090 Warszawa
  tel.:(+ 48 22) 551 77 00
  fax:(+ 48 22) 827 64 53
  e-mail rzecznik@rpo.gov.pl
 9.  Trybunał Konstytucyjny [www.trybunal.gov.pl]
  Al. Jana Christiana Szucha 12a
  00-918 Warszawa,
 10. Sąd Najwyższy [www.sn.pl]
  Pl. Krasińskich 2/4/6
  00-951 Warszawa 41
  tel. (+48 22) 530-80-00
 11. Naczelny Sąd Administracyjny [www.nsa.gov.pl]
  ul. Jasna 6
  00-013 Warszawa
  tel.: (+48 22) 551 60 00
 12. Helsińska Fundacja Praw Człowieka [www.hfhrpol.waw.pl]
  ul. Zgoda 11
  00-018 Warszawa
  tel.: (+48 22) 828 10 08, 828 69 96, 556 44 40
  fax: (+48 22) 556 44 50

I wiele innych, które warto wyszukać przy pomocy wujka google :D. Pamiętać należy, że może jedna skarga zmian nie uczyni, ale tysiące już tak.

Jak pisać skargi i wnioski “Program przeciw korupcji”.

PS. Ręka, która bije, nie ma prawa się skarżyć, że i ją boli bicie.

________
#Polska

najnowsze z patriotycznie

bez autorytetów

Żyjemy bez autorytetów

Żyjemy bez autorytetów, ale nie tak dawno szanowało się wiedzę, zdolności, umiejętności
Na co nam polityka

Na co nam polityka

Nieustannie doniesienia prasowe na temat polityki budzą spore emocje. Świat nie chce

Wiara przyrodzona

Polskością interesuję się od dziecka, bo zostałem tak wychowany, zgodnie z tradycją. Od
Jesteś Polakiem?

Jesteś Polakiem?

Co to właściwie oznacza? Co sprawia, że wraz z tym słowem odczuwamy?
Translate »
idź do góry